FAQ om andre kommunale opgaver

Affald og genbrugspladser, bisættelse, byggesager, rotter m.m.

Kritiske opgaver og tjenester løses indtil videre som normalt.

Vi følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger, og du vil derfor kunne opleve mindre bemanding eller andre små tilpasninger, ligesom vi opfordrer til at overholde forholdsreglerne for smitteforebyggelse, f.eks. ved at holde afstand til dem, du taler med, og undgå håndtryk, kram mv.

Affald og genbrugspladser

Ja. Skraldemændenes arbejde er kritisk for samfundet, og de bliver kun sendt hjem, hvis de kommer i karantæne eller bliver smittet. Har du alligevel ikke fået tømt din skraldespand, kan du give besked her.

Har hjemmearbejdet og børnepasning givet lidt ekstra affald, kan du stille det i en sæk ved siden af skraldespanden, hvis du bor i hus med egne skraldespande. Så bliver det taget med ved næste tømning.

Ved undergrundscontainerne skal du fortsat smide dine skraldeposer ned i containeren. Bliver den for fuld, kan du kontakte din udlejer eller sende os en mail på affald@randers.dk, så sørger vi for, at den bliver tømt.

Hvis rigtig mange skraldemænd bliver smittet eller kommer i karantæne, vil det blive svært at nå de planlagte tømninger. Hvis det bliver aktuelt, vil vi informere om ændringer via hjemmesiden.

Det regner vi bestemt ikke med. Skraldemændene er ikke i risikogruppen og vil næppe være sygemeldte længere end karantæneperioden. Vores renovatører forventer derfor ikke, at der kommer til at være en længere periode med manglende tømninger.

Hvis du følger de generelle anbefalinger på Coronasmitte.dk, dvs. holder afstand til andre og vasker hænder ofte, er der ikke andet særligt ved skraldemændene, end at de passer deres vigtige arbejde.

Genbrugspladserne er åbne, men med begrænset adgang. Læs mere om de åbne genbrugspladser her.

Erhvervsdrivende har adgang til Randers Genbrugsplads via Affaldsterminalen alle hverdage 7-16  og fredag 7-15 med gyldig erhvervsmærkat eller sms. Læs mere om at købe adgang her.

Vores medarbejdere er sendt hjem for at undgå smittespredning. Vi genoptager udlevering, ombytning og reparation af beholdere, når vi igen har normale tilstande. Der er et nødberedskab, så vi kan klare enkelte hasteopgaver.

Erhvervsdrivende har adgang til Randers Genbrugsplads via Affaldsterminalen alle hverdage 7-16 med gyldig erhvervsmærkat eller sms. Læs mere om at købe adgang her.

Personalet på genbrugspladserne kan udlevere mærkater. Du kan ikke betale på genbrugspladsen, så vi sender en regning.

Ja. Vi henter storskrald efter den sædvanlige plan. Husk at bestille afhentning senest to hverdage før.

Se mere om storskrald her.

Begravelse og bisættelse

For at efterkomme Sundhedsstyrelsens anbefalinger bedst muligt har Randers Kommune optalt, hvor mange personer der maksimalt kan være tilstede ved afholdelse af højtideligheder i de kommunale kapeller.

Ifølge den seneste udmelding fra 18. marts 2020 gælder det, at der må være 1 person for hver 4 kvadratmeter gulvareal i kapellet. Det betyder, at der maksimalt må være 38 personer i Nordre Kapel og 24 personer i Østre Kapel.

Det endelige antal beror dog på en vurdering af de fysiske forhold i kapellerne. Det er præsterne, der som begravelsesmyndighed foretager denne vurdering, hvorefter antallet af deltagere godt kan lande på et væsentligt lavere niveau.

BBR

Vi arbejder hjemmefra, og har du spørgsmål vedrørende BBR, som ikke kan vente til, vi er tilbage på kontoret, kan du sende en mail til bbr@randers.dk.

Rettelser til BBR kan du indberette via https://ret2.bbr.dk/ eller ved at sende en mail til bbr@randers.dk.

Hvis du har et skema fra dit energiselskab, der skal til påtegning hos kommunen, kan dette først ekspederes, når vi er tilbage på kontoret.

Byggesager

Ja. Vi arbejder hjemmefra, og aflyser derfor alle møder, men de fleste sager kan vi behandle alligevel. Spørgsmål om byggesagsbehandling, der kan ikke vente til vi kommer tilbage på kontoret, kan stilles på telefon 8915 5100 (åbent mandag-torsdag 09.00-15.00 og fredag 09.00-13.00) eller via vores digitale selvbetjeningsløsning Spørg om byggeri.

Hvis du har spørgsmål til en igangværende byggesag, skal du rette henvendelse direkte til byggesagsbehandleren, ringe til os på 8915 5100 (åbent mandag-torsdag 09.00-15.00 og fredag 09.00-13.00) eller sende din forespørgsel via www.bygogmiljoe.dk.

Ejendomsskat

Hvis du har fået meddelelse fra SKAT om ændret vurdering, der betyder, at du har betalt for meget grundskyld, kan refusion af for meget betalt grundskyld ikke ske, før vi kommer tilbage på kontoret.

Ja. Vores sagsbehandlere arbejder hjemmefra og svarer på spørgsmål, hvis du sender dem på mail til ejendomsskat@randers.dk.

Rottebekæmpelse

Rottebekæmpelsen er en af vores kritiske opgaver og fortsætter som normalt. Vil du indberette rotter eller i kontakt med os, kan du anmelde det her.

Vand og varme

Ja. Der er altid meget strenge krav til drikkevandskvaliteten, så hverken Corona eller andre urenheder kommer i vandet.

Vi er i tæt dialog med vandværkerne om at sikre deres nødberedskab, og det samme gælder varmeværket. Du skal ikke forholde dig anderledes, end du plejer.