Kultur- og fritidstilbud

Idræt, foreninger, aftenskoler, kulturinstitutioner, parker og fritidsliv

(Opdateret 06.04.2021)

Overblik over genåbningen

Find regeringens plan for genåbningen her.

21. april: idræt indendørs for børn og unge under 18 år
6. maj: idræt indendørs for voksne over 18 år
21. maj: alle foreningsaktiviteter indendørs (dvs. ikke kun idræt), samt aftenskoler
Der er i ovenstående plan varierende krav om fremvisning af corona pas. Læs mere i regeringens plan.

Materiale og link til myndigheder og forbund 

Afstandskrav og antal personer

Der er et udendørs forsamlingsforbud på 10 personer. 
 
Dog har det siden den 22. marts 2021 været tilladt for 50 personer at dyrke idræt sammen udendørs, så længe der er tale om aktiviteter i organiserede rammer. Det betyder, at eksempelvis selvorganiseret idræt fortsat kun må ske i regi af 10 personer.

Professionelle idrætsudøvere er undtaget for forsamlingsforbuddet og kan fortsat anvende de faciliteter, udøverne benytter før, under og efter afviklingen af idrætsgrenen, under forudsætning af, at lokaleejeren holder lokalet åben. Se listen med definition af professionelle udøvere på Kulturministeriets hjemmeside.

Kirke- og trossamfund har særregler på deres område. De vil fortsat kunne afholde gudstjenester og religiøse handlinger i lokaler, som de råder over, under iagttagelse af skærpede arealkrav m.v. Øvrige aktiviteter i lokaler, som folkekirken og andre trossamfund råder over, skal overholde det generelle forsamlingsforbud.

Hvilke idræts- og foreningsaktiviteter er omfattet af et hævet forsamlingsforbud på 50 personer?

Forsamlingsforbuddet er hævet fra 25 til 50 personer for idræts- og foreningsaktiviteter i organiseret regi.

Med det forstås idræts- og foreningsaktiviteter arrangeret af offentlige myndigheder, organisationer, foreninger, virksomheder og kulturinstitutioner. Derved er det muligt for f.eks. en spejderforening at afholde aktiviteter med op til 50 personer til stede.

Det gælder derimod ikke privat arrangerede aktiviteter, eller aktiviteter der er arrangeret via sociale medier og lignende, f.eks. online løbefællesskaber, hvis disse ikke er arrangeret af en offentlig myndighed, organisation, forening, virksomhed eller kulturinstitution. Forsamlingsforbuddet på 10 personer gælder dermed fortsat for privat arrangerede idræts- og foreningsaktiviteter.

Se Kulturministeriets Q&A til nationale restriktioner gældende til og med 5. april
2021.

Kulturministeriet oplyser, at betegnelsen "kulturinstitutioner" i spørgsmålet om definition af organiseret aktivitet dækker over kunst- og kulturforeninger, kulturinstitutioners venneforeninger, samt kulturinstitutioner, der ønsker at arrangere idrætsaktiviteter. Musik- og kulturskoler er ikke omfattet.

For kulturinstitutioner, der ikke falder ind under denne betegnelse gælder det, at de må afholde aktiviteter for maks. 10 personer udendørs.

Arrangøren skal således kunne godtgøre, at de afvikler en idræts- og foreningsaktivitet, hvis de har over 10 deltagere.

Det er  pt.  ikke  muligt at afholde eller deltage i arrangementer med op til 500 personer til stede, heller ikke selv om at publikum sidder ned i såkaldt "biografopstilling".

Stævner med over 50 deltagere kan kun afvikles med en betydelig geografisk eller tidsmæssig spredning som eksempelvis sejlads, orienteringsløb og golfturneringer.

Minimum 2 meter imellem alle personer uanset, om man står stille, er i bevægelse eller synger.

Idræts- og foreningsaktiviteter samt dans med fysisk kontakt kan gennemføres, herunder f.eks. idræt, hvor man har direkte berøring med andre spillere såsom fodbold.

