Ældre og pårørende

Pleje og omsorg, besøg på plejecentre, aktivitetscentre, hjælpemidler og madudlevering

Omsorgsområdet er tæt på normal drift, men under hensyn til fortsat at reducere smitterisiko.

Omstillingen sker ud fra disse hensyn:

 • Varetagelse af kritiske funktioner (styrke, opretholde eller forhindre forværring af den enkelte borgers sundhed, funktionsevne, livskvalitet eller arbejdsevne)
 • Prioritering af folkesundheden
 • Minimering af risikoen for smitteoverførsel
 • Sundhedsfremmende og forebyggende indsatser skal prioriteres.

Plejecentre, hjemmepleje og træning

Der er fra 29. oktober 2020 til og med 2. januar 2021 krav om at bære mundbind.

På plejecentre og i plejeboligerbærer personalet mundbind. Beboerne gør ikke. Som besøgende/pårørende skal du bære mundbind

Når du opholder dig hos en beboer i vedkommendes egen lejlighed/plejebolig anbefaler vi at bruge mundbind,når du ikke kan holde minimum 2 meters afstand.

Hvis I sammen går i fællesarealer, skal den besøgende/pårørende bære mundbind. Vi opfordrer til, at man går så direkte som muligt til beboerens bolig og minimerer al færdsel sammen på fællesarealer.

Bor du i eget hjem og deltager i aktiviteter og træning, genoptræning eller rehabilitering bærer du mundbind på offentlige arealer / fællesarealer.

Hjemmeplejen bærer mundbind. Der er ikke krav om at du som modtager af hjemmepleje skal bære mundbind.

Styrelsen for Patientsikkerhed har med omgående virkning indført restriktioner på Plejecentret Solbakken.

Restriktionerne gælder fra 14/11 2020 og indtil Styrelsen for Patientsikkerhed ændrer dem. Styrelsen revurderer restriktionerne senest 27. november 2020.

Restriktionerne betyder at:

 • Beboerne i egen bolig kun kan få besøg, hvis der er tale om en kritisk situation eller kun af én nærmeste pårørende. Der skal altså vælges én pårørende, som kan besøge i egen bolig.
 • Beboerne i besøgsrum kan få besøg af den udvalgte ene pårørende og derudover 2 faste nærmeste pårørende. Dog maks. 2 besøgende ad gangen.
 • Andre besøg skal foregå på udendørs arealer.

Du kan se restriktionerne fra Styrelsen for Patientsikkerhed her.

Er du i tvivl om restriktionerne, så kontakt leder af Solbakken Claus Mester.

Under besøg skal krav til hygiejne og afstand overholdes, og personer med symptomer på COVID-19 må ikke komme på besøg.

Hygiejne

 • Vask eller afsprit hænder som det første, når du ankommer, og igen når du går.
 • Vask eller afsprit hænder hyppigt og grundigt og altid efter, du har hostet, nyst eller pudset næse.
 • Host eller nys i ærmet eller i et engangslommetørklæde. Bruger du engangslommetørklæde, så læg det i skraldespanden med det samme og vask eller sprit hænder bagefter.
 • Undgå så vidt muligt at røre ved ting under dit besøg.
 • Du vil få udleveret en pose med rengøringsklude eller spritservietter, og du bedes aftørre kontaktpunkter som bordplade, armlæn, dørhåndtag, lyskontakter samt evt. armatur og toiletskylleknap.

Afstand

Hold for forsigtighedens skyld 2 meters afstand til den person, du besøger.

 • Undgå så vidt muligt fysisk kontakt med den, du besøger, f.eks. kram, håndtryk og kindkys.
 • Hvis det ikke er muligt at undgå fysisk kontakt og holde afstand, er det vigtigt, at kontakten er kortvarig, og at du og den, du besøger, vasker hænder eller bruger håndsprit lige efter.
 • Hvis din pårørende har svært ved at forstå, at I skal holde afstand, f.eks. fordi han eller hun har demens eller anden kognitiv svækkelse, så tal med ledelsen eller medarbejdere på det sted, du skal besøge.
 • Under dit besøg skal du være særligt opmærksom på at overholde de generelle anbefalinger for hygiejne, afstand og fysisk kontakt.

Beboere på plejecentre er i øget risiko for at blive smittet med COVID-19 og for at få et alvorligt forløb, hvis de smittes.

Vi skal derfor passe på beboerne på plejehjemmet og på hinanden i forbindelse med besøg, så både beboere, pårørende og medarbejdere kan føle sig trygge.

