Om røgfri Randers

Røgfri Randers 2025 er visionen om en røgfri kommune i år 2025. Rygning er stadig en udfordring for samfundet. Rygere har større risiko for at få en lang række sygdomme, et kortere liv og færre år uden sygdom. Rygning hører i høj grad sammen med den sociale ulighed i sundhed.

Visionen for et Røgfri Randers 2025

  • Alle har ret til at ånde ren luft, hvor de bor, arbejder og leger
  • Børn og unge skal sikres lige muligheder for at kunne vælge et liv uden tobak
  • Alle rygere fortjener støtte til at blive røgfri
  • Lokalt ejerskab til røgfri indsats

Målet er, at højst 5 % af de voksne borgere ryger dagligt i 2025

Vi vil særligt arbejde med:

  • At fremme og udbrede visionen om en røgfri kommune
  • At udbygge partnerskaber, som støtter og arbejder for visionen
  • At der kommer flere røgfri matrikler, hvor børn og unge færdes
  • At dele erfaringer om gode måder at arbejde med røgfrihed på
  • At sikre kendskab til mulighederne for gratis hjælp til rygestop

Der laves i dag indsatser i institutioner, folkeskoler, ungdomsuddannelser, private og offentlige virksomheder for at nedbringe  andelen af borgere, som ryger i Randers Kommune. Det er blandt andet i form af rygepolitikker, rygestopevents for unge og tilbud om gratis rygestopkurser til alle borgere.

Rygepolitik for Randers kommune

Sundhedspolitik for Randers Kommune