Der opfordres til, at der i disse tilfælde er ekstra stor opmærksomhed på de øvrige anbefalinger, særligt ved hygiejne og forebyggelse af kontaktsmitte.

Der må maksimalt tillades adgang for 1 kunde, besøgende eller deltager pr. 7,5 m2 gulv-areal, hvortil der er offentlig adgang, f.eks. toiletter, omklædningsrum mv. Er gulvarealet under 7,5 m2, - såsom på toiletter - må der tillades adgang for 1 kunde, besøgende eller deltager. Gulvarealet opgøres væg til væg uanset inventar mv.

For tiden må omklædningsrum kun benyttes af den professionelle idræt.

Udendørs idrætsfaciliteter og andre arealer som benyttes til organiserede foreningsaktiviteter fx fodbold, spejdere, korsang, musik- og teaterudøvelse, kan inddeles i mindre felter med afsæt i anbefalingerne om afstand.

Anbefalingen er, at der er mindst 2 meter mellem hver bane. Forsamlingstætheden udendørs må dog ikke komme under 4 kvm pr person.

Udendørs aktiviteter kan foregå i flere grupper, så længe hver gruppe udgør sit helt eget arrangement og holdes under det gældende forsamlingsforbud, inkl. trænere, undervisere og lignende og grupper holdes indbyrdes effektivt adskilt før, under og efter aktiviteten.

Det betyder, at en træner mv. således ikke kan lede flere af grupperne, hvis disse opholder sig på samme sted samtidig (selv med afstand), da aktiviteten i så fald vil blive betragtet som ét samlet arrangement – og dermed er underlagt forbuddet mod at være flere end 50 personer (uanset alder) til stede på samme sted samtidig.

Faciliteter, udstyr og rengøring

Brug så vidt muligt personlige rekvisitter.

Bolde og øvrige kontaktpunkter som redskaber, mål og kegler skal rengøres ofte og afsprittes før og efter aktivitet samt så hyppigt som muligt under aktiviteten.

I tilfælde hvor redskaber ikke meningsfuldt kan afsprittes løbende under aktiviteten bør hænder (det kropslige kontaktpunkt) afsprittes løbende. Eksempelvis bør hænder afsprittes i springgymnastik før og efter en session.

Svedabsorberende udstyr som yoga- og træningsmåtter, sandsække og boksehandsker mv. bør ikke være tilgængeligt.

Fitness kan foreløbigt til og med den 5. april kun foregå udendørs og kun i overensstemmelse med forsamlingsforbud, afstandskrav mv. 

Omklædningsrum, toiletter og opbevaringsskure kan holdes åbne for kortvarig brug, men ikke for anden ophold. At tage bad i omklædningsrum er ikke tilladt. Professionel idræts er dog undtaget.

Det gælder foreløbig til og med den 5. april 2021.

Hvor meget skal der rengøres?

Sundhedsstyrelsen anbefaler følgende:

  • Identifikation og markering af fælles kontaktpunkter, f.eks. dørhåndtag og trykknapper.
  • Hyppig og grundig rengøring af fælles kontaktpunkter, som minimum en gang dagligt, og oftere ved mange berøringer.
  • Skraldespande tømmes dagligt, og altid inden de fyldes helt.
  • Fælles redskaber og remedier rengøres mellem forskellige kunder, brugere, mv., eller der benyttes personlige redskaber eller engangsudstyr.
  • Fjern ikke-nødvendige kontaktpunkter og skift til kontaktløs betjening, f.eks. sensorstyret belysning, håndfri vandhaner, automatisk eller albuebetjent døråbning, kontaktløs betaling mv.
  • Toiletter (både bruger- og medarbejdertoiletter) samt bade- og omklædningsfaciliteter rengøres grundigt og mindst en gang dagligt og oftere ved mange gæster (hyppighed efter en konkret vurdering).

