Hånden på hjertet (Rehabiliteringen)

Hånden på Hjertet er et PhD-projekt over en periode på tre år. Rehabiliteringsenheden deltager på klinisk og ledelsesmæssigt niveau. Formålet med projektet er at finde løsninger til de borgere, der ressourcemæssigt står svagere end andre. Hånden på Hjertet afdækker borgernes sundhedskompetencer (eng.: Health literacy) og udvikler på den baggrund forbedringstiltag i tilbuddet efter hjertesygdom i rehabiliteringsenheden. Borgere, medarbejdere og ledere inddrages aktivt i hele processen. Projektets spørgeskemaundersøgelse er netop færdig og 187 borgere deltog. Forskere fra Aarhus Universitet er nu i samarbejde med rehabiliteringsenheden og borgere med hjertesygdom i gang med at analysere resultaterne.