Tjek dit helbred

Tjek dit helbred var et samarbejde mellem Randers Kommune og de praktiserende læger.

Målet var at bedre borgernes sundhed og livskvalitet samt forebygge livsstilsrelaterede sygdomme som fx type 2-diabetes, hjerte-kar-sygdomme og kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL).

Projektet har i perioden 2012-2019 givet borgere i Randers Kommune født mellem 1962-1987 muligheden for at få tjekket deres helbred.

Formålet var at borgeren så tidligt som muligt kunne begynde at lægge sin livsstil om eller starte behandling og på den måde undgå, at symptomerne udviklede sig. Efter helbredstjek var der mulighed for at tilmelde sig opfølgende tilbud med fokus på bl.a. rygestop, livsstil og mental sundhed.

Aarhus Universitet, sektion for Almen Medicin, har løbende evalueret resultaterne af Tjek dit helbred og forsket i forebyggende indsatser og livskvalitet.

Projektet var støttet af TrygFonden.

Har du yderligere spørgsmål til projektet er du velkommen til at kontakte os.

Mail:sundhedscenter@randers.dk                          

Tlf.: 89 15 12 15