Jobcenter og Ydelseskontor

Hvis du er ledig, modtager/ansøger om ydelser eller ansat på særlige vilkår

Udlevering af mundbind

Borgere, som er på kontanthjælp, på integrationsydelse, på uddannelseshjælp eller socialt udsatte, har nu mulighed for at få gratis mundbind, som de kan bruge i den kollektive trafik.

Mundbind udleveres i Borgerservice, Job og Ydelse, Perron 4, Rusmiddelcentret, Hjørnestenen og Ladegården.

Anvendelse af mundbind

I samtaler med Borgerservice eller jobcenter, skal der anvendes mundbind.

Jobcentret

Jobcentret har åbent som vanligt, men da medarbejderne er blevet bedt om at arbejde hjemmefra i det omfang, det er muligt, vil der være møder, som bliver ændret til telefonmøder. Du vil blive orienteret af jobcentret, hvis der ændres i en mødeaftale.

Job & Ydelse

Du skal henvende dig til Job & Ydelse, hvis du eksempelvis ønsker:

 • at søge om kontanthjælp (over 30 år eller med en erhvervskompetencegivende uddannelse).
 • at få hjælp til at printe dokumentation til din ansøgning.
 • at aflevere dokumentation f.eks. i forbindelse med beregning af ydelser og andet.

Du finder Job & Ydelse på

Regimentvej
Indgang H, 1. sal lokale 1.087
8930 Randers NØ
Tlf.: 8915 7800

Job & Ydelse Åbningstider Telefontider
Mandag 09.00-14.3015.00-17.00 10-12
Tirsdag 09.00-14.30 10-12
Onsdag 09.00-14.30 10-12
Torsdag 09.00-14.30 10-12
Fredag 09.00-13.00 10-12

På udbetalingsdagen (sidste hverdag i måneden) er der udvidet telefontid fra kl. 10.00-14.30. Fredag 10.00-13.00.

Særligt for personer under 30 år uden en erhvervskompetencegivende uddannelse

Ønsker du at søge om uddannelseshjælp (økonomisk hjælp til din forsørgelse), og er du under 30 år uden en erhvervskompetencegivende uddannelse, skal du henvende dig på UUR - Ungdommens Uddannelseshus Randers.

UUR - Ungdommens Uddannelseshus Randers
Sct Peders Gade 25
8900 Randers C
Tlf.: 8915 4747

Personer med tegn på COVID-19

Hvis du har tegn på COVID-19, må du ikke møde fysisk op ved kommunen.

Du skal i så tilfælde sende en skriftlig henvendelse til Ydelseskontoret, hvor du beskriver, at du ønsker at søge om hjælp til din forsørgelse.

Vi opfordrer dig til at sende henvendelsen gennem e-boks af hensyn til datasikkerheden.

Du vil herefter modtage yderligere information om, hvordan du skal forholde dig.

Du vil uden ændringer fortsat modtage din nuværende ydelse. Der henstilles derfor til, at du ikke kontakter jobcentret, med mindre

 • der er problemer med udbetaling af din ydelse
 • du flytter til en anden kommune
 • du starter i job
 • du på anden vis har brug for hjælp til din sag på

Skal du i kontakt med Ydelseskontoret, kan du kontakte os skriftligt gennem e-boks. Du kan også benytte Ydelseskontoret@randers.dk (denne mail er dog ikke sikker).

Du kan også ringe til os i telefontiden mandag-tirsdag og torsdag-fredag fra kl. 10-12.

.

Beskæftigelsesindsatsen er nu delvist genåbnet jf. bekendtgørelse om delvis genåbning og fortsat delvis suspension af beskæftigelsesindsatsen som følge af COVID-19, som trådte i kraft d. 27. maj 2020.

Det betyder for dig, at du fra den 27. maj 2020 igen er omfattet af et samtaleforløb i jobcenteret og deltagelsen i beskæftigelsesrettede tilbud.