Det betyder blandt andet, at vi beder jer om at ringe til os og lave en aftale om tidspunkt, inden I dukker op.

Det er vigtigt, at du som besøgende er med til at beskytte din pårørende og de andre beboere mod smitte. Det gør du ved at følge anvisningerne i herunder.

Nedenstående regler gælder for alle plejecentre. Dog kan Styrelsen for Patientsikkerhed udstede særlige restriktioner for et plejecenter, hvis styrelsen vurderer at det er nødvendigt.

Rammer for besøg

Inden besøg

Ring og aftal dit besøg med plejehjemmet.

Du vil blive orienteret om, hvordan du skal forholde dig under besøget for at reducere risikoen for smitte mest muligt.

Du vil desuden få tilsendt eller udleveret en folder med forholdsregler for besøg.

 • Du skal afspritte eller vaske hænder ved indgangen.
 • Du skal overholde Sundhedsstyrelsens anbefalinger om håndhygiejne, host, håndtryk, kontaktflader og afstand under besøget (beskrevet nedenfor).
 • Du vil evt. få udleveret et mundbind, som du skal bruge, hvis din pårørende vurderes at være særlig svækket.
 • Medarbejderne sørger for, at din pårørende er i sin bolig eller på et anvist udeområde, når der er aftalt besøg.
 • Under besøg foregår evt. kontakt til medarbejderne via telefon.
 • Der kan deltage 2-3 pårørende i hvert besøg grundet overholdelse af afstandskrav i beboerens bolig.

Du må ikke komme på besøg, hvis:

 • Du har symptomer på sygdom. Det gælder alt fra forkølelse, ondt i halsen og alment ubehag til muskelsmerter, tør hoste og feber.
 • Du skal have været uden symptomer i 48 timer inden besøget.
 • Du har været i udlandet i et såkaldt orange område inden for de seneste 14 dage (se Udenrigsministeriets rejsevejledninger).

Sundhedsstyrelsens retningslinjer for hygiejne

Håndhygiejne

 • Vask eller afsprit hænder som det første, når du ankommer, og igen når du går.
 • Vask eller afsprit hænder hyppigt og grundigt og altid efter, du har hostet, nyst eller pudset næse.
 • Host eller nys i ærmet eller i et engangslommetørklæde. Bruger du engangslommetørklæde, så læg det i skraldespanden med det samme og vask eller sprit hænder bagefter.
 • Undgå så vidt muligt at røre ved ting under dit besøg.
 • Du vil få udleveret en pose med rengøringsklude eller spritservietter, og du bedes aftørre kontaktpunkter som bordplade, armlæn, dørhåndtag, lyskontakter samt evt. armatur og toiletskylleknap.

Afstand

 • Hold for forsigtighedens skyld 2 meters afstand til den person, du besøger.
 • Undgå så vidt muligt fysisk kontakt med den, du besøger, f.eks. kram, håndtryk og kindkys.
 • Hvis det ikke er muligt at undgå fysisk kontakt og holde afstand, er det vigtigt, at kontakten er kortvarig, og at du og den, du besøger, vasker hænder eller bruger håndsprit lige efter.
 • Hvis din pårørende har svært ved at forstå, at I skal holde afstand, f.eks. fordi han eller hun har demens eller anden kognitiv svækkelse, så tal med ledelsen eller medarbejdere på det sted, du skal besøge.
 • Under dit besøg skal du være særligt opmærksom på at overholde de generelle anbefalinger for hygiejne, afstand og fysisk kontakt.

Alle grundlæggende ydelser som personlig pleje, sygepleje og hjælp til daglige gøremål (f.eks. rengøring) varetages som i en normal driftssituation.

Forebyggende besøg er tilbage i normal drift. Der er ekstra fokus på håndhygiejne m.m. i forbindelse med besøgene.

Alle specialtilbud er i normal drift:

Vedligeholdende træning og genoptræning varetages, men ikke i fuldt omfang. Der arbejdes hen imod normal drift.

Åbne og frivillige aktiviteter er åbnet i begrænset omfang. Kun udvalgte aktiviteter finder sted. Alle aktiviteter foregår på små hold, med god afstand og udenfor.

Træningshøjskolen er i normal drift.

Se gode idéer til træning og aktiviteter, du kan lave derhjemme.

Inden for rehabilitering varetages alle opgaver som i en normal driftssituation.

Sundhedsklinikkerne på Tirsdalen og Svaleparken er fortsat lukkede.

