Vintertjeneste ved institutioner og offentlige arealer

Kommunen har pligt til at salte og rydde fortovet ud for kommunale ejendomme i byerne.

Det er som udgangspunkt Randers Kommunes ejendomsservice, der har ansvaret for og udfører snerydning og saltning ved Randers Kommunes vuggestuer, børnehaver, skoler, plejehjem m.m.

Ved parkerne er det som udgangspunkt Kultur og Fritids-afdelingen, der har ansvaret for snerydning og saltning. Afdelingen kan enten selv stå for arbejdet eller have indgået en aftale med en entreprenør.

På webkort.randers.dk kan du se, hvilke fortove der ryddes af kommunen som vejmyndighed.

Øvrige fortove hører enten under grundejerpligter eller er undtaget for pligten på grund af den ringe færdsel.

Manglende snerydning eller saltning

Hvis du mener, at snerydningen eller saltningen ikke udføres, som den burde, ved kommunens ejendomme, skal du kontakte Randers Kommunes ejendomsservice direkte.

Snerydning i jule- og vinterferien

Fortove langs veje der er omfattet af kommunens grundejerforpligtelser, er også omfattet af den daglige snerydning og glatførebekæmpelse i jule- og vinterferien.

Som udgangspunkt bliver der ikke udført snerydning og glatførebekæmpelse i Randers Kommunes skolegårde i skolernes jule- og vinterferie. Færdsel i skolegårdene er derfor på eget ansvar.