Borgerservice

Vielser, pas, kørekort og pension samt andre henvendelser til Borgerservice

Borgerservice er åben. Vær dog opmærksom på, at du skal bestille tid på forhånd, hvis du skal have nyt pas eller kørekort (se nedenfor).

Der opfordres til at følge sundhedsmyndighedernes generelle anbefalinger om hygiejne, om at holde behørig afstand og om hensigtsmæssig adfærd i forsamlinger i øvrigt. Der må maks. være 8 besøgende i venteområdet i Borgerservice ad gangen.

Hvis du har symptomer på COVID-19

Hvis du har symptomer på COVID-19, har du ikke adgang til Borgerservice. Hvis du har brug for at kontakte Borgerservice, kan du ringe til kommunens hovednummer 8915 1515.

Det er vigtigt, at du kan tilgå din digitale post. Der kan blive sendt digital post til dig fx fra sundhedsvæsenet om prøvesvar og planlagte/aflyste operationer.

Har du spørgsmål om NemID, vil du med fordel kunne betjene dig selv via nemid.nu.

Læs også om NemID Nøgleapp. Med NemID nøgleapp godkender du login og underskrift med NemID med et swipe i stedet for at indtaste en nøgle.

Du kan få hjælp i Borgerservice, hvis du ikke kan løse dine NemID problemer via selvbetjening.

Da der er begrænsning på antal ventende i Borgerservice, kan du med fordel bestille tid til NemID.

Borgerservice gennemfører vielser.

Der opfordres til at følge sundhedsmyndighedernes generelle anbefalinger om hygiejne, om at holde behørig afstand og om hensigtsmæssig adfærd i forsamlinger i øvrigt.

Borgerservice medvirker med giftefoged, sekretær og eventuelt vidne. Parret må gere selv medbringe to vidner. Hvis de kommer alene, stiller vi vidner til rådighed for dem.

På grund af corona-restriktioner er tidsbestilling obligatorisk, hvis du skal have nyt pas eller kørekort.

Bestil tid her:

Udbetaling Danmark oplyser, at Folke- og førtidspension samt seniorpension bliver udbetalt som sædvanligt. Har du spørgsmål, skal du kontakte Udbetaling Danmark.

Du finder svar på de fleste spørgsmål på www.borger.dk/pension. Du kan også ringe til Udbetaling Danmark på tlf. 7012 8061

De pensionister i Randers Kommune, som får administreret deres pension, vil få udbetalt pension i henhold til den aftale, der er indgået med den enkelte. Der vil ikke være noget forandret.

Udlevering af mundbind

Borgere, som er på kontanthjælp, på integrationsydelse eller socialt udsatte, har nu mulighed for at få gratis mundbind, som de kan bruge i den kollektive trafik.

Mundbind udleveres i Borgerservice, Job og Ydelse, Perron 4, Rusmiddelcentret, Hjørnestenen og Ladegården.