Pårørende til senhjerneskadede

For pårørende til en senhjerneskadet kan det være nyttigt at få viden og indsigt i skadens konsekvenser, og man kan føle behov for at møde ligestillede.

Når et menneske rammes af en senhjerneskade, går det ikke altid kun udover den ramte – det kan påvirke hele familien eller andre pårørende. Det kan skabe kriser eller forstyrre etablerede relationer og roller. Det kan være følelsesmæssigt hårdt for både den ramte og de pårørende. Derfor tilbyder Randers Kommune samtalegrupper og temaaftener målrettet pårørende til borgere med senhjerneskade.

I tilknytning til nedenstående tilbud defineres pårørende ikke nødvendigvis i forhold til blodets bånd. Pårørende er de personer, som står den ramte nær. Det kan være ægtefælle, forældre, børn og søskende, men det kan også være en kusine, en god ven eller en anden, som har en følelsesmæssig relation til den ramte.

Temaaftenerne foregår som undervisning med forskellige temaer i relation til senhjerneskader. Her kan pårørende få ny viden og forståelse for, hvordan den ramte er påvirket af skaden. Nogle temaaftener henvender sig udelukkende til pårørende, mens andre er for både den ramte og pårørende.

Læs mere om indhold og tilmelding her

Alle arrangementerne foregår på:

Hjernecenter Randers
Bakkevej 1
8920 Randers NV

Pårørendegrupperne er samtalegrupper, hvor der er mulighed for - på egen hånd - at møde ligestillede og tale om, hvordan det opleves at være pårørende, hvilke tanker som trænger sig på, og hvilke forandringer man kan opleve i hverdagen. Pårørendegrupperne inddeles således, at man er nogenlunde alderssvarende med de øvrige i gruppen.

Der vil være fokus på den pårørendes egenomsorg samt mulighed for refleksion over egen situation. Gruppen mødes 4 gange.

Tid og sted

Randers Sundhedscenter Thors Bakke
Biografgade 3
8900 Randers C

Første torsdag i måneden kl. 16.00-18.00

Tilmelding

Tilmelding kan ske på tlf. 8915 1215 eller ved at sende en mail til birgith.jespersen@randers.dk (skriv navn og telefonnummer).

Du vil blive kontaktet om en visiterende samtale, når gruppen består af 6-8 deltagere.

Grupperne vil blive etableret, så snart der er nok til at sammensætte en gruppe.

Teenagergruppen er for unge mellem 12 og 17 år, hvis mor eller far har fået en senhjerneskade eller er ramt af kræft. Du vil her få mulighed for at møde andre unge, der er i samme situation. I gruppen vil der være mulighed for at tale med andre, dele tanker og følelser samt have det sjovt.

Gruppen mødes hver anden uge i 1 ½ time. Der er mellem 5-12 teenagere i gruppen, og det er forskelligt, hvor længe du er med i en gruppen. Gruppen ledes altid af en voksen.

Er du interesseret, så kan du og dine forældre kontakte:

Forløbskoordinator
Vibeke Dahl
Telefon: 5156 2015
E-mail: vibeke.dahl@randers.dk

Som medlem af Hjernesagen har du mulighed for at tilmelde dig forskellige webinarer. Se mere på Hjernesagens hjemmeside.

Hjernecenter Randers tilbyder et gratis kursusforløb for pårørende til senhjerneskadede.

Læs mere om indhold og tilmelding her

Kurserne foregår på:

Hjernecenter Randers
Bakkevej 1
8920 Randers NV