Overblik over link til materialer om COVID-19

Informationen er tilgængelig på 9 sprog: Arabisk, Farsi, Tyrkisk, Engelsk, Urdu, Somalisk, Tigrinsk, Kurdisk, Polsk. Du kan finde det samlede materiale her:

Du kan på sundhedsstyrelsens hjemmeside finde yderlige information om, hvordan du skal forholde dig.
https://www.sst.dk/da/corona/Borgere

Informationen er tilgængelig på en række sprog: Arabisk, Farsi, Tyrkisk, Engelsk, Urdu, Somalisk, Tigrinsk, Kurdisk, Polsk. Du kan finde det samlede materiale her: https://www.sst.dk/da/Nyheder/2020/Nye-oversaettelser-af-information-om-ny-coronavirus

Ny coronavirus Beskyt dig selv og andre
https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Forebyg-smitte-mod-coronasmitte

Sådan bruger du et mundbind
https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Brug-af-mundbind

How to use a face mask
https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Overs%C3%A6ttelser/mundbind-engelsk.ashx?la=da&hash=8BCD112A59A25525E25BA02E78C4C1CE118978AE

Til dig, der har symptomer på COVID-19
https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Til-dig-der-har-symptomer-paa-COVID-19

What to do if you have symptoms of COVID-19
https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Overs%C3%A6ttelser/symptomer-engelsk.ashx?la=da&hash=13C353F9FCE3AF4157B5FCFF074BFAFACD6316B6

Til dig, der er en nær kontakt til en person, der er smittet med ny coronavirus
https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Test/SST-informerer-Naer-kontakt-090720.ashx?la=da&hash=2FA54E7E3536D820A53ABE17B7A48B2E6462B2C6

What to do if you are a close contact of a person who has tested positive for novel coronavirus
https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Overs%C3%A6ttelser/naer-kontakt-engelsk.ashx?la=da&hash=690EFDDDEAD630886CD1199621EAA6503A5724E1

Til dig, der er testet positiv for ny coronavirus
https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Test/Pjece_Til-dig-der-er-testet-positiv-for-ny-coronavirus.ashx?la=da&hash=4B4E2D802234D32A771B54A3ECB5EEB696C1D7BB

What to do if you test positive for novel coronavirus
https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Overs%C3%A6ttelser/testet-positiv-engelsk.ashx?la=da&hash=9F7371BEF96630436FE2EC71C145BF972C38B843

Til dig som er smittet med ny coronavirus og skal på frivilligt isolationsophold
https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Isolation/Isolation_A4_120620_tilgaengelig.ashx?la=da&hash=38FDA8A08ECACB6EA910F583A3C79F3DAACB63A7

What to do if you are infected with novel coronavirus and have been offered voluntary out-of-home quantine
https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Isolation/Isolation_A4_UK_tilgaengelig.ashx?la=da&hash=DE8107EB8C81E8CBE15C7E900D7E1E3517778FF7