Rygepolitik

Dette afsnit vedrørende rygepolitik er en delpolitik, der konkretiserer Randers Kommunes personalepolitik.

Randers Kommunes byråd har i visionen Røgfri Randers 2025 vedtaget at:

  • Alle har ret til at ånde ren luft, hvor de bor, arbejder og leger
  • Børn og unge skal sikres lige muligheder for at kunne vælge et liv uden tobak
  • Alle rygere skal tilbydes støtte til at blive røgfri
  • Lokalt ejerskab til røgfri indsats

Målet er, at Randers Kommune via en forstærket indsats på forebyggelses- og rygestopområdet opnår en væsentlig nedsættelse af andelen af dagligrygere i 2025. 

Randers Kommune ønsker at fremme sundheden for borgere og ansatte. Derfor er Randers kommune en røgfri arbejdsplads.

Røgfri arbejdsplads betyder, at man ikke må ryge på matriklerne på Randers Kommunes arbejdspladser. Det vil sige at Randers Kommunes institutioner, bygninger, køretøjer, materiel og tilknyttede matrikler er røgfrie. Det samme gælder de institutioner, der har driftsoverenskomst med Randers Kommune. Rygeforbuddet omfatter også E-cigaretter.

For dagplejehjem skal hele hjemmet være røgfrit i arbejdstiden. Lokaler, der primært er indrettet som børnenes lege- og opholdsrum, skal være røgfrie hele døgnet.
Rygepolitikken gælder for alle der færdes på matriklerne på Randers Kommunes arbejdspladser, som det er defineret ovenfor.

Som ansat i Randers Kommune må du ikke ryge i arbejdstiden. For de medarbejdergrupper, som har arbejdsgiverbetalte pauser, er pauserne omfattet af arbejdstiden. For de faggrupper, som i henhold til overenskomster har selvbetalte pauser, defineres pauserne som værende ikke omfattet af arbejdstiden.

Det indebærer for alle, at rygning ikke er tilladt i hele arbejdstiden, under transport til og fra møder og ved hjemmearbejde. Det indebærer også, at det ikke er tilladt at flekse ud for at ryge. Der må ikke ryges, mens man bærer Randers kommunes uniformer.

Elever på Randers kommunes skoler/institutioner må ikke ryge i den tid, de er på skolen eller i institutionen, heller ikke udenfor matriklen.

Der må ikke sælges tobak på Randers Kommunes fritids – og idrætsanlæg (reglen træder i kraft ved nye forpagtningsaftaler eller forlængelse af eksisterende).

Sanktioner

En overtrædelse af rygeforbuddet kan få ansættelsesmæssige konsekvenser. Der vil i lighed med andre tilfælde af manglende overholdelse af ledelsens instruktioner være sanktioner. Det skal altid være en konkret, individuel vurdering, hvordan en overtrædelse af rygeforbuddet sanktioneres.

Vedtagelse af rygepolitikken 

Randers Kommunes rygepolitik er behandlet i Hovedudvalget den 13. juni 2018. Den er godkendt i Randers Byråd den 17. september 2018.