Kultur- og fritidstilbud

Kulturinstitutioner og bibliotek, oplevelsessteder, seværdigheder, fritids- og idrætsaktiviteter

Randers Bibliotek åbnede igen mandag den 18. maj. Det betyder, at du igen kan afhente og aflevere lånt materiale på hovedbiblioteket og i filialerne. Til en start åbnes der i den betjente åbningstid på hovedbiblioteket og i filialerne.

Der åbnes alene for udlån og aflevering af fysisk materiale. Adgangen til biblioteksrummet er at sidestille med et supermarked. Du kan hente varer som i forvejen er bestilt, eller du kan hente varer på hylderne.

På nuværende tidspunkt er det ikke tilladt at tage ophold på biblioteket, ligesom det heller ikke vil være muligt at få vejledning på det fysiske bibliotek. Du kan reservere materiale hjemmefra og aftente det på reserveringshylderne. Du kan selv finde materialer på hylderne og låne dem ved selvbetjeningsautomaterne, ligesom du naturligvis også kan aflevere lånt materiale i selvbetjeningsautomaterne.

Der vil ikke være adgang til computere, kopimaskiner og printere, siddeområder, avislæsning, legeområdet i børnebiblioteket samt toiletter.

Bogbussen kører igen. Der bliver i første omgang ikke adgang til materialerne i bussen. Det vil alene være muligt at afhente eller aflevere lånte materialer.

Øvrige kulturinstitutioner og oplevelsessteder

GAIA Museum og GAIA Akademi er delvist åbne igen fra tirsdag den 26. maj. Museum, særudstilling, butik og café åbner også for gæster.

Randers Musikskole åbner igen onsdag den 27. maj. Der åbnes for soloundervisning og hold med op til 9 personer.

Randers Kunstmuseum genåbner lørdag den 30. maj.

Museum Østjylland er klar til at modtage gæster fra tirsdag den 2. juni.

Værket er lukket - og genåbner billetsalget fredag den 12. juni.

Randers Teater er lukket - og genåbner billetsalget den 29. maj i forbindelse med sæsonpræsentationen.

Fritidscentret og Helligåndshuset er fortsat lukket til og med den 8. juni. Det samme gælder for Randers Regnskov. 

Mange kulturarrangementer i hele kommunen er stadig aflyst på grund af forsamlingsforbuddet. Er du i tvivl, om dit arrangement er aflyst, og hvordan du skal forholde dig i forhold til billetter med videre, så søg informationen på arrangørens hjemmeside, facebookside eller lignende.

Lukning af faciliteter til kultur- fritids- og idrætsaktiviteter

Randers Kommune har besluttet at lukke for alle forenings- og fritidsaktiviteter i borgerhuse og på de kommunale skoler, idrætshaller, gymnastiksale og svømmesale. Det vil sige alle indendørs kommunale idrætsfaciliteter er lukket. 

Lokalhistoriske arkiver i kommunale bygninger må dog godt åbne igen.

Alle aftenskolerne i Randers har lukket - herunder AOF, LOF, FOF, DOF, GOK - frem til den 8. juni.

Water & Wellness og Arena Randers har lukket.

Færdsel i parker og naturen

Man må ikke samles flere end 10 personer frem til og med den 8. juni. Hold afstand til hinanden, hvis det er nødvendigt at lufte hunden eller sig selv. Randers Kommune har sat skilte op i parkerne for at minde borgerne om, at de skal holde afstand, når de færdes ude. I Doktorparken er der desuden ensretning rundt om søen for at nedsætte smitterisikoen.

Efter en nedlukning kan parkour-anlægget i Tronholmparken nu benyttes igen, så længe anbefalinger om forsamlingsforbud, afstand og hygiejne overholdes. Medbring egen håndsprit til aftørring af udstyr og redskaber. Samtidig er de øvrige motionsredskaber i Tronholmparken også blevet åbnet igen - her gælder samme retningslinjer.

Tronholmparkens 9.000 kvadratmeter store sandkasse med baner til beachvolley- og beachhåndbold er også åbnet igen. Banerne må bruges efter sundhedsmyndighedernes, idrætsorganisationernes og -forbundenes retningslinjer.

Fitnessanlægget på toppen af Randers Sundhedscenter er fortsat lukket - tidligst til og med den 8. juni.

I Tronholmparken er trædækket langs vandet blevet afspærret med byggehegn. Man må ikke længere opholde sig på trædækket.

På Justesens Plæne, i Tronholmparken og i Tøjhushaven er der markeret opholdszoner i form af 40 m2 firkanter i græsset/på jorden. Der må maksimalt være 10 personer i hver zone (firkant). Og hver zone har 10 meters afstand. Samtidig er græsset slået inde i opholdszonerne, men ikke udenfor.

Østjyllands Politi har i øvrigt sat skilte op i Tøjhushaven og Tronholmparken med advarsel om, at der kan blive udstedt opholdsforbud, hvis forsamlingsforbuddet overtrædes.

Randers Naturcenter

Randers Naturcenter er i øjeblikket lukket for offentlige arrangementer - foreløbigt til og med den 8. juni.

Medarbejdere tager sig af dyrene og området, mens der er lukket.

