Stress i balance - et forløb for dig, der oplever symptomer på stress

Oplever du en ubalance mellem de krav, der er i din hverdag og de ressourcer, du har. Hvis ja, er du måske stresset, hvilket er en naturlig reaktion.

Stress kan komme til udtryk ved bl.a.

 • Søvnproblemer
 • Koncentrationsbesvær. Svigtende hukommelse
 • Kropslig uro
 • Irritabilitet
 • Angst
 • Ændrede spise– og drikkevaner.

Hvis du genkender flere af ovenstående symptomer, er det vigtigt, at du tager hånd om det, da langvarig stress slider på krop og psyke og udgør en trussel for helbredet.

OBS: Dette tilbud er sat på en foreløbig pause 

’Stress i balance’ er et forløb, hvor du kan arbejde med:
 • Det, der stresser netop dig
 • Din søvn
 • Stress reducerende bevægelse
 • Redskaber til at kunne håndtere stress-situationer eller livsbelastninger
 • Prioriteringer og værdier i dit liv
 • At skabe forandringer i din hverdag
 • Mindfulness, en opmærksomhed på, hvad der sker i kroppen under en stressbelastning
 • Bruge naturen til at give plads og rum til at se på os selv og hverdagen med klarhed og nye øjne.

Kurset strækker sig over 18 uger, hvor der er kursus hver anden uge.
I de uger, hvor der ikke er kursus, kan du - helt frivilligt - deltage i FriBål, hvor vi mødes i fællesskab om bålet i ro og fred med fokus på god energi.

I forløbet vil du møde ca. 12 andre deltagere, som oplever udfordringer med stress i hverdagen, som dig selv.
Der vil være oplæg med fokus på forskellige emner, drøftelser og erfaringsudveksling i gruppen.
Desuden er det vigtigt du er forberedt på at sætte tid af til af til hjemmearbejde, afstemt efter den situation du er i.

Hvem kan være med?

Mænd og kvinder over 25 år som oplever:

 • symptomer på begyndende stress, og ønsker at tilegne sig redskaber til at mestre dette.
 • udfordringer med at mestre hverdagen, og ønsker redskaber til at forbedre den mentale balance.

Hvad kræver det?

 • Du kan og vil deltage i en individuel forsamtale.
 • Du kan og vil vurdere dig selv ift. at udfylde spørgeskemaer, som vi sender til dig.
 • Du kan indgå og være aktiv i en gruppe.
 • Du kan læse og tale dansk.
 • Du skal være motiveret for at arbejde med dig selv og din livsstil og tankemønstre om stress og udfordringer i hverdage.
 • Du vil deltage i evaluering af forløbet.