Børn i dagtilbud

Vuggestue, børnehave, dagpleje

Dagtilbuddene starter som planlagt den 4. januar.

Mundbind

Vi opfordrer til, at du afleverer dit barn udendørs eller anvender mundbind indendørs. 

Retningslinjer

Sammen med Sundhedsstyrelsen har Børne- og Undervisningsministeriet udarbejdet nye retningslinjer og sundhedsfaglige anbefalinger for dagtilbud til kommunerne, som gælder fra den 1. august 2020.

Vi følger Sundhedsstyrelsens generelle retningslinjer, som er blevet oversat til dagtilbudsområdet af Sundhedsstyrelsen.

Information til medarbejdere findes under emnet "Til medarbejdere i Randers Kommune".

Sundhedsstyrelsen har samlet information til forældre til børn, der går i dagtilbud eller skole. Materialet indeholder blandt andet information om, hvad forældre skal gøre, hvis deres barn har symptomer på COVID-19 eller bliver sendt hjem ved smittetilfælde i klassen eller daginstitutionen. 

Find materialet på Sundhedsstyrelsens hjemmeside her.

(Revideret 20. oktober 2020)

Der gøres opmærksom på, at retningslinjerne revideres, såfremt der kommer ændrede anbefalinger/retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen eller KL.

  1. Passagerer befordres som samkørsel og med serviceniveau jf. kontrakten med Randers Kommune.
  2. Chauffører skal i samarbejde med institutionernes personale instruere passagererne i, at de skal se fremad under kørsel.
  3. Chauffører skal tilstræbe, at kørestrækninger med passagerer, der er placeret sæde ved sæde, er så korte som muligt.
  4. Vogne aftørres på håndtag og andre flader, der berøres af mange, efter hver udført tur eller rengøres grundigt 1-2 gange dagligt (desinficerende eller almindeligt rengøringsmiddel kan anvendes).
  5. Chauffører og passagerer fra 12 år og opefter skal bære mundbind eller visir jf. nationale/regionale retningslinjer for anvendelse af værnemidler i kollektiv trafik, medmindre de er fritaget.
  6. Passagerer anbefales at spritte hænder ved indstigning i vognen (håndsprit medtages af chaufføren).
  7. Under kørsel med passagerer skal chaufføren – under hensyntagen til vejrlig – løbende sikre god ventilation i vognen. I forbindelse med stop for opsamling og afsætning af passagerer sikrer chaufføren herudover i muligt omfang god udluftning af vognen.

Eventuelle spørgsmål til retningslinjerne sendes til koerselskontoret@randers.dk, som vil sende svar til relevante parter.

Her på siden vil vi løbende opdatere med en status på, hvor mange børn der modtager pasning i dagtilbuddene i Randers Kommune under Covid-19. 

Mandag den 11. januar fremmødte 67% af børnene i dagtilbud. 

Mandag den 18. januar fremmødte 71% af børnene i dagtilbud. 

Har du spørgsmål til opskrivning til dagtilbud, økonomisk friplads eller lignende kan Pladsanvisningen kontaktes på telefon 8915 1515 i tidsrummet kl. 9.00 til 13.00 på alle hverdage. Det er for nuværende ikke muligt at møde op i Pladsanvisningen for personlig betjening.