Kultur- og fritidstilbud

Idræt, foreninger, kulturinstitutioner, parker og fritidsliv

Retningslinjer for al idræt – få overblikket ét sted

Randers Kommune opfordrer foreninger til at følge idrætsforbundene DIF, DGI og Firmaidrættens meget udførlige ”Retningslinjer for al idræt”, som du kan finde her.

Anvendelse af idrætsfaciliteter nævnt herunder tager udgangspunkt i myndighedernes retningslinjer og forbundenes anbefalinger.

Afstandskrav

  • Forsamlingsforbuddet ændres fra 100 til 50 personer (undtagen siddende forsamlinger).
  • Forbud mod større arrangementer med flere end 500 personer (udøvere og publikum).
  • Flere grupper af 50 personer må være til stede på én idrætsfacilitet - dog kun så længe, der er tale om forskellige grupper, der adskilles med mindst 2 meter mellem hver bane og hver især holder sig indenfor forsamlingsforbuddet. Forsamlingstætheden må ikke komme under 4 m2 pr person.
  • 2 meter imellem personer i bevægelse, ved fysisk aktivitet eller sang. Sport med fysisk kontakt kan lade sig gøre på særlige vilkår.
  • Fitness og svømning: maksimalt én udøver pr. 4 m2
  • 1 meters afstand mellem publikum (næse til næse), og maks. 1 publikum pr. 2 m2 areal i publikumsarealet.

Se mere i ”Retningslinjer for al idræt”.

Klubhus, café, omklædning og toilet

Brug af omklædningsrum og ophold i klubhuse og cafeterier er tilladt. Ejeren af den enkelte facilitet beslutter, hvorvidt der tillades adgang til toiletter og klubhuse og evt. nærmere retningslinjer herfor.

I klubhuse hvor der drives café eller restaurant skal både gæster og personale bære mundbind, (undtagen når man sidder) og man skal lukke senest kl. 22.

Se afsnit herunder om rengøring.

Fælles redskaber
Brug så vidt muligt personlige rekvisitter.
Bolde og øvrige kontaktpunkter som redskaber, mål og kegler skal rengøres ofte og afsprittes før og efter aktivitet samt så hyppigt som muligt under aktiviteten.
Svedabsorberende udstyr som yoga- og træningsmåtter, sandsække og boksehandsker mv. bør ikke være tilgængeligt.

Indendørs Idræt

  • Foreninger og institutioner kan træne i de kommunale idrætshaller, gymnastiksale og svømmehaller. Arena Randers og Water & Wellness er igen. 


Vær opmærksom på særlige retningslinjer for svømning, dans og fitness.  Se mere i ”Retningslinjer for al idræt”.

Udendørs idræt, camps, stævner og publikum

Der må aldrig være mere end 50 samlet på samme sted og samtidigt. Man må altså stadig gerne tidsopdele stævner, og hvis det er over store geografiske arealer (eks. kapsejlads, golfturneringer, orienteringsløb), må man stadig være op til 500 deltagere på ruten – men ikke i start og målområde.

Der kan dog godt afvikles atletikstævner og fodboldstævner med flere hold.

  • Camps for børn og unge op til 25 år må gerne afvikles med op til 500 personer i alt inkl. ledere og trænere. Der må gerne gives adgang til omklædning, bad og toiletter, så længe at afstandskravet om 1 m. overholdes, og at der er minimum 4 kvm. pr. person.
  • Overnatning tillades, hvis deltagerne inddeles i faste grupper af 8 ekskl. Ledere. Senge/madrasser skal placeres min. 1 meter fra hinanden. 

Læs mere om ovenstående og håndtering af publikum i ”Retningslinjer for al idræt”.

Randers Kommune opfordrer til, at foreningerne holder sig orienteret ved Danmarks Idrætsforbund og specialforbundene for at få råd og vejledning om, hvordan udendørs aktiviteter kan afvikles.

