Børn i dagtilbud

Vuggestue, børnehave, dagpleje. Genåbning og svar på ofte stillede spørgsmål

Institutioner og dagpleje er nu åbne og vi bevæger os mod en normal hverdag.

Efter sommerferien kan dagligdagen i vuggestuer, dagpleje og børnehaver komme tættere på, hvad børn, og personale var vant til inden Covid-19. Sammen med Sundhedsstyrelsen har Børne- og Undervisningsministeriet udarbejdet nye retningslinjer og sundhedsfaglige anbefalinger for dagtilbud til kommunerne, som gælder fra den 1. august 2020.

Vi følger Sundhedsstyrelsens generelle retningslinjer som er blevet oversat til dagtilbudsområdet af Sundhedsstyrelsen

Information til medarbejdere findes under emnet "Til medarbejdere i Randers Kommune".

I forbindelse med begyndende genoptagelse af visiteret kørsel onsdag den 15. april 2020 efter COVID-19-lukkeperioden i marts/april 2020 har Randers Kommune besluttet, at kørsel skal gennemføres i henhold til nedenstående retningslinjer.

Der gøres opmærksom på, at retningslinjerne revideres, såfremt der kommer uddybende anbefalinger/retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen eller KL.

  1. I minibusser må der maksimalt placeres 4 siddende passagerer eller maksimalt 1 kørestol og 2 siddende passagerer, idet 1 kørestol tæller som 2 almindelige siddende passagerer.
  2. I små vogne (taxa) må der maksimalt placeres 2 siddende passagerer.
  3. I mellemstore vogne (normalt 7 siddepladser + fører) må der maksimalt placeres 3 siddende passagerer.
  4. Vogne aftørres på håndtag og andre flader, der berøres af mange, efter hver udført tur (desinficerende eller almindeligt rengøringsmiddel kan anvendes).
  5. Det er valgfrit for chaufførerne, om de vil bære værnemidler (maske og handsker).
  6. Institutionernes personale henter/bringer passagererne ude ved/i vognen og forestår fastspænding af sikkerhedssele ved hjemkørsel.
  7. Passagerer og personale spritter hænder, inden de går ind i vognen (sprit medtages af chaufføren).
  8. Passagerer må samkøre på tværs af institutioner/delaftaler, jf. gældende retningslinjer for visiteret personbefordring i Randers Kommune. Omfanget af samkørsel på tværs af institutioner søges dog minimeret via planlægningen af kørsel.

Eventuelle spørgsmål til retningslinjerne sendes til koerselskontoret@randers.dk, som vil sende svar til relevante parter.

Har du spørgsmål til opskrivning til dagtilbud, økonomisk friplads eller lignende kan Pladsanvisningen kontaktes på telefon 8915 1515 i tidsrummet kl. 9.00 til 13.00 på alle hverdage. Det er for nuværende ikke muligt at møde op i Pladsanvisningen for personlig betjening.