Tilbud til skolebørn

En god sundhedstilstand er én af forudsætningerne for, at børn befinder sig godt i skolen og får udbytte af undervisningen.

Skolebørns møde med sundhedsplejen

Der afholdes individuelle samtaler i 0., 4. og 8. klasse. Samtalerne består af en trivselssamtale samt screening for højde, vægt, syn og hørelse 

Klasseundervisning finder sted i 0., 1., 3., 5. og 8. klasse

Derudover ses eleverne i 6. klasse, hvor de får lavet en synsscreening.

Børn med ekstra behov

Sundhedsplejerskerne er opmærksomme på børn med særlige behov af forskellig art. Her kan tilbydes samtale for børn og/eller forældre.

Øvrige tilbud

Vandladningsklinik

Overvægtsklinik 3-18 år

Nu rykker vi!" Tilbud til overvægtige børn i 5.–8. klasse

Fra delebørn til hele børn

Læs sundhedsplejens journalnotat

Sundhedsvejen.dk kan du læse sundhedsplejens journalnotater og se resultat af screeninger.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om samtykke til behandling af børn og unge ved den kommunale tandpleje og sundhedsplejerske § 1, 4 og 5 

Sundhedsloven, Forebyggende sundhedsydelser til børn og unge, kapitel 36, § 121, stk. 1 og stk. 2