Borgerservice

Vielser, pas, kørekort og pension samt andre henvendelser til Borgerservice

Borgerservice er kun bemandet til at klare akutte og uopsættelige ekspeditioner og andre borgerservicerelaterede opgaver. Det vil sige, at kan din personlige henvendelse vente, så skal den vente.

Borgerservice består i perioden af et nødberedskab bestående af borgerservicemedarbejdere, medarbejdere fra Ydelseskontoret og Integration samt Ungdommens Uddannelseshus Randers (UUR).

Vi opfordrer dig til at ringe på 8915 1515, hvorefter du vil blive stillet videre til en nødvagt, hvis vi vurderer din henvendelse som akut – herefter vil I sammen lave en aftale for personligt fremmøde, så vi sikrer, der ikke vil være for mange mennesker samlet ad gangen.

Nødberedskabet vil være til stede i Borgerservice:

  • Mandag - torsdag: 10:00-15:00
  • Fredag: 10:00-13:00

Det er vigtigt, at I kan tilgå jeres digitale post. Selvom mange myndighederne er hjemsendt eller lukker, så bliver der stadig sendt post ud til jer for eksempel besked fra sundhedsvæsenet om blodprøvesvar og aflyste operationer. Det er derfor en akut situation, hvis du mister dit nøglekort, og så skal du henvende dig på 8915 1515 og lave en aftale om at komme ned og få et nyt.

Har du spørgsmål, vil du med fordel kunne betjene dig via nemid.nu.

Det er også vigtigt i denne tid at orientere dig på E-boks, der kan komme informationer her, som kan være vigtige for dig.

Borgerservice gennemfører vielser.

Retningslinjerne fra de nationale myndigheder følges. Det vil sige, at gæster og brudepar skal holde afstand, og at der og max. 10 personer i rummet.

Borgerservice medvirker med giftefoged, sekretær og eventuelt vidne. Parret må gere selv medbringe to vidner. Hvis de kommer alene, stiller vi vidner til rådighed for dem.

Se mere om vielser her.

Er der behov for nødvielse, så har vi et beredskab klar. Ring til 8915 1515, så vil vi hjælpe jer videre.

På grund af corona-restriktioner er tidsbestilling obligatorisk, hvis du skal have nyt pas eller kørekort. Bestil tid her:

Udbetaling Danmark oplyser, at Folke- og førtidspension samt seniorpension bliver udbetalt som sædvanligt. Har du spørgsmål, skal du kontakte Udbetaling Danmark.

Du finder svar på de fleste spørgsmål på www.borger.dk/pension. Du kan også ringe til Udbetaling Danmark på tlf. 7012 8061

De pensionister, som i Randers kommune får administreret deres pension, vil få udbetalt pension i henhold til den aftale, der er indgået med den enkelte. Der vil ikke være noget forandret.

Ydelser til pensionister

Både borgerservice og pensionsteamet arbejder hjemmefra. Der arbejdes med almindelig sagsbehandling, og derfor vil pensionister, som har indsendt ansøgninger og regninger til refusion blive behandlet. Der kan dog være lidt længere sagsbehandlingstid for ansøgninger, da akutte henvendelser har højeste prioritet.