Tilbud til skolebørn

En god sundhedstilstand er én af forudsætningerne for, at børn befinder sig godt i skolen og får udbytte af undervisningen.

Skolebørns møde med sundhedsplejen

Der afholdes individuelle sundhedssamtaler i 0., 4. og 8. klasse. 

Synsprøve foretages i 0. og 6. klasse samt ved behov og farvesynsprøve ved behov.

Høreprøve foretages i 0. og 8. klasse samt ved behov

Højde- og vægtmåling i 0., 1., 4. og 8. klasse, samt ved behov

Klasseundervisning finder sted i 0., 3., 5. og 8. klasse. 

 

Børn med ekstra behov

Sundhedsplejerskerne er opmærksomme på børn med særlige behov af forskellig art. Her kan tilbydes samtale for børn og/eller forældre.

Øvrige tilbud

Vandladningsklinik

Overvægtsklinik 3-18 år

Nu rykker vi!" Tilbud til overvægtige børn i 5.–8. klasse

Sundhedsvejen.dk

På Sundhedsvejen.dk kan du læse sundhedsplejens journalnotater og se resultat af screeninger.

Introduktion til Sundhedsvejen

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om samtykke til behandling af børn og unge ved den kommunale tandpleje og sundhedsplejerske § 1, 4 og 5 

Sundhedsloven, Forebyggende sundhedsydelser til børn og unge, kapitel 36, § 121, stk. 1 og stk. 2