Nyt busnet i 2020

Randers Kommune har i samarbejde med Midttrafik lavet et nyt busnet, som træder i kraft i sommeren 2020.

Det nye busnet betyder nye ruter og køreplaner, som er lavet med udgangspunkt i den kollektive trafikplan, som byrådet vedtog i juni 2019.

Alle informationer om det nye busnet er samlet på Midttrafiks hjemmeside. Her kan du se de nye køreplaner og kort over alle de nye ruter. Vi har desuden samlet informationer om de enkelte byers tilbud af kollektiv trafik, så du nemt og hurtigt kan få et overblik over netop din by.

Bestil bussen på landet og bliv kørt til adressen med flextur

Med indførelsen af de nye køreplaner kommer der flere såkaldte flexbusafgange i områder, hvor der normalt ikke er særligt mange med bussen. Her kører bussen efter behov, og den skal derfor bestilles telefonisk eller via Rejseplanen. Ellers fungerer en flexbus præcis på samme måde som en almindelig bus. Prisen vil også være den samme som i den almindelige bus, og man kan fortsat bruge sit pendlerkort.

Derudover vil det være muligt at bestille en Flextur. Her bestemmer man selv hvorfra og til, man vil køres i kommunen. Og for at sikre mobiliteten i landområderne, bliver den nuværende Flextur-takst på 7 kr./km (min. 35 kr./tur) fra og med den 28. juni 2020 sat ned til 4 kr./km (min. 30 kr./tur) uden for Randers by.

Kom hurtigere frem i byen

Ud over lokal- og regionalruter, er bybusnettet i Randers by også blevet gentænkt i de nye køreplaner. Her handler det især om at sikre hurtig og effektiv transport i, til og fra byen.

Der bliver indført nye ruter med hyppigere afgange, og de nye bybuslinjer hænger i højere grad sammen med øvrige regional- og lokalruter, der betjener rejsestrømmene til og fra byen. Fremover bliver det også sådan, at en bus er en bus uanset farve og man kan benytte dem alle. Derfor er der også strækninger i Randers by, hvor der fremadrettet kun vil køre blå busser.

Den kollektive trafikplan

Trafikplanen er som udgangspunkt bygget op om et ensartet serviceniveau og et ønske om at binde kommunen bedre sammen. Dette gøres med mere direkte ruter mellem de store byer, Flexbusser i mindre byer og muligheden for at komme på tværs af kommunen ved brug af Flextur. Trafikplanen indeholder forslag til nye linjeføringer på regional- og lokalruter samt en omlægning af bybusnettet i Randers by.

I foråret 2019 var trafikplanens principper, herunder nye linjeføringer og betjeningsomfang i og udenfor Randers by, i offentlig høring. Midttrafik og Randers Kommune modtog i alt 158 høringssvar i forbindelse med høringen. Høringssvarene gav anledning til mindre justeringer på ruterne. I juni 2019 blev den kollektive trafikplan vedtaget i Byrådet.

I perioden 20. december 2019 til den 22. januar 2020 har de nye køreplaner været i offentlig høring. Midttrafik og Randers Kommune modtog i alt 412 høringssvar, hvoraf ca. 100 var på ruter udenfor Randers Kommune. Høringssvarene gav anledning til forslag om mindre justeringer i udformningen af de endelige køreplaner. 

Den kollektive trafikplan og køreplanerne er godkendt endeligt i byrådet den 27. april 2020.