Seksuel sundhed

Sundhedscentret har fokus på seksuel sundhed og trivsel og ønsker at reducere antallet af uønskede graviditeter og sexsygdomme.

Til unge i Randers Kommune fortrinsvis gennem Condomeriet. Alle er velkomne uanset alder, køn, etnicitet og seksuel orientering, men stedet henvender sig særligt til unge.

Til borgere i kommunens botilbud og institutioner tilbydes sparring og rådgivning i forhold til deres seksualitet. Borgerne henvises af personalet.

Til personale på botilbud og institutioner: Det kan dreje sig om hjælp til at lave seksualpolitikker, sparring i forhold til den enkelte borgers seksualitet eller i forhold til elevundervisning. Den enkelte institution kan selv henvende sig.

Til personale i Sundhedsplejen, på grundskoler, specialskoler og ungdomsuddannelser tilbydes vejledning og sparring i forbindelse med afvikling af seksualundervisning. Kontakt sker på initiativ af den enkelte medarbejder(gruppe).

Kontakt

For yderligere information kontakt:

Condomeriet v/ Janni Watson
Telefon: 5156 2224
E-mail: janni.watson@randers.dk

eller

Randers Sundhedscenter
Telefon: 8915 1215