Ældre og pårørende

Pleje og omsorg, besøg på plejecentre, aktivitetscentre, hjælpemidler og madudlevering

Omsorgsområdet øger gradvis aktivitet frem mod normalt niveau, men under hensyn til fortsat at reducere smitterisiko.

Omstillingen sker ud fra disse hensyn:

 • Varetagelse af kritiske funktioner (styrke, opretholde eller forhindre forværring af den enkelte borgers sundhed, funktionsevne, livskvalitet eller arbejdsevne)
 • Prioritering af folkesundheden
 • Minimering af risikoen for smitteoverførsel
 • Sundhedsfremmende og forebyggende indsatser skal prioriteres.

Plejecentre, hjemmepleje og træning

Alle grundlæggende ydelser som personlig pleje, sygepleje og hjælp til daglige gøremål (f.eks. rengøring) varetages som i en normal driftssituation.

Forebyggende besøg er tilbage i normal drift. Der er ekstra fokus på håndhygiejne m.m. i forbindelse med besøgene.

Alle specialtilbud er i normal drift:

Vedligeholdende træning og genoptræning varetages, men ikke i fuldt omfang. Der arbejdes hen imod normal drift.

Åbne og frivillige aktiviteter er åbnet i begrænset omfang. Kun udvalgte aktiviteteter finder sted. Alle aktiviteter foregår på små hold, med god afstand og udenfor.

Træningshøjskolen er i normal drift.

Se gode idéer til træning og aktiviteter, du kan lave derhjemme.

Inden for rehabilitering varetages alle opgaver som i en normal driftssituation.

Sundhedsklinikkerne på Tirsdalen og Svaleparken er fortsat lukkede.

De øvrige sundhedsklinikker på plejecentrene er åbne.

Den nye sundhedsklinik i Nellemann-bygningen åbnes fra den 25. maj.

Der er fortsat besøgsforbud på vores plejecentre. Hvis der er udearealer tilknyttet plejecentret, er det dog måske muligt at afvikle besøg der. Det er hver enkelt centerleder, der tager stilling til, hvilke arealer besøgsforbuddet omfatter.

Beboere kan besøges på aftalte udearealer. Besøget skal finde sted under sundhedsmæssige forsvarlige rammer og aftales individuelt fra gang til gang med personalet.

Rammerne for besøg er:

 • Besøget skal foregå udendørs.
 • Der skal holdes to meters afstand mellem dig og den, du besøger.
 • I skal begge vaske og spritte hænder umiddelbart inden og efter besøg.
 • Besøget må vare op til en halv time. Der kan højest deltage to pårørende ad gangen.
 • Tid og sted aftales med personalet inden besøget.

Mad

Madservice Kronjylland har nu normal drift.

Chaufførerne, som leverer maden, er påpasselige på samme måde som plejepersonale, ved at:

 • spritte hænder før og efter hvert besøg
 • holde afstand til borgerne (og påtale det, hvis nødvendigt)
 • pakke maden ud af kasserne (så vidt muligt) og sætte det på køkkenbordet, og bede de borgere, der selv kan, om at sætte maden i køleskabet
 • ikke tage efterladte papkasser retur
 • løbende spritte kontaktflader på bilerne af.

Der er åbent for afhentning af mad i cafeerne på følgende steder:

Område Syd

 • Lindevænget - alle ugens dage kl. 11.00-12.00
 • Svaleparken - alle ugens dage kl. 11.00-12.00
 • Vorup - mandag-fredag kl. 11.00-12.00 
 • Thors Bakke - mandag-fredag kl. 11.00-12.00. Der vil kun være åbent for husets beboere.

Område Vest

 • Kollektivhuset - alle ugens dage kl. 11.00-12.00
 • Borupvænget - mandag-fredag kl. 11.00-12.00

Område Nord

 • Bakkegården - alle ugens dage kl. 11.00-12.00
 • Rosenvænget - alle ugens dage kl. 11.00-12.00
 • Åbakken - alle ugens dage kl. 11.00-12.00

Udeboende borgere kan en ad gangen lukkes ind og gå direkte i cafeen og hente mad.

Maden er pakket i engangsemballage og kan bringes med hjem.

Ernæringslederne sørger på hvert enkelt center for at synliggøre dette tilbud, selv om der på nogle centres hoveddøre står "ingen adgang".

Hjælpemidler og visitation

Bevilling af hjælpemidler og levering fra Hjælpemiddelhuset er tilbage i normal drift, men du skal forvente, at der er ventetid.

Hjælpemiddelhuset kan kontaktes på 8915 8600 mandag til torsdag kl. 10.00-14.00 og fredag kl. 10.00-12.00.

Visitationen er tilbage i normal drift, dog kan der være ventetid.

Læs mere om Visitationen her.

Pension og tilskud til pensionister

Se mere under Borgerservice

Ekstra hjælp i corona-krisen

Frivilligkoordinatorerne har samlet en række tilbud, som kan hjælpe de ensomme ældre under krisen.

Frivillige i Røde Kors tilbyder praktisk hjælp til ældre, der er i risiko for at blive smittet. Du kan få hjælp med indkøb eller få hentet medicin af frivillige.

Tilmeld dig på hverdage mellem kl. 09.00 og 19.00 på tlf. 3529 9660.

Frivillige i Ældre Sagen tilbyder en telefonven, som ringer hjem til den ældre. Parrene bestemmer selv, hvor ofte og hvor længe de har lyst til at snakke sammen. Det vigtigste er, at begge parter hygger sig.

Tilmeld dig på hverdage mellem kl. 09.00 og 15.00 på 8282 0300.

Frivillige i Selvhjælp Randers tilbyder telefonsamtaler til bl.a. ældre, der føler sig isolerede og ensomme under corona-krisen.

Frivillige sidder klar ved telefonen, hvis du har brug for én at snakke med på hverdage mellem kl. 16.00 og 19.00.

Ring uden aftale på tlf. 2945 1744 og snak med en frivillig, som er vant til de svære samtaler, og at livet gør ondt.

Fra onsdag den 27. maj genåbner Selvhjælp Randers sine lokaler i Slotscenteret. Brugere, medarbejdere og frivillige kan derfor igen mødes fysisk og afholde samtaler og gruppeforløb. Tilbuddet om telefonsamtaler fortsætter.