Privat tandpleje til børn under 16 år

Forældre til børn på 0-16 år vælger selv, om barnet skal bruge kommunens tandplejetilbud.

Man er fra fødslen automatisk tilknyttet Randers Kommunes Tandpleje, og al behandling er gratis. Ønsker man at benytte en privat praktiserende tandlæge efter eget valg, skal forældremyndighedens indehaver meddele dette til Tandplejen.Skift fra én privat praktiserende tandlæge til en anden skal ligeledes meddeles Tandplejen.

  • Valg af privat tandlæge indebærer, at man selv skal betale 35% af regningen.
  • Barnet indkaldes hos den privatpraktiserende tandlæge med samme interval, som på en kommunale klinik.
  • Tandplejen sender en journaludskrift til den valgte tandlæge, som herefter overtager ansvaret for barnets tandbehandling.
  • Valget gælder det samlede tandplejetilbud, og der er derfor også en egenbetaling ved en evt. tandreguleringsbehandling.
  • Hvis man senere ønsker at skifte til en kommunal klinik eller anden privat tandlæge, kan dette tidligst ske efter 12 måneder.