Taleundervisning

Hjernecenter Randers tilbyder undervisning for borgere med neurologisk betingede sprog- og talevanskeligheder.

I Sprog- og Talehuset i Hjernecenter Randers er der ansat to logopæder. Logopæderne tilbyder udredning, vejledning/rådgivning med mere til personer der, på grund af en senhjerneskade eller progredierende lidelse, har sprog- og talevanskeligheder. Desuden tilbydes vejledning/rådgivning af pårørende til personer med senhjerneskade eller progredierende lidelse.

Derudover tilbydes vejledning/rådgivning og kursusvirksomhed rettet mod fagpersonale, der ønsker viden om sprog- og talevanskeligheder og kommunikationsstrategier i relation til personer med senhjerneskade.