Grænseværdier for høj smitte og tiltag

Se grænseværdierne for, hvornår smitten er så høj, at der skal indføres særlige tiltag.

Hvis smittetallene stiger lokalt, kan der være behov for lokale smitteforebyggende tiltag.

I en kommune anses smitten for at være høj, når der er:

  • 400 smittede eller flere pr. 100.000 indbyggere
  • mindst 20 smittetilfælde med COVID-19 i de seneste syv dage

I et sogn anses smitten for at være høj, når der er:

  • 800 smittede eller flere pr. 100.000 indbyggere
  • mindst 20 smittetilfælde de seneste syv dage
  • en positivprocent på mindst 3