Vintertjeneste på veje og stier

Læs om hvordan Randers Kommune rydder sne og salter på kommunevejene. Hvad er kommunens pligt og hvad er andres pligt?

Generelt om vintertjeneste 

Hvordan rydder Randers Kommune sne og salter på kommunevejene? Hvad er kommunens pligt og hvad er andres pligt? Det kan du læse mere om i "Regulativ for vintertjeneste og renholdelse af veje, stier og pladser", hvor du kan finde oplysninger om vintertjenesten og vintertrafik i Randers Kommune. 

Kommunens vintertjeneste bliver udført efter "Regulativ for vintertjeneste på og renholdelse af veje, stier og pladser", der er en strategi, som Byrådet har vedtaget. Disse beslutninger bliver forhandlet med politiet. Alle kommuneveje er prioriteret efter den vedtagne strategi.

Målet med kommunens snerydning og saltning er at sikre trafikkens fremkommelighed, så den kommunale indsats kommer flest mulige til gode. 

Hvordan gør kommunen?

Snerydning udføres med sneplov på lastbil eller stor traktor. På stier og fortove udføres det enten med kost eller plov på lille traktor.

Saltning bliver primært foretaget med befugtet salt og væske. På klasse I veje vil der blive saltet før der bliver glat. På de øvrige vejklasser først efter at der er blevet konstateret glatføre.

Hvis du har en klage til vintertjenesten, kan du sende den her. 

Prioritering af kommunale veje og stier 

Af økonomiske årsager er det nødvendigt at prioritere indsatsen for snerydning og saltning. Byrådet har derfor vedtaget en strategi som opdeler kommunens veje i 4 vejklasser, og kommunens stier i 2 stiklasser.

Aktuel trafiksituation 

Vintervejret kan påvirke både fremkommeligheden og sikkerheden i trafikken. Det er derfor vigtigt, at du tager ekstra forbehold, når du færdes i trafikken om vinteren.