Neuroundervisning

På Hjernecenter Randers kan voksne med erhvervet hjerneskade få tilbudt neuroundervisning.

Undervisningen tager udgangspunkt i det hele menneske og der arbejdes ud fra en neuropædagogisk tankegang.

Den kompenserende specialundervisning sigter imod, at den hjerneskadede udvikler evnen til at kommunikere, reflektere, træffe valg og handle, så der opnås størst mulig indsigt i og indflydelse på egne livsvilkår.

Undervisningen tager udgangspunkt i elevens styrkesider.

De overordnede mål for den enkelte elev er: Viden, indsigt, accept, kompensationsteknikker og udvikling for at kunne genskabe selvtillid, selvrespekt og værdighed.