Det betyder:

 • Deltagelse i jobsamtaler, der kan afholdes telefonisk, digitalt eller ved personligt fremmøde
 • Deltagelse i beskæftigelsesrettede tilbud, som du sammen med din kontaktperson på jobcentret har vurderet relevant, og som fremgår af din jobplan.

Du vil uden ændringer fortsat modtage din nuværende ydelse. Du kan også kontakte jobcentret i tilfælde:

 • der er problemer med udbetaling af din ydelse
 • du flytter til en anden kommune
 • du starter i job
 • du på anden vis har brug for hjælp til din sag på

Skal du i kontakt med Ydelseskontoret, kan du kontakte os skriftligt gennem e-boks. Du kan også benytte Ydelseskontoret@randers.dk (denne mail er dog ikke sikker).

Du kan også ringe til os i telefontiden mandag-tirsdag og torsdag-fredag fra kl. 10-12.

Beskæftigelsesindsatsen er nu delvist genåbnet jf. bekendtgørelse om delvis genåbning og fortsat delvis suspension af beskæftigelsesindsatsen som følge af COVID-19, som trådte i kraft d. 27. maj 2020.

Det betyder, at du har pligt til at deltage i kontakt med jobcentret, herunder jobsamtaler. Desuden har du pligt til at deltage i beskæftigelsesrettede indsatser, som vurderes at være relevante og som fremgår af Din Plan. Manglede deltagelse i jobsamtaler og beskæftigelsesrettede indsatser vil kunne have indflydelse på din ydelse.

Jobcentret har åbent som vanligt, men da medarbejderne er blevet bedt om at arbejde hjemmefra i det omfang, det er muligt, vil være møder, som bliver ændret til telefonmøder. Du vil blive orienteret af jobcentret, hvis der ændres i en mødeaftale.

Skal du søge om kontanthjælp, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, skal du henvende dig til Job & Ydelse.

Skal du søge om uddannelseshjælp, skal du henvende dig på UUR.

Åbningstiden på UUR er

Mandag-torsdag 9.00-14.30 
Fredag 9.00-13.00

I Job & Ydelse kan du få hjælp til at printe dokumentation til din ansøgning.

Åbningstiden er

 • Mandag kl. 09.00-14.30 og 15.00-17.00
 • Tirsdag kl. 09.00-14.30
 • Fredag kl. 09.00-13.00

Arbejdsgivere kan få ret til refusion allerede fra første sygedag, hvis følgende betingelser er opfyldt:

 • Lønmodtageren er uarbejdsdygtig på grund af COVID19
 • Lønmodtageren i øvrigt opfylder betingelserne i sygedagpengeloven, fx beskæftigelseskravet.

Hvis en lønmodtager ikke er uarbejdsdygtig på grund af COVID-19, men ikke kan varetage sit arbejde på grund af at pågældende ud fra en anbefaling fra sundhedsmyndighederne er sendt i karantæne, er der på tilsvarende vis ret til refusion.

Selvstændige erhvervsdrivende får ret til sygedagpenge fra kommunen i de første 2 uger af sygeperioden, hvis den selvstændige erhvervsdrivende er uarbejdsdygtig pga. COVID-19 eller på grund af en anbefaling fra sundhedsmyndighederne er sendt i karantæne.  Sygedagpengelovens øvrige betingelser skal fortsat være opfyldte.

Du skal som altid være opmærksom på meddelelser, som kommer i din E-Boks og huske at tømme din postkasse.

Du vil blive orienteret, når situationen ændrer sig, og vi igen kan vende tilbage til normal opfølgning vedrørende din jobcentersag.

Har du behov for kontakt: Benyt primært telefonisk henvendelse via vores hovednummer 8915 7800.

Er personlig kontakt strengt nødvendig, henvend dig da hos Job og Ydelse, Regimentvej 10 indgang H 1. sal, 8930 Randers NØ

Husk, du kan løbende følge udviklingen via nyheder fra Regeringen og Sundhedsstyrelsen.

Du har mulighed for at få et onlinekursus via vores hjemmeside.

Kursernes overordnede tema er at lave materiale til CV og ansøgning.

Læs mere om kurserne her.