Jobcenter og Ydelseskontor

Hvis du er ledig, modtager/ansøger om ydelser eller ansat på særlige vilkår

Jobcenter Randers er lukket for borgerbetjening foreløbigt frem til mandag den 8. juni 2020.

Jobcentrets medarbejdere er hjemsendt, og der er etableret et nødberedskab til betjening af opkald fra borgere.

Du vil uden ændringer fortsat modtage din nuværende ydelse. Der henstilles derfor til, at du ikke kontakter jobcentret, med mindre

  • der er problemer med udbetaling af din ydelse
  • du flytter til en anden kommune
  • du starter i job
  • du på anden vis har brug for hjælp til din sag på

Skal du i kontakt med Ydelseskontoret, skal du som udgangspunkt skrive til os, gerne gennem e-boks. Alternativt Ydelseskontoret@randers.dk (denne mail er dog ikke sikker).

Har du et akut spørgsmål til Ydelseskontoret, der ikke kan håndteres pr. skrift, kan du ringe til 8915 1515. Telefontid fra kl. 10-12.

Der vil fortsat ske opfølgning i din sag, men den vil foregå pr. telefon.

Det betyder for dig:

  • At du ikke skal møde til samtaler på jobcentret
  • At du ikke skal møde i tilbud eller virksomhedspraktik via jobcentret.
  • Såfremt du er i job med løntilskud, skal du følge de retningslinjer, der er i den virksomhed, som du er ansat i.
  • At du stadig vil kunne blive ringet op af en medarbejder fra jobcentret

Udeblivelse fra samtaler og tilbud i denne periode får ikke nogen indflydelse på din ydelse.

Skal du søge om uddannelseshjælp, kontanthjælp, selvforsørgelse- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, skal du henvende dig til nødberedskabet i Borgerservice. Her kan du også få hjælp til at printe dokumentation til din ansøgning.

Åbningstid fra kl. 10-15 mandag til torsdag og fredag fra kl. 10-13.

Modtager du allerede hjælp til din forsørgelse, fortsætter udbetalingen af ydelse på sædvanlige vilkår.

Hvis en fleksjobansat bliver hjemsendt af sin arbejdsgiver på grund af COVID19, og har ret til løn under hjemsendelsen, fortsætter udbetalingen af fleksløntilskud som hidtil. Her gælder altså samme retningslinjer som for enhver anden ordinær ansat i en virksomhed.

Hvis en fleksjobansat bliver hjemsendt, og ikke har ret til løn, kan der udbetales ledighedsydelse, hvis betingelserne i øvrigt er opfyldte.

Har du spørgsmål omkring din hjemsendelse med eller uden løn, skal du søge ledighedsydelse som følge af hjemsendelse uden løn eller har du andre spørgsmål i forbindelse med din ansættelse i fleksjob under disse specielle omstændigheder, så kontakt Fleksgruppen direkte på 8915 7972.

Se her, hvad STAR skriver:

I den situation, hvor en person er hjemsendt af sin arbejdsgiver og ikke har ret til løn, og hvor arbejdsgiver ikke har haft andre muligheder end hjemsendelse som følge af myndighedernes anbefalinger på grund af udbruddet af Corona-virus i Danmark, kan der udbetales ledighedsydelse til en person i fleksjob, der bliver hjemsendt uden ret til løn efter overenskomsten, hvis betingelserne i øvrigt er opfyldt.

Det fremgår af § 74, stk. 1, nr. 5, jf. § 74 a, stk. 6, i lov om aktiv socialpolitik, at ledighedsydelse udbetales af kommunen til personer, der er berettiget til fleksjob, jf. kapitel 20 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, ved midlertidige afbrydelser i arbejdet, som ikke kan tilregnes den pågældende. Det fremgår videre af vejledning nr. 9363 af 10. juli 2013 om ledighedsydelse m.v., kapitel 3, om ledighedsydelse ved midlertidig afbrydelse af fleksjob, at en person, der er ansat i fleksjob, kan få udbetalt ledighedsydelse under midlertidige afbrydelser i arbejdet. Det er en betingelse, at afbrydelsen ikke kan tilregnes personen. Det kan fx være tilfældet ved hjemsendelse på grund af vejrlig o.l.

Hjemsendelse uden løn skal pga. den helt ekstraordinære situation med Corona-virusudbrud i Danmark sidestilles med midlertidige afbrydelser i arbejdet, jf. § 74, stk. 1, stk. 5, i lov om aktiv socialpolitik.

Arbejdsgivere kan få ret til refusion allerede fra første sygedag, hvis følgende betingelser er opfyldt:

  • Lønmodtageren er uarbejdsdygtig på grund af COVID19
  • Lønmodtageren i øvrigt opfylder betingelserne i sygedagpengeloven, fx beskæftigelseskravet.

Hvis en lønmodtager ikke er uarbejdsdygtig på grund af COVID-19, men ikke kan varetage sit arbejde på grund af at pågældende ud fra en anbefaling fra sundhedsmyndighederne er sendt i karantæne, er der på tilsvarende vis ret til refusion.

Selvstændige erhvervsdrivende får ret til sygedagpenge fra kommunen i de første 2 uger af sygeperioden, hvis den selvstændige erhvervsdrivende er uarbejdsdygtig pga. COVID-19 eller på grund af en anbefaling fra sundhedsmyndighederne er sendt i karantæne.  Sygedagpengelovens øvrige betingelser skal fortsat være opfyldte.

Du skal som altid være opmærksom på meddelelser, som kommer i din E-Boks og huske at tømme din postkasse.

Du vil blive orienteret, når situationen ændrer sig, og vi igen kan vende tilbage til normal opfølgning vedrørende din jobcentersag

Har du behov for kontakt: Benyt primært telefonisk henvendelse via vores hovednummer 8915 1515.

Er personlig kontakt strengt nødvendig, henvend dig da hos kommunens Borgerservice, Odinsgade 14, 8900 Randers C, hvor et nødberedskab vil være til rådighed for dig.

Husk, du kan løbende følge udviklingen via nyheder fra Regeringen og Sundhedsstyrelsen.

Er du førtidspensionist med en sundhedsfaglig baggrund, og vil du gerne være en del af det randrusianske nødberedskab ved at tilmelde dig Randers Kommunes Jobbank, så læs mere her om, hvordan du er stillet i forhold til at arbejde og modtage pension.

Hvis du er førtidspensionist på den gl. ordning (fra før 1. januar 2003), så kan du læse mere her.

Hvis du er førtidspensionist på den nye ordning (fra 1. januar 2003), så kan du læse mere her.

I forhold til beregningen af førtidspension, varetages denne af Udbetaling Danmark, og vi anbefaler derfor, at du kontakter Udbetaling Danmark på tlf. 7011 1213 vedrørende spørgsmål og beregning af, hvor meget du helt præcist må tjene ud over din førtidspension.

Bare fordi man ikke kan mødes, kan man jo godt få et online-kursus i jobsøgning. Derfor er tilbudsteamet på Randers Jobcenter, der til hverdag underviser ledige, i fuld gang med at omsætte to tilbud ”Grundlæggende Jobsøgning” og ”Almen Jobsøgning” til online-kurser. De bliver udbudt både som selvstudie-kursus og et kursus med supplerende personlig vejledning og sparring fra underviserne.

Kursernes overordnede tema er at lave materiale til ansøgninger. Indholdet kredser især om CV og ansøgning, blot på to forskellige niveauer. 

Kurserne er et frivilligt tilbud. De ledige, som har lyst til at deltage, kan kontakte deres jobkonsulent for at høre nærmere om mulighederne.

Læs mere om kurserne her.