Ældre og pårørende

Pleje og omsorg, besøg på plejecentre, aktivitetscentre, hjælpemidler og madudlevering

Omsorgsområdet er tæt på normal drift, men under hensyn til fortsat at reducere smitterisiko.

Omstillingen sker ud fra disse hensyn:

 • Varetagelse af kritiske funktioner (styrke, opretholde eller forhindre forværring af den enkelte borgers sundhed, funktionsevne, livskvalitet eller arbejdsevne)
 • Prioritering af folkesundheden
 • Minimering af risikoen for smitteoverførsel
 • Sundhedsfremmende og forebyggende indsatser skal prioriteres.

Plejecentre, hjemmepleje og træning

På alle plejecentre i Randers Kommune er der mulighed for at besøge pårørende i trygge rammer.

Vi passer på vores ældre borgere under coronakrisen. Det er en sårbar gruppe, hvor sygdom spreder sig hurtigt og er forbundet med større risiko.

Nu er de generelle besøgsrestriktioner ophævet, så alle besøg på både ude- og indendørsarealer er tilladt, under hensyntagen til Sundhedsstyrelsens generelle anbefalinger

Det er lederen, der træffer beslutning om hvordan besøg kan gennemføres på en forsvarlig måde

Man er altid velkommen til at rette henvendelse til personalet eller lederen på de enkelte centre, hvis man er i tvivl om noget.

Planlægning af besøg

 • Besøgende skal være uden symptomer på luftvejssygdom, herunder hoste og forkølelse eller andre symptomer, der kan give mistanke om COVID-19, i 48 timer før besøget.
 • Besøget skal kunne gennemføres med 2 meters afstand ud fra et forsigtighedsprincip mellem de besøgende og beboeren
 • De besøgende er på forhånd eller ved ankomst informeret om hvilke regler vedr. smitteforebyggelse, herunder hygiejneregler, der skal overholdes under besøget.

Besøg kan være indenfor og udenfor

 • Besøg gennemføres i udgangspunktet i beboerens bolig
 • Besøg kan også foregå i et dertil indrettet besøgslokale eller dertil indrettede udearealer
 • Hvis der er direkte adgang til beboerens bolig (fx terrassedør for nogle plejehjem og plejeboliger), skal denne så vidt muligt anvendes som ind- og udgang.
 • Besøgende skal så vidt muligt undgå at berøre fælles kontaktpunkter.
 • Når besøget er slut, forlader den besøgende straks stedet så vidt mulig uden at berøre kontaktpunkter.
 • Besøgende bør så vidt muligt undgå at røre ved genstande i beboerens bolig
 • Luft ud i besøgslokalet eller i beboerens bolig under/eller efter besøget om muligt.

 

Styrelsen for Patientsikkerhed kan efter en konkret vurdering udstede forbud mod eller restriktioner for besøg. I disse tilfælde vil forbud ikke gælde besøg i kritiske situationer fra nærmeste pårørende til en beboer

Alle grundlæggende ydelser som personlig pleje, sygepleje og hjælp til daglige gøremål (f.eks. rengøring) varetages som i en normal driftssituation.

Forebyggende besøg er tilbage i normal drift. Der er ekstra fokus på håndhygiejne m.m. i forbindelse med besøgene.

Alle specialtilbud er i normal drift:

Vedligeholdende træning og genoptræning varetages, men ikke i fuldt omfang. Der arbejdes hen imod normal drift.

Åbne og frivillige aktiviteter er åbnet i begrænset omfang. Kun udvalgte aktiviteter finder sted. Alle aktiviteter foregår på små hold, med god afstand og udenfor.

Træningshøjskolen er i normal drift.

Se gode idéer til træning og aktiviteter, du kan lave derhjemme.

Inden for rehabilitering varetages alle opgaver som i en normal driftssituation.

Sundhedsklinikkerne på Tirsdalen og Svaleparken er fortsat lukkede.

De øvrige sundhedsklinikker på plejecentrene er åbne.

Den nye sundhedsklinik i Nellemann-bygningen åbnes fra den 25. maj.

Mad

Madservice Kronjylland har nu normal drift.

