Tilbud til skolebørn

En god sundhedstilstand er én af forudsætningerne for, at børn befinder sig godt i skolen og får udbytte af undervisningen.

Oplever du, at dit barn mistrives kan du kontakte skolens sundhedsplejerske for råd og vejledning.

Skolebørns møde med sundhedsplejen

Individuelle samtaler finder sted i 0., 4. og 8. klasse.
Formålet med samtalen er at vurdere barnets/den unges sundhedstilstand og trivsel. På baggrund heraf iværksættes vejledning, støtte og henvisning efter behov, så barnets udvikling støttes. Gennem dialog og anerkendelse arbejdes der med at barnet/den unge reflekterer over egen sundhed og livsstil og herigennem kan øge sin handlekompetence.
Forældrene inviteres med til samtalen i 0. klasse. De er også velkommen til de andre samtaler.

Synsprøve foretages i 0. og 4. klasse samt ved behov og farvesynsprøve ved behov.

Høreprøve foretages i 0. og 8. klasse samt ved behov

Højde- og vægtmåling foretages i 0., 1., 4. og 8. klasse, samt ved behov

Klasseundervisning finder sted i 1., 3., 5. og 9. klasse.
Undervisningen kan foregå i grupper eller i klassen. Undervisningen planlægges i samarbejde med læreren. Afhængig af årgange kan emnerne være kroppen, kost og motion, hygiejne, venskaber, styrker, pubertet, seksualitet, alkohol, rusmidler mm.

Børn med ekstra behov

Sundhedsplejerskerne er opmærksomme på børn med særlige behov af forskellig art. Her kan tilbydes samtale for børn og/eller forældre. Det kan være vanskeligheder, der er relateret til barnets fysiske, psykiske eller sociale sundhed.

Det kan enten være barnet selv, forældrene eller barnets lærer, der tager kontakt til sundhedsplejersken. Hvis det er læreren, der tager kontakt til sundhedsplejersken, sker det efter aftale med barn og forældre.

Øvrige tilbud

Vandladningsklinik

Overvægtsklinik 3-18 år

Sundhedsvejen.dk

På Sundhedsvejen.dk kan du læse sundhedsplejens journalnotater, se resultat af screeninger og kommunikere med sundhedsplejersken.

Introduktion til Sundhedsvejen

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om samtykke til behandling af børn og unge ved den kommunale tandpleje og sundhedsplejerske § 1, 4 og 5 

Sundhedsloven, Forebyggende sundhedsydelser til børn og unge, kapitel 36, § 121, stk. 1 og stk. 2