Besøg på ældrecentre

Sundhedsstyrelsens anbefalinger om test m.m. i forbindelse med besøg på ældrecentre.

Sundhedsstyrelsen opfordrer til, at du bliver testet for corona, inden du besøger beboere på ældrecentre. Du bør testes, uanset om du er vaccineret eller ej.

Coronapas

Besøgende på ældrecentre skal kunne fremvise coronapas, hvis de bliver bedt om det. Hvis du ikke kan fremvise et coronapas, kan du blive bedt om at forlade centret. Følgende er dog undtaget fra kravet:

  • Børn under 15 år
  • Værger, personlige repræsentanter og advokater m.v. for beboere
  • Personer med dokumentation for at være undtaget fra at få foretaget en COVID-19-test.

Det er herudover muligt at dispensere fra kravet i særlige tilfælde.

Ansatte, håndværkere, frisører, fodterapeuter, frivillige mv. betragtes ikke som besøgende.

Kravet om coronapas omfatter kun lokaler, hvor offentligheden har adgang. Det vil sige, at beboerens egen bolig ikke er omfattet, men hvis du skal passere gennem fællesarealer, vil kravet gælde.

Gode råd i forbindelse med besøg

Derudover anbefaler Sundhedsstyrelsen, at du følger nedenstående seks råd i forbindelse med besøg på ældrecentre:

  • Hold afstand, hvis du eller den, du besøger, ikke er vaccineret.
  • Udskyd dit besøg og gå i isolation, hvis du har symptomer.
  • Luft gerne ud under dit besøg.
  • Host eller nys i dit ærme - ikke dine hænder.
  • Vask dine hænder tit eller brug håndsprit - og altid, når du ankommer, og inden du går.
  • Rør ting så lidt som muligt under dit besøg. Dette gælder f.eks. bordplader og håndtag m.v.

For medarbejdere

Læs her hvad der gælder for medarbejdere på social-, sundheds- og omsorgsområdet.