De øvrige sundhedsklinikker på plejecentrene er åbne.

Den nye sundhedsklinik i Nellemann-bygningen åbnes fra den 25. maj.

Mad

Madservice Kronjylland har nu normal drift.

Chaufførerne, som leverer maden, er påpasselige på samme måde som plejepersonale, ved at:

 • spritte hænder før og efter hvert besøg
 • holde afstand til borgerne (og påtale det, hvis nødvendigt)
 • pakke maden ud af kasserne (så vidt muligt) og sætte det på køkkenbordet, og bede de borgere, der selv kan, om at sætte maden i køleskabet
 • ikke tage efterladte papkasser retur
 • løbende spritte kontaktflader på bilerne af.

Benytter du caféen på et plejecenter, skal du bære mundbind ved bestilling og afhentning af mad.

Caféernes åbningstider kan ses herunder.

Område Syd

Huset Nyvang
Lukket for gæster udefra.

Kristrupcentret
Lukket for gæster udefra.

Beboere spiser i spisestuen/caféen.

Lindevænget 
Åben for gæster fra huset/ældreboliger kl. 12.00-13.00

Åben for gæster udefra kl. 08.00-12.00

Svaleparken
Åben for gæster fra ældreboligerne kl. 08.00-13.00

Åben for gæster fra genoptræning kl. 08.00-13.00

Thors bakke
Lukket for gæster udefra.

Kun åben for borgere fra centret, som spiser i to hold kl. 11.15-11.45 og kl. 12.00-13.00.

Tirsdalen
Lukket for gæster udefra.

Åben for gæster fra ældreboliger kl. 09.00-13.00

Caféen bruges til besøgsområde efter aftale ved dårligt vejr.

Vorup
Åben for gæster fra centret/ældreboliger kl. 09.00-13.00

Område Vest

Kollektivhuset
Alle ugens dage kl. 08.00-14.00

Borupvænget
Mandag-fredag og søndag kl. 08.00-14.00

Kildevang
Mandag-fredag kl. 08.00-14.00

Terneparken
Fortsat lukket

Fårup Ældrecenter
Fortsat lukket

Område Nord

Bakkegården
Alle ugens dage kl. 07.30-14.00

Rosenvænget
Alle ugens dage kl. 07.30-14.00

Åbakken
Alle ugens dage kl. 07.30-14.00

Aldershvile
Fortsat lukket

Dronningborg
Fortsat lukket

Møllevang
Fortsat lukket

Spentrup
Fortsat lukket

Hjælpemidler og visitation

Bevilling af hjælpemidler og levering fra Hjælpemiddelhuset er tilbage i normal drift, men du skal forvente, at der er ventetid.

Hjælpemiddelhuset kan kontaktes på 8915 8600 mandag til torsdag kl. 10.00-14.00 og fredag kl. 10.00-12.00.

Visitationen er tilbage i normal drift, dog kan der være ventetid.

Læs mere om Visitationen her.

Pension og tilskud til pensionister

Se mere under Borgerservice

Ekstra hjælp i corona-krisen

Frivilligkoordinatorerne har samlet en række tilbud, som kan hjælpe de ensomme ældre under krisen.

Frivillige i Røde Kors tilbyder praktisk hjælp til ældre, der er i risiko for at blive smittet. Du kan få hjælp med indkøb eller få hentet medicin af frivillige.

Tilmeld dig på hverdage mellem kl. 09.00 og 19.00 på tlf. 3529 9660.

Frivillige i Ældre Sagen tilbyder en telefonven, som ringer hjem til den ældre. Parrene bestemmer selv, hvor ofte og hvor længe de har lyst til at snakke sammen. Det vigtigste er, at begge parter hygger sig.

Tilmeld dig på hverdage mellem kl. 09.00 og 15.00 på 8282 0300.

Frivillige i Selvhjælp Randers tilbyder telefonsamtaler til bl.a. ældre, der føler sig isolerede og ensomme under corona-krisen.

Frivillige sidder klar ved telefonen, hvis du har brug for én at snakke med på hverdage mellem kl. 16.00 og 19.00.

Ring uden aftale på tlf. 2945 1744 og snak med en frivillig, som er vant til de svære samtaler, og at livet gør ondt.

Fra onsdag den 27. maj genåbner Selvhjælp Randers sine lokaler i Slotscenteret. Brugere, medarbejdere og frivillige kan derfor igen mødes fysisk og afholde samtaler og gruppeforløb. Tilbuddet om telefonsamtaler fortsætter.