Vejledning i hjemmet

Specialteamet tilbyder vejledning og støtte til voksne personer med erhvervet hjerneskade, som bor i eget hjem.

Specialteamet består primært af pædagoger/ergoterapeuter, med efteruddannelse i neuropædagogik.

Vi arbejder med at afdække behov og yde pædagogisk vejledning, der tager udgangspunkt i de komplekse problemer, der er som følge af en hjerneskade.

Vejledningen omfatter ofte støtte til:

At strukturere hverdagen via:

 • Tovholderfunktion.
 • Støtte til at træffe aftaler.
 • Støtte til at vedligeholde sociale netværk.
 • Støtte til planlægning af praktiske gøremål.
 • Støtte til at gennemgå papirer.
 • Støtte til at administrere økonomi.
 • Støtte til at besvare breve.

At motivere til:

 • Igangsætning efter behov.
 • At bibeholde det gode liv.
 • At genindlære og opretholde færdigheder.

At koordinere:

 • Samarbejde med eksterne instanser.
 • Afholdelse af netværksmøder efter behov.
 • Hjælpen til ansøgning af relevante hjælpeforanstaltninger.
 • I forhold til arbejde, fritid og familie.
 • Kontakten til eksterne instanser, f.eks læge, arbejdsgiver m.m.
 • Formelt og uformelt netværk.

Øvrige tilbud:

Opstart af vejledningscafe, hvor der bliver mulighed for socialt samvær og ordinær vejledning.