Ældre og pårørende

Pleje og omsorg, besøg på plejecentre, aktivitetscentre, hjælpemidler og madudlevering

Omsorgsområdet er tæt på normal drift, men under hensyn til fortsat at reducere smitterisiko.

Omstillingen sker ud fra disse hensyn:

 • Varetagelse af kritiske funktioner (styrke, opretholde eller forhindre forværring af den enkelte borgers sundhed, funktionsevne, livskvalitet eller arbejdsevne)
 • Prioritering af folkesundheden
 • Minimering af risikoen for smitteoverførsel
 • Sundhedsfremmende og forebyggende indsatser skal prioriteres.

Plejecentre, hjemmepleje og træning

Sundhedsstyrelsen har givet Randers Kommune påbud om omgående at udstede midlertidige restriktioner for besøgendes adgang til alle kommunale og private plejecentre mv.

Påbuddet gives da smittetrykket i Randers Kommune lige nu er stigende, og det er således nødvendigt at forebygge udbredelse af smitte til beboere på plejecentre.

Besøgsrestriktionerne betyder:

 • Beboeren har mulighed for at få besøg fra tre forskellige pårørende i alt - den nærmeste pårørende og to øvrige nære pårørende. Der må dog maks. være to på besøg ad gangen.
 • Den nærmeste pårørende må besøge beboeren i beboerens egen bolig. Ledelsen på det enkelte plejecenter vurderer, om det er sundhedsmæssigt forsvarligt at have besøg af de tre faste nære pårørende i beboerens egen bolig, eller om de to øvrige pårørende i stedet bør benytte det indendørs besøgsrum. Uanset om besøget finder sted i beboerens egen bolig eller i et besøgsrum, må der stadig maks. være to på besøg ad gangen.
 • Besøgsrestriktionerne omfatter ikke besøg til beboere, som er kritisk syge.
 • Besøgsrestriktionerne omfatter ikke besøg på udearealer.
 • Beboeren har som altid ret til at forlade plejecenteret.

Generel adgang til plejecenteret

 • Der er adgang for borgere, som skal deltage i visiterede trænings- og aktivitetstilbud.
 • Der er IKKE adgang for borgere, som skal deltage i frivillige aktiviteter.
 • Caféer på plejecentre er lukkede for besøg for borgere, som ikke bor på centeret. Der vil være mulighed for at afhente forudbestilt mad ved ét bestemt udleveringssted.
 • Besøgsrestriktionerne omfatter ikke medarbejdere, pedeller samt fagpersonale udefra som fx læge, fodterapeut, ergo- og fysioterapeut.

Besøg bør undlades

 • Ved symptomer på sygdom. Det gælder alt fra forkølelse, ondt i halsen og alment ubehag til muskelsmerter, tør hoste og feber.
 • Den besøgende skal have været uden symptomer i 48 timer inden besøget.

Læs mere om besøgsrestriktionerne.

Sundhedsstyrelsens retningslinjer for hygiejne

Håndhygiejne

 • Vask eller afsprit hænder som det første, når du ankommer, og igen når du går.
 • Vask eller afsprit hænder hyppigt og grundigt og altid efter, du har hostet, nyst eller pudset næse.
 • Host eller nys i ærmet eller i et engangslommetørklæde. Bruger du engangslommetørklæde, så læg det i skraldespanden med det samme og vask eller sprit hænder bagefter.
 • Undgå så vidt muligt at røre ved ting under dit besøg.
 • Du vil få udleveret en pose med rengøringsklude eller spritservietter, og du bedes aftørre kontaktpunkter som bordplade, armlæn, dørhåndtag, lyskontakter samt evt. armatur og toiletskylleknap.

Afstand

 • Hold for forsigtighedens skyld 2 meters afstand til den person, du besøger.
 • Undgå så vidt muligt fysisk kontakt med den, du besøger, f.eks. kram, håndtryk og kindkys.
 • Hvis det ikke er muligt at undgå fysisk kontakt og holde afstand, er det vigtigt, at kontakten er kortvarig, og at du og den, du besøger, vasker hænder eller bruger håndsprit lige efter.
 • Hvis din pårørende har svært ved at forstå, at I skal holde afstand, f.eks. fordi han eller hun har demens eller anden kognitiv svækkelse, så tal med ledelsen eller medarbejdere på det sted, du skal besøge.
 • Under dit besøg skal du være særligt opmærksom på at overholde de generelle anbefalinger for hygiejne, afstand og fysisk kontakt.

Der er krav om at bære mundbind.

På plejecentre og i plejeboliger bærer personalet mundbind. Beboerne gør ikke. Som besøgende/pårørende skal du bære mundbind.

Når du opholder dig hos en beboer i vedkommendes egen lejlighed/plejebolig, anbefaler vi at bruge mundbind, når du ikke kan holde minimum 2 meters afstand.

Hvis I sammen går på fællesarealer, skal den besøgende/pårørende bære mundbind. Vi opfordrer til, at du går så direkte som muligt til beboerens bolig og minimerer al færdsel sammen på fællesarealer.

Bor du i eget hjem og deltager i aktiviteter og træning, genoptræning eller rehabilitering, skal du bære mundbind på offentlige arealer/fællesarealer.

Hjemmeplejen bærer mundbind. Der er ikke krav om, at du som modtager af hjemmepleje skal bære mundbind.

Alle grundlæggende ydelser som personlig pleje, sygepleje og hjælp til daglige gøremål (f.eks. rengøring) varetages som i en normal driftssituation.

