Omsorgstandpleje

Omsorgstandpleje er for voksne, der af helbredsmæssige grunde ikke er i stand til at benytte den almindelige tandpleje.

Formålet med omsorgstandplejen er at lindre ubehag og smerter og på den måde sikre en god evne til at tygge maden. Det er ofte afgørende for den enkeltes samlede sundhed og trivsel.

Tilbuddet henvender sig typisk til ældre mennesker, der er i kontakt med hjemmeplejen, og som i forvejen har et stort behov for støtte.

Det er ikke økonomi eller aktuelle problemer med tænder eller tandproteser, der afgør, om man kan få tilbud om omsorgstandpleje.

Det er visitator, der afgør, om man kan visiteres til omsorgstandplejen, og den kommunale tandpleje eller ens hidtidige private tandlæge eller tandtekniker har ikke indflydelse på afgørelsen.

Det er visitatorens vurdering af ansøgerens muligheder for at klare sig selv, der afgør, om man får tilbud om at deltage i omsorgstandplejen.

Afgørelsen hænger ofte sammen med, om man allerede får hjælp til nogle af disse områder:

 • Personlig pleje
 • Spise og drikke
 • Bevægelse
 • Hukommelse
 • Kommunikation
 • Kronisk sygdom/handicap

Hvis man vil ansøge om deltagelse i omsorgstandpleje, skal man derfor først henvende sig til:

Visitationsenheden
Toldbodgade 3, plan 6
8900 Randers C
Telefon: 8915 2550

Man kan naturligvis også bede en anden om at henvende sig på ens vegne.

Hvis man visiteres til omsorgstandpleje, får man en skriftlig afgørelse af visitatoren.

Man får samtidig en tilmeldingsformular, der skal sendes til den kommunale tandpleje, når den er udfyldt. Når den kommunale tandpleje har registeret én som ny bruger af omsorgstandplejen, aftales det første besøg af kommunens tandpersonale.

For at benytte sig af omsorgstandplejen skal man betale 530 kroner (2019).

Beløbet dækker al den omsorgstandpleje, der ydes, og dermed også de udgifter, der kan være f.eks. til proteseteknisk arbejde på et dentallaboratorium.

Hvis du er medlem af sygeforsikringen "danmark", kan du modtage tilskud herfra til omsorgstandpleje.

Det er den kommunale tandpleje, der yder omsorgstandpleje.

Tilbuddet gives om muligt i borgerens hjem, medmindre særlige faglige grunde siger noget andet. Der anvendes mobilt udstyr, som tandplejen selv medbringer, og behandlingen tilpasses den enkeltes situation.

Omsorgstandplejen er et samlet tilbud, der omfatter:

 • Undersøgelser af mund, tænder, tandkød, proteser m.v.
 • Forebyggelse, vejledning om renhold og kost; fjernelse af tandsten m.v.
 • Behandling af smerter og ubehag og anden nødvendig tandbehandling; undertiden plomberinger og justeringer eller reparation af proteser - sjældent nye proteser.

Omsorgstandplejen omfatter ikke:

 • Behandlinger med guld- og porcelænskroner, broer, implantater mv.
 • Transport