Familieområdet

Myndighedscentret, Familiecentret, Ungecentret og PPR

Myndighedscentret

Myndighedscentret er lukket for personlig henvendelse.

Myndighedscentret har sendt et brev til forældre, unge over 18 år og samarbejdspartnere med orientering omkring, hvordan de skal forholde sig, mens Myndighedscentret er lukket for personlig henvendelse. Brevet ligger i e-Boks.

Som udgangspunkt er alle ikke kritiske møder og samtaler aflyste. Myndighedscentret kontakter forældre og øvrige samarbejdspartnere for at planlægge nye møder efter behov.

I kritiske situationer kontakter Myndighedscentret forældre, pårørende og andre, hvis de er blevet indkaldt til møder vedr. et barn eller en ung, hvor møderne vil blive gennemført som planlagt.

Medarbejderne arbejder som udgangspunkt hjemmefra. De kan kontaktes på mail eller via telefon.

Myndighedscentret er lukket for personlig henvendelse. Hovednummer kan kontaktes på telefonnummer 8915 4670 i nedenstående telefontid:

Mandag kl. 10.00-17.00

Tirsdag kl. 10.00-15.00

Onsdag kl. 10.00-15.00

Torsdag kl. 10.00-15.00

Fredag kl. 10.00-13.00

Vagttelefon

På hverdage mellem kl. 08.00-10.00 kan vagttelefonen kontaktes på telefonnummer 8915 1400 i akutte situationer, som kræver øjeblikkelig handling.

Kontakt til ansatte på Myndighedscentret

Den enkelte medarbejder har telefontid og kan kontaktes på sit direkte telefonnummer i følgende tidsrum:

Mandag kl. 08.30-09.30

Tirsdag kl. 14.00-15.00

Onsdag LUKKET

Torsdag kl. 08.30-09.30

Fredag kl. 08.30-09.30

Myndighedscentrets underretningspostkasse (underretning@randers.dk) læses fortsat læses dagligt.

Uden for åbningstid henvises til Den Sociale Døgnvagt på telefonnummer 2320 6237 i akutte situationer, som kræver øjeblikkelig handling. 

Familiecentret

Familiecentret er lukket for personlig henvendelse.

Alle møder og samtaler aflyses, medmindre der er tale om kritiske forhold eller situationer, der er nødvendige at gennemføre af hensyn til børnenes trivsel.

Borgerne vil blive kontaktet af medarbejdere fra Familiecentret, som vil aftale nærmere i forhold til planlagte møder/hjemmebesøg.

Familiecentrets medarbejdere kan kontaktes på telefon eller mail dagligt i tidsrummet 08.00-15.00.

Familieværkstedets døgn og dagafdeling på Infanterivej kan kontaktes via Familieværkstedets telefonnummer: 5156 2846.

Ungecentret

Ungecentret er lukket for personlig henvendelse.

Alle møder og samtaler aflyses, medmindre der er tale om kritiske forhold eller situationer, der er nødvendige at gennemføre af hensyn til de unges trivsel.

Borgerne vil blive kontaktet af medarbejdere fra Ungecentret, som vil aftale nærmere i forhold til planlagte møder og hjemmebesøg.

Ungecentrets medarbejdere kan kontaktes på telefon eller mail.

UngeBasens vagttelefon er åben i hverdagene i tidsrummet fra kl. 08.00-23.00.

Der omstilles til vagttelefonen ved opringning til medarbejdernes telefonnummer.

I weekender / søn- og helligdage i tidsrummet fra kl. 17.00-21.00.

Familie- og Netværks vagttelefon er åben i døgndrift. Vagttelefonen kontaktes ved opringning til medarbejdernes telefonnummer, hvorefter den bliver omstillet.

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning er lukket for personlig henvendelse.

Ingen medarbejdere er fysisk til stede i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning. Indtil videre frem til den 13. april 2020. 

PPR medarbejderne varetager, i så vid udstrækning som det er muligt, deres opgaver hjemmefra, pr. mail og telefonisk samt via Skype for Business og Google Meet.

Såfremt det er PPR medarbejderen, der har indkaldt til møde, undervisning og lignende, vil borgeren blive kontaktet af den pågældende medarbejder. Ved hver aftale overvejes det, om den kan gennemføres på anden vis end fysisk fremmøde.

Åben rådgivning

Center for Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) har en åben rådgivning, der for tiden varetages telefonisk. Ønsker man som forælder en telefontid med en rådgiver og få råd og vejledning til at skabe en god hverdag for sine børn i den aktuelle situation, kan man tage kontakt til PPR på telefon 8915 5760, hverdage mellem kl. 9-13.

 

PPR-medarbejderne kan kontaktes via mail og mobiltelefon i tidsrummet 08.00-15.00. Telefontiden for PPR' s hovednummer 8915 5760 er fortsat kl. 09.00-13.00 dagligt, ligesom PPR 's centrale postkasse (ppr@randers.dk) tømmes dagligt.