Aktiviteter

Ønsker

 • Fysisk aktivitet for en bred flok, f.eks. dans
 • Bogcafé
 • Sang om eftermiddagen
 • Små intimkoncerter
 • Strikke-/kniple-/kreadage/-aftener
 • Udendørsbane til petanque og krolf
 • Yoga/mindfulness
 • Undervisning i nye digitale for ældre borgere, f.eks. NemID
 • Pensionistforeningen kan spille banko og holde forsamlinger
 • Besøgshunde
 • Gymnastikhold
 • Aktiviteter der også vil gavne dem der bor på Aldershvile
 • Lokaler der kan lejes af en massør eller fysioterapeut
 • Samarbejde med Havndal Fitness, så de kan bruge lokaler
 • Mødelokale til frivillige aktiviteter

Det har vi gjort

Rigtig meget kan lade sig gøre, og der lavet plads til de fleste ønsker. For at det kan lykkes at få skubbet aktiviteterne i gang, er Havndal Sundhedshus helt afhængig af, hvad borgerne og foreninger i Havndal tager initiativ til. Så kontakt endelig Havndal Sundhedshus, så vi kan få sat gang i f.eks. besøgshunde, undervisning i IT og banko.

Der er allerede nu et samarbejde med Havndal Fitness og Sundhedshøjskolen i deres lokaler med f.eks. ryghold, træning for rigtige mænd og familietræning. "Bevæg dig for livet" dukker også op med deres gåværtstilbud.

Sundhedshuset er indrettet med 6-8 lokaler, der kan rumme fra cirka 2-49 personer. De største af lokalerne har forskellige adgange til skærme og lyd.

Det er gratis at bruge lokalerne. Lokalerne kan dog ikke bookes til private lukkede arrangementer.

Tag fat i koordinatoren for at finde ud af, hvad der kan lade sig gøre i forhold til dit/jeres initiativ til en aktivitet eller et projekt. Sammen med koordinatoren kan du/I komme videre med booking af lokaler, hjælp til at søge støtte, annoncering, finde nye frivillige og sætte det i sundhedshusets aktivitetskalender.