Parkering når du flytter

Her kan du læse om de regler, der gør sig gældende for standsning og parkering, når du skal flytte.

Hvor må jeg sætte flyttebilen?

På steder med parkeringsforbud må man gerne lave af- og pålæsning.

Af- og pålæsning skal foregå kontinuerligt. Dvs. at der i praksis skal være aktivitet ved køretøjet minimum hver 5. minut. Når der er kontinuerlig aktivitet ved bilen, er der ikke nogen begrænsninger for, hvor længe du må henstille bilen her.

Hvis særlige forhold medfører, at du midlertidigt har brug for at lave en parkering, hvor der et parkerings- eller standsningsforbud, kan du søge tillade til dette. Du kan ansøge om dette ved at skrive til parkering@randers.dk. Du skal i ansøgningen beskrive årsag, tidspunkt og bilens registreringsnummer.

Flytning til og fra en adresse i gågadezonen

I gågaderne er varelevering lovligt i det tidsrum, der fremgår af skiltningen. Tilsvarende er det i disse tidsrum tilladt at køre i gågaderne med en flyttebil.

Der må der ikke parkeres udenfor afmærkede båse i gågade. Af- og pålæsning er tilladt udenfor afmærkede båse.

Af- og pålæsning skal foregå kontinuerligt. Dvs. at der i praksis skal være aktivitet ved køretøjet minimum hver 5. minut.

Hvis flytningen kan ske inden for det skiltede tidsrum for varelevering, og af- og pålæsningen foregår kontinuerligt, kan du frit gøre dette. Skal du flytte udenfor dette tidsrum, skal du ansøge om dette ved at skrive til parkering@randers.dk. Du skal beskrive årsag til ansøgningen, tidspunkt og bilens registreringsnummer.