Parkering når du flytter

Her kan du læse om de regler, der gør sig gældende for standsning og parkering, hvis du skal flytte.

I forbindelse med en flytning kan det måske være nødvendigt at lave af- og pålæsning på steder med parkerings- eller standsningsforbud. I det følgende beskrives procedureren ved de to forbud.

Parkeringsforbud

Ved et parkeringsforbud må man gerne lave af- og pålæsning. Så længe af- og pålæsningen foregår kontinuerligt, så er der ikke nogen tidsgrænse for, hvor længe man må lave af- og pålæsning.

Standsningsforbud 

Ved et standsningsforbud (Herunder: fortove, vejkryds, spærreflader, osv.) må man som udgangspunkt ikke lave af- og pålæsning. Man skal istedet finde det nærmeste lovlige sted at lave sin af- og pålæsning.

I særlige situationer, hvor det ikke er muligt at lave en lovlig af-og pålæsning i nærheden af flyttestedet, så kan man ansøge om at få en midlertidig dispensation til af- og pålæsning på/ved et standsningsforbud. Denne ansøgning skal sendes via: Parkering@randers.dk. Ansøgningen skal være os i hænde mindst 10 dage inden flytningen, så den kan nå at blive godkendt af Politiet.