Fodbold

Det er muligt for fodboldspillere på alle niveauer at træne og spille kampe.

Du finder DBU’s opdaterede retningslinjer her.

 

Covid-19 rengøring i idrætsfaciliteter

Rengøring af faciliteten.
Den enkelte forening, idræts- og fritidsfacilitet skal sikre grundig rengøring af fælles kontaktpunkter herunder med særligt fokus på håndtag, gelændere, lyskontakter, bordoverflader, vandhaner, computere og tablets, redskaber som hyppigt berøres af mange. Hyppighed efter en konkret vurdering.

Rengøring efter endt træning
Det er op til den enkelte gruppe af brugere at gøre rent efter endt træning. Kontaktpunkter, der indgår i udøvelsen af idrætsaktiviteten, skal derfor rengøres efter brug og der skal så vidt muligt være vand og flydende sæbe eller håndsprit (70-85% alkohol) tilgængeligt.

Bade- og omklædningsfaciliteter samt toiletter rengøres grundigt og mindst en gang dagligt og oftere ved mange gæster (hyppighed efter en konkret vurdering). Alle overflader afvaskes og kontaktpunkter desinficeres. Der skal være let adgang for alle til håndvask med vand og flydende sæbe, samt engangshåndklæder. Der bør ikke anvendes fælles håndklæder eller fælles sæbestykker.

Har du spørgsmål?

Søg svar på dine spørgsmål på disse sider:

Eller ring til den fælles myndigheds-hotline: 7020 0233

Er du stadig i tvivl, så træf beslutningen ud fra et forsigtighedsprincip.

Besøg museer, teater og musikhus m.v.

Museer, teatre og musikhuse er åbne. Afstands- og hygiejnekrav skal følges ligesom det nu også er påbudt at bære mundbind i café og restauranter.

Randers Bibliotek

Randers Bibliotek er fuldt åbent. Både hovedbibliotek, filialer og bogbus kører efter normale åbningstider. Obs.: Der er ikke legetøj i børneområdet. Alle sundhedsfaglige retningslinjer bliver naturligvis overholdt.

Færdsel i parker og naturen

Parkouranlægget og øvrige motionsredskaber i Tronholmparken benyttes, så længe anbefalinger om forsamlingsforbud, afstand og hygiejne overholdes. Medbring egen håndsprit til aftørring af udstyr og redskaber. 

Tronholmparkens 9.000 kvadratmeter store sandkasse med baner til beachvolley- og beachhåndbold er også åbnet igen. Banerne må bruges efter sundhedsmyndighedernes, idrætsorganisationernes og -forbundenes retningslinjer.

Fitnessanlægget på toppen af Randers Sundhedscenter er fortsat lukket.

Randers Naturcenter

Naturcenteret er åbent for besøg. Medarbejderne vurderer hele tiden, hvornår den maksimale kapacitet for antal besøgende er nået. Dette betyder, at lågen bliver lukket, og der midlertidigt ikke vil være adgang for flere gæster. Der vil ikke være udlån af grej, og der vil ikke være adgang til bygningerne. HUSK at holde afstand til personalet og andre gæster. Vask hænder ofte. Hjælp med at passe på hinanden og nyd naturen derude.

Det er muligt at komme i kontakt med Randers Naturcenter, hvis man har brug det. Du kan kontakte Helle Marie Taastrøm på mail naturcenter@randers.dk eller telefon 2544 1698.

Udbyhøj Lystbådehavn

Havnekontoret er genåbnet. Grejbasen er også genåbnet. Her kan du låne udstyr til krabbesafari eller andre spændende eventyr i naturen. Du skal dog huske afstand, håndsprit og rengøring af udstyret, når du låner udstyr i Grejbasen.

Havnefoged Christian Heibel Godsk kan kontaktes på hverdage mellem kl. 08.00-17.00 på tlf. 2047 3682 og e-mail chg@randers.dk.