Familieområdet

MyndighedsCentret, PPR, FamilieCentret og UngeCentret har normal kontakt til borgerne – under fortsat hensyn til coronavirus.

Det betyder, at der bliver afholdt fysiske møder, når de er aftalt på forhånd.

Der vil blive taget alle nødvendige sundhedsmæssige forbehold under møder. Der vil derfor være adgang til håndsprit og passende afstand mellem mødedeltagere.

Der gøres opmærksom på, at der fortsat er lukket for personlig henvendelse i centrene. Det betyder, at det fortsat ikke er muligt at møde fysisk op i centrene uden på forhånd at have fået en indkaldelse til et møde eller at have indgået en aftale om et fysisk møde.

For kontaktoplysninger og åbningstider henvises til det enkelte centers hjemmeside:

MyndighedsCentret

FamilieCentret

UngeCentret

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)