Parkering når du flytter

Her kan du læse om de regler, der gør sig gældende for standsning og parkering, hvis du skal flytte.

Midlertidig tilladelse til parkering

Hvis særlige forhold medfører, at du midlertidigt har brug for at parkere, hvor der et parkerings- eller standsningsforbud, kan du søge tillade til dette på nedenstående link. Det kan være i forbindelse med flytning, eller håndværkere, der benytter et værktøj, der er fastmonteret i bilen.

Tilladelsen skal ligge synligt i bilens forrude så de kan kontrolleres af parkeringsvagter og Østjyllands Politi.

Særligt vedr. flytning

På steder med parkeringsforbud må man gerne lave af- og pålæsning. Så længe af- og pålæsningen foregår kontinuerligt, så er der ikke nogen tidsgrænse for, hvor længe man må lave af- og pålæsning. I disse tilfælde behøver man altså ikke at ansøge om en midlertidig tilladelse til parkering.

Særligt om gågader

I gågaderne er varelevering lovligt i det tidsrum, der fremgår af skiltningen. Hvis flytningen kan ske inden for det tidsrum, er det ikke nødvendigt med en parkering- og kørselstilladelse, så længe af- og pålæsningen foregår kontinuerligt.

Særligt for erhvervskøretøjer

Tilladelsen gives kun i særlige tilfælde - såsom når der i bilen er monteret et arbejdsredskab, der er nødvendig for arbejdets udførelse. 

Der gives kun tilladelse i de tilfælde, hvor der ikke kan henvises til er en nærliggende parkeringsplads.

Ansøgningen skal være os i hænde mindst 10 dage inden parkeringen, så den kan nå at blive godkendt af Politiet.