Lus og fnat

Lus og fnat er små dyr som overføres fra person til person ved nær kropskontakt. Få mere viden om hvordan du bekæmper dem.

Lus

Fakta om lus

 • En enkelt voksen lus kan efter parring nå at lægge mellem 30 og 300 æg.
 • Lus har en levetid på ca. 3 uger.
 • Lus overfører ikke sygdomme.
 • Lus kan ikke flyve eller hoppe.
 • Lus kan kun klare sig 48 timer uden menneskeblod.

Film om lus og kæmning

Apotekerforeningen har lavet fire kortfilm om lus og vejledning i kæmning.

Hvad er lus?

Hvordan opdager du lus?

Hvordan kommer du af med lus?

Hvordan undgår du lus?

Relevante links

Luseguiden - Hvordan ser lus ud

Sundhedsstyrelsens vejledning om hovedlus

Sådan kæmmer du lus ud af håret

Fnat

Fakta om fnat

 • Fnat er en hudsygdom, som skyldes scabiesmider (fnatmider), der graver gange i huden og lægger æg.
 • Der opstår hurtigt en meget generende kløe.
 • De fleste udvikler kløende røde prikker, af og til små blærer - særligt på fingre og hænder.
 • Scabiesmider overføres fra person til person ved tæt kropskontakt.
 • Udslættet og kløen skyldes en allergisk reaktion mod miden og dens affaldsprodukter.
 • Effekten af behandlingen er god, hvis vejledningen følges omhyggelig.
 • Smittefaren ophører hurtigt ved behandling. Børn kan derfor gå i skole dagen efter, at behandlingen er gennemført.

Læs om symptomer og behandling her.

Sådan kan fnat se ud

fnat

Relevante links

Patienthåndbogens side om fnat

Sundhedsstyrelsens side om fnat

Apoteket.dk's side om fnat