Børn i skole

Folkeskole, specialskole, SFO og nødpasning

Fra mandag den 16. marts er alle Randers Kommunes folkeskoler og specialskoler lukket. På nuværende tidspunkt gælder lukningen til og med mandag den 13. april.

Der er mulighed for nødpasning af børn i indskolingen (0.-3. klasse). Elever på mellemtrinnet (4.-6. årgang) og i udskolingen (7.-10. årgang) har ikke mulighed for nødpasning. Dog er der på kommunens specialskoler også nødpasning af ældre elever, der ikke kan være alene hjemme på grund af deres funktionsnedsættelse.

Det er vigtigt, at vi medvirker til at begrænse smitten af coronavirus. Derfor henstilles til, at man kun anvender nødpasning, hvis man ikke kan finde andre muligheder for pasning af barnet. Nødpasning bliver tilbudt til børn af:

  • Personale i sundhedssektoren, ældresektoren, politi og mennesker der arbejder med socialt udsatte samt andre kritiske funktioner
  • Forældre ansat i det private, hvis de ikke har anden mulighed for pasning.

Hvis du har behov for nødpasning

Der er nødpasning på skolen foreløbigt frem til påske, dvs. til og med onsdag den 8. april. Nødpasningen gælder børn i indskolingen (0.-3. årgang), og alle forældre får meddelelse om dette via AULA. Hvis I har behov for nødpasning, bedes I meddele dette via AULA.

Hvis jeres barn er indskrevet i et privat fritidshjem, skal I henvende jer til fritidshjemmet, hvis I har behov for nødpasning. Private fritidshjem er anbefalet at følge samme retningslinjer som de kommunale og forventes at være åbne for børn i indskolingen (0.-3. årgang).

Nød- og døgnpasning i påskens helligdage

Ud over nødpasning på hverdagene, tilbyder Randers Kommune nød- og døgnpasning fra Skærtorsdag den 9. april til og med 2. Påskedag mandag den 13. april for de familier, hvor forældrene kaldes på arbejde til samfundskritiske opgaver i sundhedssektoren, på ældreområdet, socialområdet, hos politi og beredskab og lignende, og som ikke kan løse udfordringen med pasning med familie og venners hjælp.

Nødpasningen i perioden fra skærtorsdag den 9. april til og med 2. påskedag mandag den 13. april vil foregå i Børnehuset Bækkestien og den vil have åbent alle døgnets timer.

Forældre, som udfører samfundskritiske funktioner og som har behov for nødpasning i påsken skal henvende sig i den institution eller skole, deres barn normalt går i. Af hensyn til planlægningen, herunder hvor mange medarbejdere, der skal på arbejde i helligdagene, er forældrene blevet bedt om at give besked snarest muligt og senest tirsdag den 7. april.

Hotline

Har du yderligere spørgsmål kan du ringe til vores hotline på tlf. +45 8915 1787. Hotlinen har åbent i tidsrummet kl. 09.00-15.00.