Det er muligt stadig at komme i kontakt med Randers Naturcenter, hvis man har brug det. Du kan kontakte Helle Marie Taastrøm på mail naturcenter@randers.dk eller telefon 2544 1698.

Udbyhøj Lystbådehavn

Grejbasen holder lukket frem til og med den 8. juni.

Havnekontoret åbnede igen den 11. maj.

Havnefoged Christian Heibel Godsk kan kontaktes på hverdage mellem kl. 08.00-17.00 på tlf. 2047 3682 og e-mail chg@randers.dk.

Udendørs foreningsidræt

Udendørsidræt uden kropskontakt kan i følge DGI, DIF (Danmarks Idrætsforbund) og de nationale myndigheder godt afholdes, når det sker inden for rammerne af de generelle krav og anbefalinger, som sundhedsmyndighederne og regeringen har offentliggjort.

Udendørs idræt med kropskontakt er tilladt, hvis der er tale om sporadisk kropskontakt. Opfordringen er at minimere andelen af træningstid med kropskontakt, særligt ansigt-til-ansigt-kontakt. Forudsat at der er ekstra stor opmærksomhed på de øvrige anbefalinger.

Udendørs idrætter med kropskontakt kan udelukkende igangsætte træningsrelaterede aktiviteter – der må således ikke arrangeres turneringer, stævner og lignende på tværs af foreninger eller i egen forening.

Udendørs idrætter uden kropskontakt kan genoptage turneringsvirksomhed, hvis forsamlingsforbud og de generelle sundhedsmæssige anbefalinger kan efterleves på forsvarlig vis (f.eks. i tennis, ridning og sejlsport).

Det må højst være 10 personer samlet, hold afstand og god hygiejne med brug af håndvask og håndsprit. Redskaber og remedier skal afsprittes.

Randers Kommune følger myndighedernes og DIF's generelle udmeldinger omkring afvikling af udendørs idræt. Vi opfordrer til, at foreningerne holder sig orienteret ved Danmarks Idrætsforbund og specialforbundene for at få råd og vejledning om, hvordan udendørs aktiviteter kan afvikles.

Randers Kommune følger myndighedernes anbefalinger om, at klubhuse, omklædningsfaciliteter, toiletter, mv. fortsat holdes lukket.

Find DIF's og DGI's anbefalinger her.

Træning i telt eller overdækning

Der må ikke trænes i et telt, men der gerne må trænes under en pavillon uden sider eller anden overdækning. Det afgørende er, at der er et "uendeligt luftskifte", hvilket der ikke er i et telt eller en pavillon med sider.

Klubhuse og foreningernes egne toiletter

Der er ikke adgang til klubhuse, herunder omklædningsfaciliteter. Der skal klædes om hjemmefra.

Klubhuse kan dog holdes åbent for administrativt arbejde, så længe Sundhedsstyrelsens anbefalinger overholdes.

Toiletter skal rengøres grundigt (hyppighed efter en konkret vurdering). Alle overflader afvaskes og kontaktpunkter desinficeres. Der skal være vand og flydende sæbe til rådighed. Der bør ikke være fælles håndklæder.

Fodbold

Vedrørende fodboldaktiviteter så følger Randers Kommune DBU's anbefalinger. Der må ikke være flere end 10 personer forsamlet i forbindelse med aktiviteten. Under træning er sporadisk kropskontakt tilladt. Det anbefales dog, at man undgår unødig kropskontakt, som f.eks. gruppekram og high fives. Det anbefales, at hovedstød og boldkontakt med hænder (eksempelvis indkast) begrænses mest muligt. Dette gælder dog ikke målmanden.

Alle kampe er aflyst. En undtagelse er den professionelle fodbold, som regeringen i åbningsplanen for fase 2 har åbnet op for.

Find DBU's anbefalinger her.

Spejder

Udover de  generelle retningslinjer omkring klubhuse og toiletter, bør følgende retningslinjer overholdes i forbindelse med overnatning i telte/shelters.

  • Alle skal sove med én meter imellem dem.
  • Man skal ligge forskudt af hinanden, så man sover hoved-fod-hoved.
  • Sørg for god udluftning i teltet ved f.eks. at sove med helt eller delvis åben lynlås, hvis det er muligt.
  • Tilstræb at der soves i så små grupper som muligt, og at der soves med de samme hver nat.
  • Følg Sundhedsstyrelsens generelle anbefalinger om hygiejne.

Har du spørgsmål - søg information

Til de foreninger og idrætsfællesskaber der har spørgsmål til, hvordan I skal gribe det an, og spørgsmål til, hvad I må.

Søg svarene disse steder:

Er du stadig i tvivl, så træf beslutningen ud fra et forsigtighedsprincip.

Det er sæson for generalforsamlinger

Om det siger Per Paludan Hansen, formand i Dansk Folkeoplysnings Samråd:

"Foreningerne er bundet af vedtægter, der fastlægger, hvornår generalforsamling skal finde sted. Men dette er en force majeure-situation, og det overtrumfer vedtægter. Det er bestyrelsernes ansvar at træffe den rigtige beslutning og sikre foreningernes drift, indtil det igen blive muligt at holde generalforsamling."