Chaufførerne, som leverer maden, er påpasselige på samme måde som plejepersonale, ved at:

 • spritte hænder før og efter hvert besøg
 • holde afstand til borgerne (og påtale det, hvis nødvendigt)
 • pakke maden ud af kasserne (så vidt muligt) og sætte det på køkkenbordet, og bede de borgere, der selv kan, om at sætte maden i køleskabet
 • ikke tage efterladte papkasser retur
 • løbende spritte kontaktflader på bilerne af.

Caféernes åbningstider kan ses herunder.

Område Syd

Huset Nyvang
Lukket for gæster udefra.

Kristrupcentret
Lukket for gæster udefra.

Beboere spiser i spisestuen/caféen.

Lindevænget 
Åben for gæster fra huset/ældreboliger kl. 12.00-13.00

Åben for gæster udefra kl. 08.00-12.00

Svaleparken
Åben for gæster fra ældreboligerne kl. 08.00-13.00

Åben for gæster fra genoptræning kl. 08.00-13.00

Thors bakke
Lukket for gæster udefra.

Kun åben for borgere fra centret, som spiser i to hold kl. 11.15-11.45 og kl. 12.00-13.00.

Tirsdalen
Lukket for gæster udefra.

Åben for gæster fra ældreboliger kl. 09.00-13.00

Caféen bruges til besøgsområde efter aftale ved dårligt vejr.

Vorup
Åben for gæster fra centret/ældreboliger kl. 09.00-13.00

Område Vest

Kollektivhuset
Alle ugens dage kl. 08.00-14.00

Borupvænget
Mandag-fredag og søndag kl. 08.00-14.00

Kildevang
Mandag-fredag kl. 08.00-14.00

Terneparken
Fortsat lukket

Fårup Ældrecenter
Fortsat lukket

Område Nord

Bakkegården
Alle ugens dage kl. 07.30-14.00

Rosenvænget
Alle ugens dage kl. 07.30-14.00

Åbakken
Alle ugens dage kl. 07.30-14.00

Aldershvile
Fortsat lukket

Dronningborg
Fortsat lukket

Møllevang
Fortsat lukket

Spentrup
Fortsat lukket

Hjælpemidler og visitation

Bevilling af hjælpemidler og levering fra Hjælpemiddelhuset er tilbage i normal drift, men du skal forvente, at der er ventetid.

Hjælpemiddelhuset kan kontaktes på 8915 8600 mandag til torsdag kl. 10.00-14.00 og fredag kl. 10.00-12.00.

Visitationen er tilbage i normal drift, dog kan der være ventetid.

Læs mere om Visitationen her.

Pension og tilskud til pensionister

Se mere under Borgerservice

Ekstra hjælp i corona-krisen

Frivilligkoordinatorerne har samlet en række tilbud, som kan hjælpe de ensomme ældre under krisen.

Frivillige i Røde Kors tilbyder praktisk hjælp til ældre, der er i risiko for at blive smittet. Du kan få hjælp med indkøb eller få hentet medicin af frivillige.

Tilmeld dig på hverdage mellem kl. 09.00 og 19.00 på tlf. 3529 9660.

Frivillige i Ældre Sagen tilbyder en telefonven, som ringer hjem til den ældre. Parrene bestemmer selv, hvor ofte og hvor længe de har lyst til at snakke sammen. Det vigtigste er, at begge parter hygger sig.

Tilmeld dig på hverdage mellem kl. 09.00 og 15.00 på 8282 0300.

Frivillige i Selvhjælp Randers tilbyder telefonsamtaler til bl.a. ældre, der føler sig isolerede og ensomme under corona-krisen.

Frivillige sidder klar ved telefonen, hvis du har brug for én at snakke med på hverdage mellem kl. 16.00 og 19.00.

Ring uden aftale på tlf. 2945 1744 og snak med en frivillig, som er vant til de svære samtaler, og at livet gør ondt.

Fra onsdag den 27. maj genåbner Selvhjælp Randers sine lokaler i Slotscenteret. Brugere, medarbejdere og frivillige kan derfor igen mødes fysisk og afholde samtaler og gruppeforløb. Tilbuddet om telefonsamtaler fortsætter.