Ældre og pårørende

Pleje og omsorg, besøg på plejecentre, aktivitetscentre, hjælpemidler og madudlevering

Omsorgsområdet er tæt på normal drift, men under hensyn til fortsat at reducere smitterisiko.

Plejecentre og hjemmepleje

Selvom 80 % af beboerne på plejecenteret er vaccineret mod COVID-19, så er det fortsat vigtigt, at vi forhindrer smitte i at sprede sig. Vi skal passe på hinanden, herunder vores medarbejdere og beboere, der ikke er blevet vaccinerede.

Inden dit besøg

 • Du bliver orienteret om, hvordan du skal forholde dig under besøget for at reducere risikoen for smitte mest muligt.
 • Du får tilsendt eller udleveret en folder med forholdsregler for besøg.

Rammer for besøg

 • Du skal afspritte eller vaske hænder ved indgangen og bære ansigtsværnemidler på fællesarealerne.
 • Du skal overholde Sundhedsstyrelsens anbefalinger om håndhygiejne, host, håndtryk, kontaktflader og afstand under besøget.
 • Du opfordres til at anvende mundbind, hvis det ikke er muligt at holde afstand under besøget.
 • Det er muligt at benytte besøgsrum, og medarbejderne sørger for, at din pårørende er til stede, når der er aftalt besøg her.
 • Under besøg foregår evt. kontakt til medarbejderne via telefon eller i din pårørendes lejlighed.
 • I skal overholde anbefalingerne om maks. 5 personer forsamlet, der skal være 2 meters afstand mellem jer og beboeren.
 • Bliver du efter besøget syg, og testes positiv, er det vigtigt, at du giver centerlederen besked.

I disse tilfælde må du ikke komme på besøg

Du må ikke komme på besøg hvis:

 • Du har symptomer på sygdom. Det gælder alt fra forkølelse, ondt i halsen og alment ubehag til muskelsmerter, tør hoste og feber. Du skal have været uden symptomer i 48 timer inden besøget.
 • Du er nær kontakt til en smittet med COVID-19.

Har du været i udlandet, skal Udenrigsministeriets rejsevejledninger altid følges.

Sundhedsstyrelsens retningslinjer for hygiejne

Håndhygiejne

 • Vask eller afsprit hænder som det første, når du ankommer, og igen når du går.
 • Vask eller afsprit hænder hyppigt og grundigt og altid efter, du har hostet, nyst eller pudset næse.
 • Host eller nys i ærmet eller i et engangslommetørklæde. Bruger du et engangslommetørklæde, så læg det i skraldespanden med det samme og vask eller afsprit hænder bagefter.
 • Undgå så vidt som muligt at røre ved ting under dit besøg.
 • Du vil få udleveret en pose med rengøringsklude eller spritservietter, og du bedes aftørre kontaktpunkter som bordplade, armlæn, dørhåndtag, lyskontakter samt evt. armatur og toiletskylleknap.

Afstand

 • Hold 2 meters afstand til den person, du besøger, og til andre, du støder på under dit besøg.
 • Undgå så vidt muligt fysisk kontakt med den, du besøger, f.eks. kram, håndtryk og kindkys.
 • Hvis det ikke er muligt at undgå fysisk kontakt og holde afstand, er det vigtigt, at kontakten er kortvarig, og at du og den, du besøger, vasker hænder eller bruger håndsprit lige efter. Du bør også anvende mundbind/ansigtsværnemiddel i den situation.
 • Hvis din pårørende har svært ved at forstå, at I skal holde afstand, f.eks. fordi han/hun har demens eller anden kognitiv svækkelse, så tal med ledelsen eller medarbejdere på det sted, du skal besøge.
 • Under dit besøg skal du være særligt opmærksom på at overholde de generelle anbefalinger for hygiejne, afstand og fysisk kontakt.

Færdigvaccinerede beboere kan være sammen med andre færdigvaccinerede uden at holde afstand eller bruge mundbind.

Færdigvaccinerede beboere kan være sammen med familie eller nære venner, som ikke er vaccineret uden at holde afstand eller bruge mundbind, hvis de ikke er i øget risiko for et alvorligt forløb ved COVID-19.

