Børn i dagtilbud

Vuggestue, børnehave, dagpleje. Genåbning og svar på ofte stillede spørgsmål

Institutioner og dagpleje er nu åbne og vi bevæger os mod en normal hverdag.

Efter sommerferien kan dagligdagen i vuggestuer, dagpleje og børnehaver komme tættere på, hvad børn, og personale var vant til inden Covid-19. Sammen med Sundhedsstyrelsen har Børne- og Undervisningsministeriet udarbejdet nye retningslinjer og sundhedsfaglige anbefalinger for dagtilbud til kommunerne, som gælder fra den 1. august 2020.

Vi følger Sundhedsstyrelsens generelle retningslinjer som er blevet oversat til dagtilbudsområdet af Sundhedsstyrelsen.

Information til medarbejdere findes under emnet "Til medarbejdere i Randers Kommune".

Sundhedsstyrelsen har samlet information til forældre til børn, der går i dagtilbud eller skole. Materialet indeholder blandt andet information om, hvad forældre skal gøre, hvis deres barn har symptomer på COVID-19 eller bliver sendt hjem ved smittetilfælde i klassen eller daginstitutionen. 

Find materialet på Sundhedsstyrelsens hjemmeside her.

(revideret 18. maj 2020)

Efter den begyndende genoptagelse af visiteret kørsel efter COVID-19 lukkeperioden i marts/april 2020, har Transport- og Boligministeriet den. 14. maj annulleret de hidtidigt udsendte anbefalinger til skolebuskørsel mv. I stedet henviser ministeriet til Sundhedsstyrelsens opdaterede sundhedsfaglige retningslinjer om forebyggelse af smittespredning. Randers Kommune har på den baggrund besluttet, at retningslinjerne for kommunens kørsel tilsvarende ændres, så den fremadrettet gennemføres i henhold til de reviderede retningslinjer, der er angivet nedenfor.

Der gøres opmærksom på, at retningslinjerne revideres yderligere, såfremt der kommer ændrede anbefalinger/retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen eller KL.

Retningslinjer:

  1. Passagerer kan befordres som samkørsel jf. kontrakten med Randers Kommune med den tilføjelse, at alle passagerer skal placeres siddende med ansigtet i kørselsretningen.
  2. Chauffører skal i samarbejde med institutionernes personale instruere passagererne i, at de skal se fremad under kørsel.
  3. Chauffører skal sikre, at kørestrækninger med passagerer, der er placeret sæde ved sæde, er så korte som muligt.
  4. Vogne aftørres på håndtag og andre flader, der berøres af mange, efter hver udført tur eller rengøres grundigt 1-2 gange dagligt (desinficerende eller almindeligt rengøringsmiddel kan anvendes).
  5. Det er valgfrit for chaufførerne, om de vil bære værnemidler (maske og handsker).
  6. Institutionernes personale henter/bringer passagererne ved vognen.
  7. Passagerer og personale spritter hænder, inden de går ind i vognen (sprit medtages af chaufføren).
  8. Passagerer må samkøre på tværs af institutioner/delaftaler jf. gældende retningslinjer for visiteret personbefordring i Randers Kommune. Omfanget af samkørsel på tværs af institutioner søges dog minimeret via planlægningen af kørsel. Derudover skal det tilstræbes, at der planlægges med størst mulig grad af ruter med de samme passagerer i de samme vogne med den samme chauffør, så der ikke løbende bliver byttet rundt fra dag til dag. Dette af hensyn til at minimere risiko for smitte-spredning for både passagerer og chauffører.

Eventuelle spørgsmål til retningslinjerne sendes til koerselskontoret@randers.dk, som vil sende svar til relevante parter.

Har du spørgsmål til opskrivning til dagtilbud, økonomisk friplads eller lignende kan Pladsanvisningen kontaktes på telefon 8915 1515 i tidsrummet kl. 9.00 til 13.00 på alle hverdage. Det er for nuværende ikke muligt at møde op i Pladsanvisningen for personlig betjening.