Konference om infrastruktur

Tirsdag den 24. september fra klokken 16.00-19.00 holder Randers Kommune konference om infrastruktur.

De fleste af os er afhængige af en velfungerende infrastruktur. Og nu skal Randers Kommune have lavet en ny infrastrukturplan, der blandt andet beskriver og prioriterer fremtidige investeringer.

På denne konference samler vi input til planen, og har du input til udfordringer og måske endda bud på løsninger, så er konferencen her noget for dig. Her vil både være inspirerende oplæg og fire temadebatter med mulighed for dialog med fagpersoner og øvrige deltagere på konferencen. 

Konferencen foregår i Underværket, Stemannsgade 9C, 8900 Randers C, tirsdag den 24. september klokken 16.00-19.00. Moderator er Christian Friis Degn.

16.00: Velkomst

16.10: Fremtidens infrastruktur – planer og prioriteringer ved Michael Svane, branchedirektør i Dansk Industri

16.30: Samspil mellem infrastruktur og byudvikling ved Michael Nørgaard, konsulent i Dansk Byplanlaboratorium

16.50: Infrastrukturen i Randers Kommune ved Jens Heslop, direktør i Udvikling, Miljø og Teknik i Randers Kommune

17.10: Servering af let anretning

17.20: Temadebatter

18.45: Opsamling og afrunding ved Jens Heslop, direktør, Udvikling, Miljø og Teknik.

TEMA 1: Fremkommelighed i Randers by
Mange mennesker har dagligt behov for at krydse Randers Fjord, og endnu flere mennesker har dagligt et ærinde i Randers. Samtidig er der gang i byudviklingen, hvor byggerier i fx Sporbyen, Thors Bakke og på havneområdet i forbindelse med realiseringen af Byen til Vandet vil medføre et øget pres på vejnettet.

Her er der mulighed for at gå i dialog om mulige løsninger, hvor flere allerede er i spil; Klimabroen, Østforbindelsen, en udbygning af Århusvej, forlængelse af Ringboulevarden og etablering af Havnevejen.

TEMA 2: Tilgængelighed i landdistrikterne
I byerne udenfor Randers og i landområderne er der ikke i samme grad trængselsproblemer. I disse områder er det i højere grad en udfordring at opretholde gode forbindelser mellem de vigtigste destinationer. Det handler både om veje og stier – og om kollektive trafikformer, hvor byrådet for nylig har vedtaget en ny kollektiv trafikplan.

Her er der mulighed for at gå i dialog om, hvad der skal til for at sikre en velfungerende infrastruktur i landdistrikterne.

TEMA 3: Kampen om midtbyens arealer
I Randers Midtby er der rift om den sparsomme plads i gaderummene. Butikkerne ønsker at udstille varer, og samtidigt skal der være plads til parkering, lastbiler, cyklende, legende børn, og afvikling af kollektiv trafik.

Her er der mulighed for at gå i dialog om, hvad midtbyens arealer skal bruges til i fremtiden, og hvordan vi i fremtiden sikrer den bedst mulige adgang til midtbyen.

TEMA 4: Cyklister og andre bløde trafikanter
Cykling er en miljøvenlig og sund transportform, som bliver brugt af mange trafikanter, herunder mange skolebørn. Randers Kommune arbejder målrettet på at fremme cyklismen, og forvaltningen har blandt andet kortlagt mulighederne for at cykle sikkert mellem byerne i oplandsområderne og til Randers.

Her er der mulighed for at komme med input til, hvordan vi sikrer en god stiinfrastruktur for cyklister og andre bløde trafikanter.