Hvis en færdigvaccineret beboer er nær kontakt til en smittet, behøver beboeren ikke gå i selvisolation, men testes som nær kontakt.

Færdigvaccinerede beboere skal stadigvæk følge retningslinjer om selvisolation og test, hvis de udvikler symptomer på COVID-19, uanset hvornår disse symptomer optræder.

Læs mere i Sundhedsstyrelsens anbefalinger til vaccinerede personer.

Der kan afvikles arrangementer på centeret indenfor rammerne af forsamlingsforbuddet.

Der kan afholdes f.eks. fødselsdag for en beboer med deltagelse af pårørende.

Der kan afvikles gudstjenester og andre kulturtilbud (f.eks. teaterforestillinger), hvor det kun er beboerne på plejehjemmet, der kan deltage, samt det personale og de personer, som skal levere kulturtilbuddet eller foretage gudstjenesten m.v.

Arrangementer skal afholdes med afsæt i gældende retningslinjer for afstand, udluftning, håndhygiejne mv.

Se Sundhedsstyrelsens anbefalinger til private arrangementer, fester og fejringer i en tid med COVID-19.

Der er krav om at bære mundbind.

På plejecentre og i plejeboliger bærer personalet mundbind. Beboerne gør ikke. Som besøgende/pårørende skal du bære mundbind.

Når du opholder dig hos en beboer i vedkommendes egen lejlighed/plejebolig, anbefaler vi at bruge mundbind, når du ikke kan holde minimum 2 meters afstand.

Hvis I sammen går på fællesarealer, skal den besøgende/pårørende bære mundbind. Vi opfordrer til, at du går så direkte som muligt til beboerens bolig og minimerer al færdsel sammen på fællesarealer.

Bor du i eget hjem og deltager i aktiviteter og træning, genoptræning eller rehabilitering, skal du bære mundbind på offentlige arealer/fællesarealer.

Hjemmeplejen bærer mundbind. Der er ikke krav om, at du som modtager af hjemmepleje skal bære mundbind.

Alle grundlæggende ydelser som personlig pleje, klippekort, sygepleje og hjælp til daglige gøremål (f.eks. rengøring) varetages som i en normal driftssituation.

Der varetages som vanligt forebyggende hjemmebesøg.

Alle specialtilbud er i normal drift:

På hospice åbnes der nu for, at frivillige (altid superviseret af sundhedsfagligt personale) kan gennemføre aktiviteter i mindre grad og under hensyn til lokaler m.v.

Inden for rehabilitering varetages alle opgaver som i en normal driftssituation.

Alle sundhedsklinikker er nu åbne.

Træning og aktiviteter

Der tages imod borgere kontinuerligt (fra både området og sygehuset). Der kommer nye borgere til, og der er borgere, som tager hjem på weekend og kommer tilbage, hvorfor der fortsat er risiko for smittespredning. Aktiviteterne skal derfor gennemføres under hensyn til at følge de gældende generelle retningslinjer.

Genoptræning kører i normal drift. Dog gennemføres træning i forhold til lokalernes størrelse; der skal kunne holdes 2 meters afstand, når borgerne er i aktivitet/bevægelse/sang.

Vedligeholdende træning kører i normal drift, men der skal kunne holdes 2 meters afstand, når der er tale om aktiviteter, hvor der er bevægelse. I aktiviteter, hvor borgerne sidder ned, følges afstandskravet om 1 meter til siden fra næsetip til næsetip og 2 meter ved ansigt til ansigt. Der planlægges aktiviteter i forhold til lokalernes indretning.

Inden igangsætning og ved alle skift i aktiviteter/træning skal der foretages vaskes/afsprittes hænder.

Hvis vaccinationsprocenten på plejecenteret er over 80 %, er det muligt at gennemføre aktiviteter for beboere både ude og inde. Aktiviteter kan gennemføres af både sundhedsfagligt personale og frivillige.

