Genoptræning/Rehabilitering

Rehabiliteringsenheden i har forskellige genoptrænings- og rehabiliteringstilbud.

Et genoptræningsforløb i Randers Kommune foregår på følgende måde:

  • Genoptræningsplan sendes fra sygehus til kommunens visitator, som kontakter borgeren og orienterer omkring kommunens genoptræningstilbud. Der orienteres om frit valg blandt 9 områdecentre og Randers Sundhedscenter.
  • Visitator tager kontakt til det ønskede genoptræningssted.
  • Terapeut kontakter borger mhp. opstart af genoptræning.
  • Ved behandlingsstart foretages indledende samtale, undersøgelse og vurdering.
  • Dernæst tilrettelægges videre behandlingsforløb ud fra borgerens mål og terapeutens vurdering.