Børn i skole og dagtilbud

Skoler, SFO’er, fritidstilbud samt dagtilbud og private pasningstilbud.

Krav om mundbind

Der er krav om, at forældre og besøgende bærer mundbind/visir i dagtilbud og grundskoler.

Tiltag på grund af høj smitte

Smittetallet i Randers Kommune er desværre så højt, at dagtilbuddene og folkeskolerne i området har været nødt til at iværksætte tiltag for at forebygge yderligere spredning af smitte.

Tiltagene udløses af, at kommunen på tre parametre ligger for højt: Over 400 smittede pr. 100.000 indbyggere, mindst 20 smittetilfælde i alt de sidste syv dage, og en positivprocent på over 3.

Tiltagene vil vare, indtil sognet enten har haft en incidens under 400 hver dag i en uge, har haft 20 eller færre nye smittetilfælde på en uge, eller at positivprocenten er under 3 procent hver dag en uge i træk. Altså vil tiltagene vare mindst en uge. Se kommunens smittetal.

Tiltagene iværksættes på Børne- og Undervisningsministeriets opfordring, idet kontrol over smitte i de enkelte kommuner er væsentlig for, at landet som helhed kan være åbent.

Vi opfordrer alle til at blive testet regelmæssigt, og at alle over 5 år lader sig vaccinere, for at vi kan stoppe smittespredning.

Vi opfordrer desuden til at følge Sundhedsstyrelsen gode råd. Husk at holde afstand, spritte af/vaske hænder og tørre flader af, som mange rører ved. Bliv hjemme, hvis du har symptomer på COVID-19 og bliv testet hurtigst muligt.

På Region Midtjyllands hjemmeside kan du booke tid til test og vaccination.

Børn i dagtilbud

Smittetallet i Randers Kommune er desværre så højt, at dagtilbuddene har været nødt til at iværksætte følgende tiltag for at forebygge yderligere spredning af smitte:

  • Børnene skal så vidt muligt holde sig inden for egen stue eller tilsvarende gruppeinddeling, når de er indendørs. I ydertimerne/ i ferien vil det dog være nødvendigt at samle børn på tværs af stuer og grupper.
  • Aflevering og afhentning af børn foregår udendørs.

Se retningslinjer og anbefalinger for håndtering af smitte på dagtilbudsområdet på coronasmitte.dk.

Børn i skole

Smittetallet i Randers Kommune er desværre så højt, at folkeskolerne har været nødt til at iværksætte følgende tiltag for at forebygge yderligere spredning af smitte:

  • Ingen undervisning på tværs af stamklasser
  • Aktiviteter i SFO og fritidstilbud organiseres så børnene så vidt muligt er i faste grupper af børn og pædagogisk personale.
  • Elever og medarbejdere fra og med 1. klasse opfordres til to ugentlige test, hvis man ikke er vaccineret eller smittet inden for de seneste 6 måneder.
  • Elever opdeles klassevist i frikvarterer og pauser.
  • Skolen opfordrer til at aflyse større sociale arrangementer på tværs af klasser. Sociale arrangementer med primært socialt formål såsom klassefester, fødselsdag og fælles morgenmad bør holdes inden for stamklassen.
  • Skolen opfordrer til at holde afstand blandt medarbejdere, forældre m.fl. Afstandsanbefalingen omfatter ikke elever og imellem elever og medarbejdere.

Hjemmetest af elever til og med 0. klasse

I forbindelse med genåbning af skolerne 5. januar 2022 opfordrede Børne- og Undervisningsministeriet på et pressemøde tirsdag d. 4. januar 2022 til to ugentlige test af elever og medarbejdere fra og med 1. klasse.

I Randers Kommune opfordres til, at de to ugentlige test foretages som selvtest.

Randers Kommune har derudover, med henvisning til en KL-mail udsendt sent den 3. januar 2022, besluttet at udvide opfordringen til også at inkludere 0. klasse. Forældre til elever i 0. klasse får tilbud om at tage et testkit med hjem, så eleverne i 0. klasse også kan blive testet to gange om ugen ligesom resten af skolen. Der er udelukkende tale om et tilbud.

For de elever, der undtagelsesvist ikke kan få udført selvtest, vil der være mulighed for at benytte sig af de kommunale kviktestere. Det kommunale testteam vil fortsat besøge skolen om end i meget begrænset omfang.

Selvtestkits vil blive udleveret på skolerne fra uge 2 og derefter løbende.