Sundhed, omsorg og socialt

Ønsker

 • Træning ved fysioterapeut
 • Rygestop
 • Tandlæge
 • Tandpleje
 • Øre-, næse- og halsspecialist
 • Fodterapeut
 • Jordemoder
 • Læge
 • Borgerservice
 • Kontrol af misbrugere
 • Pleje og hjælp til ældre
 • Hørekonsulent/privat høreklinik/høremobilen (Lotte Møller)
 • Rygtræning om formiddagen
 • Café for hjerneskadede med kognitiv hjælp fra socialrådgiver

Det har vi gjort

Randers Kommune står for en stor del af ønsker til indhold med fokus på sundhed, omsorg og det sociale. Allerede nu er det planlagt, at kommunens indsatser favner en stor del af ønskerne. Du kan se det hele i Havndal Sundhedshus aktivitetskalender, der er tilgængelig fra den 1. april 2022.

I aktivitetskalenderen er der f.eks. allerede høreomsorg, rygrådgivning og besøg af tandplejen. Der vil blive tilføjet aktiviteter på baggrund af borgernes behov og efterspørgsel. Tag fat i koordinatoren, hvis du har spørgsmål eller brug for andre indsatser. Koordinatoren har ikke kun overblik over aktiviteterne i Havndal, men kan også hjælpe med at finde rundt i det kommunale system til relevante indsatser og tilbud.

Sundhedshuset er indrettet med plads til en klinik for privat praktiserende. Der er fra Randers Kommunes side både et ønske om og et stykke arbejde lagt for dagen for, at der f.eks. kommer en læge, jordemoder, øre-, næse- og halsspecialist eller fodterapeut, der vil leje lokalerne.