Andre kommunale opgaver

Affald og genbrugspladser, bisættelse, byggesager, ejendomsskat m.m.

Kritiske opgaver og tjenester løses indtil videre som normalt.

Vi følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger, og du vil derfor kunne opleve mindre bemanding eller andre små tilpasninger, ligesom vi opfordrer til at overholde forholdsreglerne for smitteforebyggelse, f.eks. ved at holde afstand til dem, du taler med, og undgå håndtryk, kram mv.

Affald og genbrugspladser

Der er normal drift på området.

Læs mere her.

Begravelse og bisættelse

For at efterkomme Sundhedsstyrelsens anbefalinger bedst muligt har Randers Kommune optalt, hvor mange personer der maksimalt kan være tilstede ved afholdelse af højtideligheder i de kommunale kapeller.

Ifølge den seneste udmelding fra 18. marts 2020 gælder det, at der må være 1 person for hver 4 kvadratmeter gulvareal i kapellet. Det betyder, at der maksimalt må være 38 personer i Nordre Kapel og 24 personer i Østre Kapel.

Det endelige antal beror dog på en vurdering af de fysiske forhold i kapellerne. Det er præsterne, der som begravelsesmyndighed foretager denne vurdering, hvorefter antallet af deltagere godt kan lande på et væsentligt lavere niveau.

BBR

Det er fortsat ikke tilladt for borgere at møde op fysisk på Laksetorvet. Derfor skal kommunikation med BBR foregå via mail til bbr@randers.dk eller på Ret2.bbr.dk.

Du kan sende spørgsmål, rettelser og påtegninger via mail til bbr@randers.dk. Rettelser til BBR kan du også indberette via Ret2.bbr.dk.

Bortset fra ovenstående er der normal drift på området. Læs mere om BBR her.

Byggesager

Byggesagsbehandlingen foregår nu fra kontoret. Men der er ikke åbent for personlige henvendelser på Laksetorvet. Spørgsmål kan rettes til vagten på 8915 5100 (åbent mandag-tirsdag og torsdag fra kl. 09.00-15.00, onsdag kl. 11.00-15.00 og fredag kl. 09.00-13.00) eller via vores selvbetjeningsløsning Spørg om byggeri (kræver NemID).

Hvis du har spørgsmål til en igangværende byggesag, skal du rette henvendelse direkte til byggesagsbehandleren, ringe til os på 8915 5100 eller sende din forespørgsel via www.bygogmiljoe.dk.

Ejendomsskat

Det er fortsat ikke tilladt for borgere at møde op fysisk på Laksetorvet. Derfor skal kommunikation med ejendomsskattekontoret foregå via mail til ejendomsskat@randers.dk.

Bortset fra ovenstående er der normal drift på området. Læs mere om ejendomsskat her.