Jobcenter og Ydelseskontor

Hvis du er ledig, modtager/ansøger om ydelser eller ansat på særlige vilkår

Udlevering af mundbind

Borgere, som er på kontanthjælp, på integrationsydelse eller socialt udsatte, har nu mulighed for at få gratis mundbind, som de kan bruge i den kollektive trafik.

Mundbind udleveres i Borgerservice, Job og Ydelse, Perron 4, Rusmiddelcentret, Hjørnestenen og Ladegården.

Job & Ydelse er tilbage på Kasernen

Med virkning fra mandag den 15. juni 2020 er Job & Ydelse tilbage til Kasernen efter COVID-19.

Her skal du henvende dig, hvis du eksempelvis ønsker

 • at søge om kontanthjælp (over 30 år eller med en erhvervskompetencegivende uddannelse)
 • at få hjælp til at printe dokumentation til din ansøgning
 • at aflevere dokumentation f.eks. i forbindelse med beregning af ydelser og andet

Jobcentret har åbent som vanligt, men da medarbejderne er blevet bedt om at arbejde hjemmefra i det omfang, det er muligt, vil der være møder, som bliver ændret til telefonmøder. Du vil blive orienteret af jobcentret, hvis der ændres i en mødeaftale.

Du finder Job & Ydelse på

Regimentvej
Indgang H, 1. sal lokale 1.087
8930 Randers NØ
Tlf.: 8915 7800

Der er ikke krav om, at du skal anvende mundbind, hvis du skal møde op. 

Særligt for personer under 30 år uden en erhvervskompetencegivende uddannelse

Ønsker du at søge om uddannelseshjælp (økonomisk hjælp til din forsørgelse), og er du under 30 år uden en erhvervskompetencegivende uddannelse, skal du henvende dig på UUR - Ungdommens Uddannelseshus Randers.

UUR - Ungdommens Uddannelseshus Randers
Sct Peders Gade 25
8900 Randers C
Tlf.: 8915 4747

Personer med tegn på COVID-19

Hvis du har tegn på COVID-19, må du ikke møde fysisk op ved kommunen.

Du skal i så tilfælde sende en skriftlig henvendelse til Ydelseskontoret, hvor du beskriver, at du ønsker at søge om hjælp til din forsørgelse.

Vi opfordrer dig til at sende henvendelsen gennem e-boks af hensyn til datasikkerheden.

Du vil herefter modtage yderligere information om, hvordan du skal forholde dig.

Du vil uden ændringer fortsat modtage din nuværende ydelse. Der henstilles derfor til, at du ikke kontakter jobcentret, med mindre

 • der er problemer med udbetaling af din ydelse
 • du flytter til en anden kommune
 • du starter i job
 • du på anden vis har brug for hjælp til din sag på

Skal du i kontakt med Ydelseskontoret, skal du som udgangspunkt skrive til os, gerne gennem e-boks. Alternativt Ydelseskontoret@randers.dk (denne mail er dog ikke sikker).

Har du et akut spørgsmål til Ydelseskontoret, der ikke kan håndteres pr. skrift, kan du ringe til 8915 1515. Telefontid fra kl. 10-12.

Beskæftigelsesindsatsen er nu delvist genåbnet jf. bekendtgørelse om delvis genåbning og fortsat delvis suspension af beskæftigelsesindsatsen som følge af COVID-19, som trådte i kraft d. 27. maj 2020.

Det betyder for dig, at du fra den 27. maj 2020 igen er omfattet af et samtaleforløb i jobcenteret og deltagelsen i beskæftigelsesrettede tilbud.

Det betyder:

 • Deltagelse i jobsamtaler, der kan afholdes telefonisk, digitalt eller ved personligt fremmøde
 • Deltagelse i beskæftigelsesrettede tilbud, som du sammen med din kontaktperson på jobcentret har vurderet relevant, og som fremgår af din jobplan.

Du vil uden ændringer fortsat modtage din nuværende ydelse. Du kan også kontakte jobcentret i tilfælde:

 • der er problemer med udbetaling af din ydelse
 • du flytter til en anden kommune
 • du starter i job
 • du på anden vis har brug for hjælp til din sag på

Skal du i kontakt med Ydelseskontoret, skal du som udgangspunkt skrive til os, gerne gennem e-boks. Alternativt Ydelseskontoret@randers.dk (denne mail er dog ikke sikker).