Udluftning

  • Ved indendørs aktiviteter med mange personer i samme rum kan der med fordel holdes pauser f.eks. hver time, hvor lokalet tømmes for personer og der skabes gennemtræk ved udluftning.

Håndsprit tilgængelig for brugerne

  • Der skal i eller ved lokaler, hvortil offentligheden har adgang, være vand og flydende sæbe eller håndsprit (70-85% alkohol) tilgængeligt for kunder, besøgende og deltagere. Der kan desuden bruges engangshåndklæder.

Tilskud og hjælpepakker

Kulturministeriets puljer og hjælpepakker findes på siden Slot- og Kulturstyrelsens hjemmeside, hvor du finder både de aktive og udløbne COVID-relaterede puljer.

Folkeoplysende foreninger i Randes Kommune informeres direkte om de kommunale muligheder.

Generalforsamlinger

Generalforsamlinger er omfattet af forsamlingsforbuddet og kan således reelt ikke afholdes udendørs, idet der kun må deltage 10 personer .

På DGI's hjemmeside står der om generalforsamlinger: "Den fysiske generalforsamling kan ikke ændres til en digital generalforsamling, medmindre denne mulighed allerede fremgår af foreningens vedtægter. Dog vil der i helt særlige tilfælde kunne siges at foreligge nødret, som kan begrunde, at der afholdes digital generalforsamling, f.eks. hvis et flertal af bestyrelsesmedlemmerne er stoppet eller foreningen står foran at skulle træffe store beslutninger, der haster."

Besøg museer, teater og musikhus m.v.

Museer er lukkede  til og med den 20. april 2021.

Teatre og musikhuse er lukket ned frem til og med 5. maj 2021.

Randers Bibliotek

Randers Bibliotek er lukket  til og med den 20. april 2021. Det er dog muligt at låne materiale via 'klik og hent' . Herunder kan du læse mere om ordningen og få mere information om nedlukningen af Randers Bibliotek.

Lånerne kan  finde de titler, de vil låne, via hjemmesiden eller bibliotekets app og reservere dem. Det er også muligt at få hjælp fra bibliotekets personale til at lave reservationer eller at finde den rigtige titel på telefon 8710 6800 all hverdage mellem klokken 08.00-15.00.

Der er 'Klik og Hent' på Hovedbiblioteket, alle filialer og  i Bogbussen.  Læs mere på Randers Biblioteks hjemmeside

Randers Bibliotek er meget opmærksomme på, at det skal være sikkert at hente reserveringer og aflevere bøger under coronapandemien.

Derfor indføres der en ensrettet vej gennem biblioteket. Der laves afstandsmarkeringer og kø-systemer, og personalet er hele tiden i rummet for at sikre, at afstandskravet på to meter overholdes. Både lånere og personale skal bære mundbind eller visir.

Det er kun reserverede materialer, der er tilgængelige. Det bliver ikke muligt at tage ophold på biblioteket eller selv lede efter nye bøger. Det vil heller ikke være muligt at få personlig betjening af biblioteks personale.

Færdsel i parker og naturen

Parkouranlægget og øvrige motionsredskaber i Tronholmparken benyttes, så længe anbefalinger om forsamlingsforbud, afstand og hygiejne overholdes. Medbring egen håndsprit til aftørring af udstyr og redskaber.

Gåhold under Bevæg dig for Livet Randers

Med et forsamlingsforbud på 10 personer udendørs er det blevet muligt at åbne gå-holdene igen . Dog skal man inden  deltagelse kontakte den enkelte gåvært.

Læs mere på www.bevægdigranders.dk 

Hvis man selv begiver sig ud på gåtur, så husk  forsamlingsforbuddet   - og hold to meters afstand til andre.

Randers Naturcenter

Naturcenteret er lukket for publikum . 

Har du spørgsmål?

Finder du ikke svar på ovenstående eller via link nævnt øverst på siden, så ring til den fælles myndigheds-hotline: 7020 0233

Er du stadig i tvivl, så træf beslutningen ud fra et forsigtighedsprincip.