Lokale sundhedshøjskoler

Her kan du få et overblik over de lokale Sundhedshøjskoler og se hvilke hold, de tilbyder.

Hvad koster det?

Sundhedshøjskolen er et samarbejde mellem Randers Sundhedscenter og lokale foreninger. Derfor er der en mindre egenbetaling på holdene.

Ryghold, Træning for rigtige mænd og Træning for rigtige kvinder har en egenbetaling på 300 kr.

Rygestop holdet er gratis.