Trafikplan for Spentrup

Borgere inviteres med til analyse af trafikken i Spentrup.

Randers Kommunes byråd har den 14. oktober 2021, i forbindelse med budgetaftale 2022-2025 besluttet, at der skal laves en trafikanalyse i Spentrup på baggrund af, at der opleves problemer med den gennemkørende trafik på Stationsvej samt trængsel og farlige situationer flere steder, bl.a. omkring Blicherskolen. Trafikanalysen skal afdække den trafikale situation, som skal danne baggrund for borgerdialog i form af gåture i byen samt udarbejdelse af eventuelle løsningsforslag, der skal være med til at forbedre forholdene i Spentrup.

Processen

Processen for analysearbejdet

  1. Alle borgere i Spentrup blev inviteret til at registrere utrygge steder på vejnettet. Registreringen var åben i perioden 01-04-2022 til og med 30.04.2022.
  2. De trafikale data og registreringer bliver præsenteret på et digitalt informationsmøde.
  3. Ud fra indkomne registreringer og bemærkninger modtaget gennem årene, foreslår Randers Kommune en gåtursrute, hvor interesserede får mulighed for at komme i dialog om problemstillinger, ønsker, prioriteringer og mulige tiltag til vejnettet i Spentrup.
  4. Indkomne bemærkninger og registreringer samles sammen, og Randers Kommune udarbejder en trafikanalyse med baggrund heri. Dertil indgår informationer om vej- og stistruktur, hastighed og uheld. Der udarbejdes også løsningsforslag til udbedring af problemstillingerne.
  5. Randers Kommune vil præsenterer resultatet for borgerne i Spentrup.  

3. Gåtur i Spentrup

I sensommeren/efteråret 2022 vil Randers Kommune invitere borgere til gåtur i Spentrup. Her vil det være muligt at pege, forklare og diskutere eventuelle løsningsforslag på problemstillinger. Invitationen hertil vil komme i E-boks til alle grundejere i Spentrup by. 

2. Informationsaften

Randers Kommune præsenterede den trafikale situation i Spentrup ud fra trafikal data og de registreringer der er blevet indsendt i løbet af april 2022. 

Mødet blev afholdt digitalt på platformen Teams torsdag den 23. juni 2022 klokken 16:00.

Se eller gense optagelse fra mødet her:

1. Registreringer af utrygge steder

I forbindelse med udarbejdelsen af analysen, har Randers Kommune modtaget hjælp fra borgerne i Spentrup. Borgerne har registreret steder på vejnettet i Spentrup, hvor det føltes utrygt at være. I registreringen har det været muligt at udpege steder samt knytte en kommentar til. Yderligere var det muligt at tilføje et billede.

Der var åbent for registreringer i perioden 01-04-2022 til og med 30-04-2022.

Der er 81 borgere der har lavet registreringer. De 81 deltagere har registreret cirka 41 emner/steder på vejnettet. Tak for alle registreringerne!

Se registreringerne af utrygge steder

Registreringerne er omskrevet så hovedessensen fremgår af registreringen. 

Tilmeld dig mailingliste

Ønsker du at modtage invitationer til de kommende møder kan du skrives på mailinglisten. Kontakt venligst trafikplanlægger Jonas Lambert Nielsen på jlni@randers.dk - så kommer du på listen.