Medarbejderne og frivillige, som afvikler aktiviteter for beboere på plejecentre, skal fortsat følge de gældende retningslinjer for afstand, brug af værnemidler m.v.

Aktiviteter kan afvikles på tværs af boenheder og på tværs af centre. Der må ikke blandes grupper af beboere på plejecentre og borgere, som ikke bor på plejecenter.

Alle frivillige skal være superviseret af sundhedsfagligt personale og kan ikke have selvstændige aktiviteter.

Der kan afvikles aktiviteter udendørs i forhold til gældende retningslinjer for forsamlingsforbud. Det kan afvikles både af sundhedsfagligt personale og frivillige, men man skal overholde de generelle for afstand, brug af håndsprit m.v.

Aktiviteter kan også afvikles indendørs med gældende retningslinjer for afstand, udluftning, håndhygiejne m.v.

Inden igangsætning og ved alle skift i aktiviteter/træning skal der vaskes/afsprittes hænder.

Aktiviteter tilrettelægges ud fra, hvilke lokaler der er til rådighed. Det er muligt at benytte lokaler, hvor man skal passere fællesarealer for at komme til træning/aktiviteter. Der skal dog bruges mundbind på fællesarealerne.

Hvis du er visiteret til selvtræning, er der ikke krav om at vise coronapas, men du skal selvstændigt kunne følge de smittedæmpende anbefalinger om afstand og hygiejne mv.

Det er igen muligt at bruge side by side, rickshawcykel og kørestolscykel. Aktiviteten kan gennemføres af både frivillige og sundhedsfagligt personale.

Mad

Madservice Kronjylland leverer som vanligt til hjemmeboende borgere og med fuldt menukort.

Chaufførerne overholder hygiejnemæssige retningslinjer, herunder retningslinjer om afstand, men der er ikke krav om mundbind ved levering af mad til hjemmeboende borgere.

Alle caféer kan åbne. Både hjemmeboende borgere og beboere på plejecentre kan indtage deres måltider i caféerne.

Der kan sælges også mad til medarbejderne i caféerne.

Se caféernes åbningstider på de enkelte plejecentres hjemmesider.

Hjælpemidler og visitation

Bevilling af hjælpemidler og levering fra Hjælpemiddelhuset er i normal drift og følger gældende generelle retningslinjer.

Hjælpemiddelhuset kan kontaktes på 8915 8600 mandag til torsdag kl. 10.00-14.00 og fredag kl. 10.00-12.00.

Visitationen er tilbage i normal drift, dog kan der være ventetid.

Læs mere om Visitationen her.

Pension og tilskud til pensionister

Se mere under Borgerservice

Ekstra hjælp i corona-krisen

Frivilligkoordinatorerne har samlet en række tilbud, som kan hjælpe de ensomme ældre under krisen.

Frivillige i Røde Kors tilbyder praktisk hjælp til ældre, der er i risiko for at blive smittet. Du kan få hjælp med indkøb eller få hentet medicin af frivillige.

Tilmeld dig på hverdage mellem kl. 09.00 og 19.00 på tlf. 3529 9660.

Frivillige i Ældre Sagen tilbyder en telefonven, som ringer hjem til den ældre. Parrene bestemmer selv, hvor ofte og hvor længe de har lyst til at snakke sammen. Det vigtigste er, at begge parter hygger sig.

Tilmeld dig på hverdage mellem kl. 09.00 og 15.00 på 8282 0300.

Frivillige i Selvhjælp Randers tilbyder telefonsamtaler til bl.a. ældre, der føler sig isolerede og ensomme under corona-krisen.

Frivillige sidder klar ved telefonen, hvis du har brug for én at snakke med på hverdage mellem kl. 16.00 og 19.00.

Ring uden aftale på tlf. 2945 1744 og snak med en frivillig, som er vant til de svære samtaler, og at livet gør ondt.

Fra onsdag den 27. maj genåbner Selvhjælp Randers sine lokaler i Slotscenteret. Brugere, medarbejdere og frivillige kan derfor igen mødes fysisk og afholde samtaler og gruppeforløb. Tilbuddet om telefonsamtaler fortsætter.