Introduktion til Sundhedsvejen

På Sundhedsvejen kan du kommunikere med din sundhedsplejerske og følge dit barns udvikling ved at se journalnotater og målinger.

Vi vil gerne gøre opmærksom på, at oplysningerne på Sundhedsvejen som udgangspunkt kan læses af begge forældre.
Deler I ikke forældremyndigheden over jeres barn og ønsker I ikke, at begge skal kunne læse oplysningerne om jeres barn på Sundhedsvejen, skal I rette henvendelse til sundhedsplejen.

På Sundhedsvejen finder du:

Forside

Her kan du finde generel information og nyheder fra Sundhedsplejen samt oversigt over dine børns journaler.

Mine børn

Her er journalnotater, registreringer og målinger på dine børn.

Grupper

Hvis du er i en gruppe kan du her finde en deltagerliste. Det kunne være mødregrupper, forældregrupper,
overvægtsgruppe mm.

Post

Her kan du skrive mail til og læse mails fra din sundhedsplejerske. Du kan få e-mailadvisering ved ny post.

E-spørgeskema

Her udfyldes eventuelle spørgeskemaer og samtykke elektronisk

Over 15 år

Hvis dit barn er over 15 år skal han/hun logge ind med sit eget NemID.

På Sundhedsplejens hjemmesiden www.sundhedspleje.randers.dk kan du finde yderligere oplysninger om vores tilbud
og viden omkring skolebørn.