Ældre og pårørende

Pleje og omsorg, besøg på plejecentre, aktivitetscentre, hjælpemidler og madudlevering

Flest mulige medarbejdere er sendt hjem for at undgå smitte og for, at vi har nogle at trække på, hvis medarbejdere bliver syge. Der er fokus på plejekrævende borgere og drift af plejehjem. Samtidig forbereder vi os på, hvordan vi kan tage imod borgere, der bliver udskrevet fra hospitaler for at gøre plads. 

Herunder kan du læse mere om, hvad det betyder på de forskellige områder og, hvordan du skal forholde dig. 

Plejecentre, hjemmepleje og træning

Vi er i akutberedskab og har lavere bemanding. Det betyder, at vi kun rengør det mest nødvendige. Det gælder også de private levandører. Alle nødvendige pleje- og omsorgsopgaver løses som vanligt.

Normalt tilbyder Randers Kommune forebyggende hjemmebesøg til ældre borgere, der bor i eget hjem og ikke i forvejen både får personlig og praktisk hjælp. Grundet risiko for smitte med coronavirus tilbydes der nu forebyggende telefonopkald i stedet for besøg.

Vi ringer til de borgere, vi ellers ville have besøgt.

Derudover kontakter vi også borgere, som vi kender og vurderer er særligt sårbare. Det vil typisk være borgere, vi tidligere har besøgt på almindeligt forebyggende hjemmebesøg eller risikobesøg, som vi ved bor alene, ikke har pårørende osv.

Samtalen ved det forebyggende opkald kan f.eks. omhandle:

 • Status på velbefindende
 • Social kontakt
 • Mad og indkøb
 • Motion/bevægelse i dagligdagen
 • Anden vejledning
 • Telefonven hos Ældre Sagen

Alle aktivitetscentre har pt. lukket ned for aktivitet og træning. Du vil blive kontaktet af din terapeut/kontaktperson i forhold til at sikre, at du får tilbudt træning efter behov og i forhold til, hvad der er kritisk i forhold til din funktionsevne. Der er et særligt beredskab i forhold til genoptræningsplaner for hjemsendte fra sygehuse.

Se gode idéer til træning og aktiviteter, du kan lave derhjemme.

Alle centre har lukket ned for caféerne. Det er dog muligt at afhente mad (se mere under mad).

Der er indført et midlertidigt påbud om ikke at besøge plejecentre. Det gælder både på fællesarealer og i beboernes egne boliger.

De nære pårørende kan dog stadig besøge en døende beboer, men det skal ske på en forsvarlig måde, så smittespredning undgås.

Mad

Madservice Kronjylland leverer som vanligt til hjemmeboende borgere.

Chaufførerne er påpasselige på samme måde som plejepersonale, ved at:

 • spritte hænder før og efter hvert besøg
 • holde afstand til borgerne (og påtale det, hvis nødvendigt)
 • pakke maden ud af kasserne (så vidt muligt) og sætte det på køkkenbordet, og bede de borgere, der selv kan, om at sætte maden i køleskabet
 • ikke tage efterladte papkasser retur
 • løbende spritte kontaktflader på bilerne af.

Der er åbent for afhentning af mad i cafeerne på følgende steder:

Område Syd

 • Lindevænget - alle ugens dage kl. 11.00-12.00
 • Svaleparken - alle ugens dage kl. 11.00-12.00
 • Vorup - mandag-fredag kl. 11.00-12.00 (Lukket alle påskedage fra og med den 9. april til og med den 13. april 2020)
 • Thors Bakke - mandag-fredag kl. 11.00-12.00. Der vil kun være åbent for husets beboere. (Lukket alle påskedage fra og med den 9. april til og med den 13. april 2020)

Område Vest

 • Kollektivhuset - alle ugens dage kl. 11.00-12.00
 • Borupvænget - mandag-fredag kl. 11.00-12.00

Område Nord

 • Bakkegården - alle ugens dage kl. 11.00-12.00
 • Rosenvænget - alle ugens dage kl. 11.00-12.00
 • Åbakken - alle ugens dage kl. 11.00-12.00

Udeboende borgere kan en ad gangen lukkes ind og gå direkte i cafeen og hente mad.

Maden er pakket i engangsemballage og kan bringes med hjem.

Ernæringslederne sørger på hvert enkelt center for at synliggøre dette tilbud, selv om der på nogle centres hoveddøre står "ingen adgang".

Hjælpemidler og visitation

Kun nødberedskab, som kan kontaktes ved behov for pleje, omsorg og mad på telefon 8915 2550 mellem kl. 8-12 på hverdage.

Det kan blive nødvendigt at udskyde indflytning i ældreboliger (med og uden kald) og plejeboliger.

Visitationsenheden lukker som vanligt i påskeferien, dvs. fra og med den 9. april til og med den 13. april 2020. Ved behov for kontakt i denne periode henvises til det distrikt, hvor du hører til. Find dit distrikt og kontaktinformation her.

Hjælpemiddelhuset er lukket, men der er oprettet en sluse, hvor du kan hente og aflevere bevilgede hjælpemidler.

Hjælpemiddelhuset kan kontaktes på 8915 8600 mandag til torsdag kl. 10.00-14.00 og fredag kl. 10.00-12.00

Hjælpemiddelhuset har lukket i forbindelse med påsken fra mandag den 6. april og til om med mandag den 13. april 2020.

Pension og tilskud til pensionister

Se mere under Borgerservice

Ekstra hjælp i corona-krisen

Frivilligkoordinatorerne har samlet en række tilbud, som kan hjælpe de ensomme ældre under krisen.

Frivillige i Røde Kors tilbyder praktisk hjælp til ældre, der er i risiko for at blive smittet. Du kan få hjælp med indkøb eller få hentet medicin af frivillige.

Tilmeld dig på hverdage mellem kl. 09.00 og 19.00 på tlf. 3529 9660.

Frivillige i Ældre Sagen tilbyder en telefonven, som ringer hjem til den ældre. Parrene bestemmer selv, hvor ofte og hvor længe de har lyst til at snakke sammen. Det vigtigste er, at begge parter hygger sig.

Tilmeld dig på hverdage mellem kl. 09.00 og 15.00 på 8282 0300.

Frivillige i Selvhjælp Randers tilbyder telefonsamtaler til bl.a. ældre, der føler sig isolerede og ensomme under corona-krisen.

Frivillige sidder klar ved telefonen, hvis du har brug for én at snakke med på hverdage mellem kl. 16.00 og 19.00.

Ring uden aftale på tlf. 2945 1744 og snak med en frivillig, som er vant til de svære samtaler, og at livet gør ondt.

Du kan få en 30 minutters samtale med en psykolog, som kan hjælpe dig med at håndtere aktuelle psykiske belastninger, herunder også den aktuelle situation med coronavirus.

Tilbuddet omfatter alle ældre borgere (65 år og opefter) i Randers Kommune som enten:

 • bor på plejehjem.
 • modtager forebyggende hjemmebesøg.
 • er visiteret til hjemmehjælp eller sygepleje.
 • deltager i et rehabiliteringsforløb ved et af kommunens tre borgerteams.

Du kan ringe til psykologen på 2036 1826 fra mandag til torsdag i tidsrummet kl.10.00-12.00. Ved opringningen aftaler I et tidspunkt, hvor du vil blive ringet op af psykologen til en samtale.

Hvis du er pårørende til en person, som kunne have gavn af tilbuddet, er du meget velkommen til at henvende dig på vegne af vedkommende (med vedkommendes samtykke).

Læs mere om tilbuddet her.