 

Forebyggende besøg er tilbage i normal drift. Der er ekstra fokus på håndhygiejne m.m. i forbindelse med besøgene.

Alle specialtilbud er i normal drift:

På plejecentrene er der adgang for borgere, som skal deltage i visiterede trænings- og aktivitetstilbud.

Der er IKKE adgang for borgere, som skal deltage i frivillige aktiviteter.

Se gode idéer til træning og aktiviteter, du kan lave derhjemme.

Inden for rehabilitering varetages alle opgaver som i en normal driftssituation.

Sundhedsklinikkerne på Tirsdalen og Svaleparken er fortsat lukkede.

De øvrige sundhedsklinikker på plejecentrene er åbne.

Den nye sundhedsklinik i Nellemann-bygningen åbnes fra den 25. maj.

Mad

Madservice Kronjylland har nu normal drift.

Chaufførerne, som leverer maden, er påpasselige på samme måde som plejepersonale, ved at:

 • spritte hænder før og efter hvert besøg
 • holde afstand til borgerne (og påtale det, hvis nødvendigt)
 • pakke maden ud af kasserne (så vidt muligt) og sætte det på køkkenbordet, og bede de borgere, der selv kan, om at sætte maden i køleskabet
 • ikke tage efterladte papkasser retur
 • løbende spritte kontaktflader på bilerne af.

Caféer på plejecentre er lukkede for besøg for borgere, som ikke bor på centeret. Der vil være mulighed for at afhente forudbestilt mad ved ét bestemt udleveringssted.

Benytter du caféen på et plejecenter, skal du bære mundbind ved bestilling og afhentning af mad.

Caféernes åbningstider kan ses herunder.

Område Syd

Huset Nyvang
Lukket for gæster udefra.

Kristrupcentret
Lukket for gæster udefra.

Beboere spiser i spisestuen/caféen.

Lindevænget 
Åben for gæster fra huset/ældreboliger kl. 12.00-13.00

Der er udlevering af mad fra cafeen til gæster udefra. Dette kan ske ved forudbestilling i cafeen eller på telefonnummer 8915 8078.
Maden kan hentes mellem kl. 11.00 og 11.30 fra mandag til søndag.

Svaleparken
Åben for gæster fra ældreboligerne kl. 11.30-12.00.

Åben for gæster fra genoptræning kl. 12.00-13.00.

Der er udlevering af mad fra køkkendør til gæster udefra. Dette kan ske ved forudbestilling hos cafémedarbejderne eller på telefonnummer 8915 2725. Maden kan hentes mellem kl. 11.00 og 11.30 fra mandag til søndag.

Thors bakke
Lukket for gæster udefra.

Kun åben for borgere fra centret.

Tirsdalen
Lukket for gæster udefra.

Åben for gæster fra ældreboliger kl. 09.00-13.00

Caféen bruges til besøgsområde efter aftale.

Vorup
Kun åben for gæster fra centret/ældreboliger kl. 09.00 -13.00

Område Vest

Kollektivhuset
Alle ugens dage kl. 10.30-11.30

Borupvænget
Mandag-fredag kl. 12.00-13.00

Kildevang
Mandag-fredag kl. 08.00-14.00

Terneparken
Fortsat lukket

Fårup Ældrecenter
Fortsat lukket

Område Nord

Bakkegården
Alle ugens dage kl. 11.00-13.00

Rosenvænget
Alle ugens dage kl. 11.00-12.30

Åbakken
Alle ugens dage kl. 11.30-12.30

Aldershvile
Fortsat lukket

Dronningborg
Fortsat lukket

Møllevang
Fortsat lukket

Spentrup
Fortsat lukket

Hjælpemidler og visitation

Bevilling af hjælpemidler og levering fra Hjælpemiddelhuset er tilbage i normal drift, men du skal forvente, at der er ventetid.

Hjælpemiddelhuset kan kontaktes på 8915 8600 mandag til torsdag kl. 10.00-14.00 og fredag kl. 10.00-12.00.

Visitationen er tilbage i normal drift, dog kan der være ventetid.

Læs mere om Visitationen her.

Pension og tilskud til pensionister

Se mere under Borgerservice

Ekstra hjælp i corona-krisen

Frivilligkoordinatorerne har samlet en række tilbud, som kan hjælpe de ensomme ældre under krisen.

Frivillige i Røde Kors tilbyder praktisk hjælp til ældre, der er i risiko for at blive smittet. Du kan få hjælp med indkøb eller få hentet medicin af frivillige.

Tilmeld dig på hverdage mellem kl. 09.00 og 19.00 på tlf. 3529 9660.

Frivillige i Ældre Sagen tilbyder en telefonven, som ringer hjem til den ældre. Parrene bestemmer selv, hvor ofte og hvor længe de har lyst til at snakke sammen. Det vigtigste er, at begge parter hygger sig.

Tilmeld dig på hverdage mellem kl. 09.00 og 15.00 på 8282 0300.

Frivillige i Selvhjælp Randers tilbyder telefonsamtaler til bl.a. ældre, der føler sig isolerede og ensomme under corona-krisen.

Frivillige sidder klar ved telefonen, hvis du har brug for én at snakke med på hverdage mellem kl. 16.00 og 19.00.

Ring uden aftale på tlf. 2945 1744 og snak med en frivillig, som er vant til de svære samtaler, og at livet gør ondt.

Fra onsdag den 27. maj genåbner Selvhjælp Randers sine lokaler i Slotscenteret. Brugere, medarbejdere og frivillige kan derfor igen mødes fysisk og afholde samtaler og gruppeforløb. Tilbuddet om telefonsamtaler fortsætter.