Har du et akut spørgsmål til Ydelseskontoret, der ikke kan håndteres pr. skrift, kan du ringe til 8915 1515. Telefontid fra kl. 10-12.

Beskæftigelsesindsatsen er nu delvist genåbnet jf. bekendtgørelse om delvis genåbning og fortsat delvis suspension af beskæftigelsesindsatsen som følge af COVID-19, som trådte i kraft d. 27. maj 2020.

Det betyder, at du har pligt til at deltage i kontakt med jobcentret, herunder jobsamtaler. Desuden har du pligt til at deltage i beskæftigelsesrettede indsatser, som vurderes at være relevante og som fremgår af Din Plan. Manglede deltagelse i jobsamtaler og beskæftigelsesrettede indsatser vil kunne have indflydelse på din ydelse.

Jobcentret har åbent som vanligt, men da medarbejderne er blevet bedt om at arbejde hjemmefra i det omfang, det er muligt, vil være møder, som bliver ændret til telefonmøder. Du vil blive orienteret af jobcentret, hvis der ændres i en mødeaftale.

Skal du søge om uddannelseshjælp, kontanthjælp, selvforsørgelse- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, skal du henvende dig til Borgerservice. Her kan du også få hjælp til at printe dokumentation til din ansøgning.

Åbningstid fra kl. 10-15 mandag til torsdag og fredag fra kl. 10-13.

Modtager du allerede hjælp til din forsørgelse, fortsætter udbetalingen af ydelse på sædvanlige vilkår.

Arbejdsgivere kan få ret til refusion allerede fra første sygedag, hvis følgende betingelser er opfyldt:

 • Lønmodtageren er uarbejdsdygtig på grund af COVID19
 • Lønmodtageren i øvrigt opfylder betingelserne i sygedagpengeloven, fx beskæftigelseskravet.

Hvis en lønmodtager ikke er uarbejdsdygtig på grund af COVID-19, men ikke kan varetage sit arbejde på grund af at pågældende ud fra en anbefaling fra sundhedsmyndighederne er sendt i karantæne, er der på tilsvarende vis ret til refusion.

Selvstændige erhvervsdrivende får ret til sygedagpenge fra kommunen i de første 2 uger af sygeperioden, hvis den selvstændige erhvervsdrivende er uarbejdsdygtig pga. COVID-19 eller på grund af en anbefaling fra sundhedsmyndighederne er sendt i karantæne.  Sygedagpengelovens øvrige betingelser skal fortsat være opfyldte.

Du skal som altid være opmærksom på meddelelser, som kommer i din E-Boks og huske at tømme din postkasse.

Du vil blive orienteret, når situationen ændrer sig, og vi igen kan vende tilbage til normal opfølgning vedrørende din jobcentersag.

Har du behov for kontakt: Benyt primært telefonisk henvendelse via vores hovednummer 8915 7800.

Er personlig kontakt strengt nødvendig, henvend dig da hos Job og Ydelse, Regimentvej 10 indgang H 1. sal, 8930 Randers NØ

Husk, du kan løbende følge udviklingen via nyheder fra Regeringen og Sundhedsstyrelsen.

Bare fordi man ikke kan mødes, kan man jo godt få et online-kursus i jobsøgning. Derfor er tilbudsteamet på Randers Jobcenter, der til hverdag underviser ledige, i fuld gang med at omsætte to tilbud ”Grundlæggende Jobsøgning” og ”Almen Jobsøgning” til online-kurser. De bliver udbudt både som selvstudie-kursus og et kursus med supplerende personlig vejledning og sparring fra underviserne.

Kursernes overordnede tema er at lave materiale til ansøgninger. Indholdet kredser især om CV og ansøgning, blot på to forskellige niveauer. 

Kurserne er et frivilligt tilbud. De ledige, som har lyst til at deltage, kan kontakte deres jobkonsulent for at høre nærmere om mulighederne.

Læs mere om kurserne her.