Børn i dagtilbud

Vuggestue, børnehave, dagpleje

Dagtilbuddene er åbne.

Mundbind

Fra den 14. juni 2021 er der ikke længere krav om, at man skal bære mundbind eller visir i dagtilbuddene. Medarbejdere på dagtilbudsområdet må fortsat gerne bære visir, hvis de ønsker det. For forældre og øvrige besøgende gælder det, at de også må bruge mundbind eller visir, når de afleverer og henter børn i dagtilbuddet. 

Retningslinjer

Børne- og Undervisningsministeriet har udarbejdet retningslinjer for dagtilbud til kommunerne.

Vi følger Sundhedsstyrelsens generelle retningslinjer, som er blevet oversat til dagtilbudsområdet af Sundhedsstyrelsen.

Information til medarbejdere findes under emnet "Til medarbejdere i Randers Kommune".

Sundhedsstyrelsen har samlet information til forældre til børn, der går i dagtilbud eller skole. Materialet indeholder blandt andet information om, hvad forældre skal gøre, hvis deres barn har symptomer på COVID-19 eller bliver sendt hjem ved smittetilfælde i klassen eller daginstitutionen. 

Find materialet på Sundhedsstyrelsens hjemmeside her.

(Revideret 14. juni 2021)

Der gøres opmærksom på, at retningslinjerne revideres, såfremt der kommer ændrede anbefalinger/retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen eller KL.

Retningslinjer

 1. I minibusser skal passagerer tildeles et dobbeltsæde eller en vinduesplads, og der skal altid være et frit sæde imellem passagerer, som sidder i samme række.
 2. I små vogne (taxa) må der maksimalt befordres 3 passagerer placeret med 2 på bagsædet og 1 på forsædet forudsat, at der er afskærmning mellem forsædepassager og chauffør samt til bagsædet.
 3. I mellem store vogne (normalt 7 siddepladser + fører) skal passagerer tildeles et dobbeltsæde eller en vinduesplads, og der skal altid være et frit sæde imellem passagerer, som sidder i samme række.
 4. Chauffører skal i samarbejde med institutionernes personale instruere passagererne i, at de skal se fremad under kørsel.
 5. Vogne aftørres på håndtag og andre flader, der berøres af mange, efter hver udført tur eller rengøres grundigt 1-2 gange dagligt (desinficerende eller almindeligt rengøringsmiddel kan anvendes).
 6. Chauffører og passagerer fra 12 år og opefter skal bære mundbind eller visir jf. nationale/regionale retningslinjer for anvendelse af værnemidler i kollektiv trafik, medmindre de er fritaget (se også nedenstående tekst vedrørende brug af mundbind).
 7. Passagerer anbefales at spritte hænder ved indstigning i vognen (håndsprit medtages af chaufføren).
 8. Under kørsel med passagerer skal chaufføren – under hensyntagen til vejrlig – løbende sikre god ventilation i vognen. I forbindelse med stop for opsamling og afsætning af passagerer sikrer chaufføren herudover i muligt omfang god udluftning af vogne.
 9. Der skal planlægges med størst mulig grad af ruter med de samme passagerer i de samme vogne med den samme chauffør, så der ikke løbende bliver byttet rundt fra dag til dag. Dette er af hensyn til at minimere smitterisiko for både passagerer og chauffører.

Retningslinjer for brug af mundbind pr. 14. juni 2021:

Passagerer:

 • Passagerer skal anvende mundbind eller visir ved ind- og udstigning i vognen
 • Der er ikke krav om mundbind/visir, når passagerer sidder på deres plads i vognen

Chauffører skal fortsat anvende mundbind eller visir i forbindelse med:

 • At passagerer følges til og fra vognen
 • At passagerer hjælpes ind og ud af vognen
 • At passagerer fastspændes med sikkerhedssele, og når kørestole og andre hjælpemidler fastspændes

Chauffører er fritaget for at anvende mundbind eller visir, når chaufføren sidder på førersædet. Der gøres opmærksom på, at kørselsleverandørerne kan have supplerende interne procedurer og retningslinjer for deres chauffører.

Eventuelle spørgsmål til retningslinjerne sendes til koerselskontoret@randers.dk, som vil sende svar til relevante parter.

Kontakt til Pladsanvisningen

Har du spørgsmål til opskrivning til dagtilbud, økonomisk friplads eller lignende kan Pladsanvisningen kontaktes på telefon 8915 1420. Telefonen er åben mandag-fredag fra kl. 09.00-13.00 - onsdag dog lukket. Hver mandag kan Pladsanvisningen træffes i Borgerservice mellem kl. 10.00-17.00.