Undersøgelse af børns transportvaner til skole

Randers Kommune er i gang med at undersøge, hvordan elever fra Blicherskolen, Korshøjskolen og Fårup Skole og Børneby kommer til og fra skole.

Derfor beder kommunen ansatte på de tre skoler registrere, om eleverne er gået, cyklet eller er blevet kørt i bil til skole en tilfældig dag i uge 39 fra den 21 til den 25. september.

Registreringen sker ved simpel håndsrækning en morgen i uge 39 i klassen. Eleverne rækker hånden op, når deres transportmiddel til skole nævnes. Tallenes tælles sammen og registreres via nedenstående link.

Er du ansat på en skole og ønsker at indtaste data over elevernes transport til skole, skal du klikke på linket. Du skal bruge det password, du har fået tilsendt.

Husk: Der er en kagemand til klassen på højkant! 

På hver skole trækker vi lod om en kagemand blandt de klasser, der har deltaget i undersøgelsen.

Hjælp os til bedre skoleveje

Data fra undersøgelsen hjælper os til at prioritere de trafikale indsatser i Randers Kommune, så vores skolebørn får den bedst mulige skolevej.

Undersøgelsen bruges endvidere som input til Cykelregnskab 2018 for Randers Kommune