Tilbud i Havndal Sundhedshus

Tilbuddene i Havndal Sundhedshus skal give plads til
fællesskab, frivillighed og professionelle aktører.

Havndal Sundhedshus forventes klar til brug i løbet af 1. kvartal 2022.

Tandplejen

Aktiviteter i Havndal Sundhedshus ca. hver 6. uge. Fokus er på tænder og tandpleje med forskellige aktiviteter (fx Kindtanden Knud og Tjek på Tandbørsten) rettet mod både de små børn og deres forældre samt de lidt større skolebørn.

Sundhedsplejen

Vil afholde babycafé, som er et tilbud til spædbørn og deres forældre. Derudover kommer der en lokal klinik for spædbørn samt en overvægtsklinik.

Rehabiliteringsenheden 

Pilotprojekt med tværdiagnose-hold for borgere med KOL, hjerte og diabetes, kræver henvisning fra egen læge. Forløbet vil strække sig over 8 uger, både med fysisk fremmøde og virtueltræning. Derudover 2 timers arrangement om rygrådgivning.

Sundhedsfremme- og forebyggelsesenheden

  • Rygestopkurser (når der er deltagere nok til et hold) 
  • Oplæg for forældre om ungdomsliv, alkohol og seksuel sundhed blandt unge
  • Pop-up-events med Condomeriet 
  • Holdforløbet 'Min livsstil i balance' ca. 1 gang årligt (hvis der er deltagere nok til et hold) 
  • Lær at tackle-kurser (når der er deltagere nok til et hold)

Hørecenter MIDT / Synssamarbejde MIDT 

Tilbud om hørevejledning 1 gang om måneden. Derudover 1 årligt oplæg om syn- og høreproblematikker. 

Arbejdsmarkedsområdet

Pop-up aktivitet fx jobcafé eller "job-speed dating" i samspil med lokale virksomheder. Mulighed for digital borgerservice. 

Familieområdet

Børne- og familierettede aktiviteter efter behov.

Havndal Børneby

Vil bruge Sundhedshuset aktivt i form af lektiehjælp, fritids-aktiviteter, voksenkontakt fx gennem læsning, madlavning for flere aldersgrupper mm. Derudover vil fremskudt socialrådgivning og sundhedsplejersken månedligt være i Sundhedshuset. 

Ældre og omsorg

Behovsbestemt sundhedsklinik, der har åbent efter behov. Derudover foredrag 3 gange årligt med relevante udvalgte emner fx demens eller ensomhed. Efterfølgende med mulighed for dannelse af grupper ud fra oplæggene i samspil med frivillige. 

Kultur og fritid / Bevæg dig for livet

Facilitere en proces i samskabelse med borgere og foreninger om "Havndal i bevægelse". Derudover understøtte de lokale idrætsforeninger, og invitere de frivillige i disse foreninger ind til en snak om nye muligheder for området. 

Kontinensklinikken

Klinikken tilbyder gratis vejledning og udredning af ufrivillig vandladning. Fysioterapeuten tilbyder undersøgelse af bækkenbunden og instruktion i bækkenbundstræning. 

Frivillige 

Huset vil være åben for frivillige aktiviteter med forskellige formål for alle aldre. Bl.a. vil Kirkens Korshær bruge lokalerne. Endvidere vil Frivilligværket være jævnligt til stede, hvor de hjælper foreninger med diverse service. 

Private tiltag / Virksomheder

Der er ligeledes åbent for private udbydere med en licens fra Sundhedsstyrelsen.