Håndværkerparkering

Har du behov for at parkere et køretøj, som skal benyttes til en konkret arbejdsopgave i midtbyen, kan du købe en håndværkerlicens

Håndværkere med cvr-nr. der midlertidigt skal benytte et køretøj ifm. udførelse af erhvervsmæssigt arbejde i betalingszonen (indenfor Centerringen) kan købe en håndværkerlicens, der giver mulighed for parkering på nogle betalingspladser.

Håndværkerlicens kan kun købes til biler, der anvendes til erhvervsmæssig kørsel. Bilen skal være registreret på gule nummerplader.

Håndværkerlicensen fritager for yderligere betaling for parkering på betalingspladser – dog ikke på Østervold og Østervangsvej. Håndværkerlicensen giver ikke adgang til parkering på tidsbegrænsede pladser, handicappladser, ved standsnings- eller parkeringsforbud, osv. Håndværkerlicensen gælder også om lørdagen.

Der findes 2 forskellige håndværkerlicenser:

C-licens (5 dage)

En C-licens giver mulighed for betalingsfri parkering på kommunale betalingspladser indenfor centerringen, bortset fra Østervold og Østervangsvej. Licensen koster 150 kr.

D-licens (måned)

En D-licens giver mulighed for betalingsfri parkering på kommunale betalingspladser indenfor centerringen, bortset fra Østervold og Østervangsvej. Licensen koster 200 kr./måned. Der kan købes op til 12 mdr.

For begge licenser gælder at den skal bestilles mindst 5 dage før den skal bruges.

Ved bortkomst eller andet forhold, der gør det nødvendigt at ændre licensen – kan erstatningslicens udstedes for samme gyldighedsperiode mod et ekspeditionsgebyr på 100 kr.

Parkering på steder med parkeringsforbud

Parkering på steder med parkeringsforbud kræver, udover håndværkerlicensen indenfor Centerringen, en tilladelse til midlertidig parkering ved et parkeringsforbud i en nærmere defineret periode.

Håndværkere med gulpladebiler kan ansøge om en tilladelse til midlertidig parkering ved et parkeringsforbud.

Betingelsen for at kunne søge om tilladelse til midlertidig parkering ved et parkeringsforbud er, at der i bilen er monteret et arbejdsredskab, som er nødvendig for arbejdets udførelse. Ellers er kun af- og pålæsning af materialer tilladt.

Tilladelsen skal ligge synligt i bilens forrude, indenfor Centerringen sammen med håndværkerlicensen, så p-vagter og Østjyllands Politi kan se dem.

Der skal ansøges særskilt om dette, og C- og D- licensen kan kun bruges på steder med p-forbud med en særskilt tilladelse.