Sådan foregår tandreguleringen

Tandregulering er en del af kommunens samlede tandplejetilbud.

I Randers Kommunes Tandpleje er tandreguleringen organiseret i en central model, bygget op omkring en Tandreguleringsklinik i Sundhedscenter Thors Bakke med alle moderne faciliteter som klinikstole og røntgenudstyr. Personalet består af specialtandlæger samt velkvalificerede og specialuddannede tandplejere og klinikassistenter.

Tandreguleringsklinikken på Thors Bakke fungerer som base for specialtandlægerne, hvorfra de tager ud til tandplejens lokalklinikker for at udvælge de børn, der skal have tilbudt en tandreguleringsbehandling.

Tandlægerne på lokalklinikkerne vurderer løbende ved de almindelige undersøgelser, om et barn har en tandstillingsafvigelse, som bør tilses af en specialtandlæge for eventuelt tilbud om behandling.

Får man tilbud om en tandreguleringsbehandling, vil barnet og forældrene blive indkaldt til en samtale inden behandlingen påbegyndes, da det er vigtigt, at både barnet og forældrene er indstillet på behandlingen for at opnå et godt resultat.

Området er reguleret af retningslinjer fastlagt af Sundhedsstyrelsen, bl.a. har man her præciseret, at den kommunale tandpleje ikke kan tilbyde kosmetisk behandling.

Læs Sundhedsstyrelsens vejledning om Tandregulering her.

Tandreguleringsbehandlingerne

Tandreguleringsbehandlingen deles op i 2 perioder.

1. periode er den, hvor tænderne aktivt føres på plads med faste eller aftagelige bøjler. I denne periode skal bøjlen tilses på specialklinikken hver 6.-8. uge. Det tager typisk 1½-2 år at flytte tænderne på plads.

2. periode er en "holdefase", hvor tændernes nye position fastholdes, indtil de står stabilt. Denne periode varer mindst 2 år og undertiden meget længere. I denne periode skal bøjlen tilses på specialklinikken hver 3.-4. måned.

Tandreguleringsbehandlingerne på Tandreguleringsklinikken inddeles i tre kategorier alt efter sværhedsgrad, således at de enkleste behandlinger overvejende tilses af specialuddannede tandplejere, og de vanskeligste behandlinger overvejende behandles af specialtandlægerne.