Databehandling

Ifølge Sundhedsloven har Tandplejen pligt til at føre journal. Vi skal derfor oplyse dig om, hvordan vi håndterer persondata.

Vi arbejder med:

  • identifikationsdata om dit barn og dig som forælder.
  • information om dit barns tandsundhed og tandbehandling.

Begge har betydning for, at vi kan give dit barn den bedst mulige og korrekte behandling.

Oplysningerne bliver også brugt til statistiske og videnskabelige undersøgelser i Randers Kommune og bl.a. i Sundhedsstyrelsen.

Dit barns data vil ikke kunne identificeres i resultaterne.

Vi videregiver kun dit barns journaloplysninger til anden tandlæge, hvis du har givet dit konkrete samtykke til det.

Dit barns tandjournal (alle oplysninger om barnet) slettes iht. Sundhedsloven, 10 år efter dit barn er udmeldt af Tandplejen.

Du har ret til at bede om indsigt i journalen.

Dataansvarlig for oplysningerne

Randers Kommune
Tandplejen
Biografgade 3
8900 Randers C

Kontakt ved spørgsmål: tandplejen@randers.dk

Du kan også kontakte Randers Kommunes databeskyttelsesrådgiver:

Du kan klage til Datatilsynet over behandlingen af persondata.
E-mail: dt@datatilsynet.dk

Print informationen her.