Vægttab og mindfulness

Forskningsprojekt mellem Aarhus Universitet og Sundhedsteamet i Randers Sundhedscenter

Vægttab og mindfulness er et fælles 3-årigt forskningsprojekt mellem Aarhus Universitet og Randers Sundhedscenter med start i efteråret 2016. Der gennemføres et pilotprojekt fra april til juni 2016.

Ph.d Niels Viggo Hansen fra Århus Universitet og Mindfulnessinstruktør og professionsbachelor i human ernæring Rikke Mark Lyngsø står for projektet.

Niels Viggo Hansen, ph.d., Uffe Juul Jensen professor, Interacting Minds Center, Institut for Kultur og Samfund har henvendt sig omkring et forskningsprojekt hvor man vil undersøge effekten af Mindfulness som en metode i forbindelse med vægttab og livsstilsændringer.

Der er lavet et mindre projekt i København, hvor der viste sig at være vægttab og effekt på længere sigt i forbindelse med brug af Mindfulness.

I Randers Sundhedscenter har vi mulighed for dels at stille mindfullnessinstruktører og diætister til rådighed samt en stor berøringsflade til stort set alle borgere. Vi har i dag ikke faste tilbud omkring længerevarende vægttabsforløb til almindelige borgere, da der er sparsomt med evidens på området. Nu har vi mulighed for at få afprøvet en metode og få forskning på det samtidigt.

Rekruttering af borgere til Tjek på trivslen