Kultur- og fritidstilbud

Idræt, foreninger, aftenskoler, kulturinstitutioner, parker og fritidsliv

18.06.2021 

Der er natten til den 10. juni indgået en ny aftale om genåbning blandt partierne i Folketinget -  Læs aftalen her 

 Aftalen om genåbning pr. 21. maj er derudover stadig gældende  for de punkter, der ikke bliver berørt i den nye aftale

Læs aftalen for genåbningen pr. 21 maj her.

Overblik over genåbningen

Det såkaldte "lille" forsamlingsforbud hæves til 100 indendørs og ophæves i al almindelighed udendørs pr. 11. juni 2021. Dog gælder et loft på 500 ved udendørs idræt.

 • Aktiviteter for alle aldersgrupper kan gennemføres.
 • Aktiviteterne kan gennemføres ude som inde på aftenskoler, borgerhuse, arkiver, forsamlingshuse, klubhuse og omklædningsrum. 
 • Åbningen gælder alle aktiviteter indendørs og udendørs herunder også aktiviteter med kropskontakt og sangaktiviteter. Dog frarådes saunagus.
 • Krav til antal personer, afstand, hygiejne og coronapas skal overholdes.
 • Krav om coronapas ved indendørs idræt for voksne fra 18 år. Læs også om kontrol af coronapas i punkt herunder.
 • Vær opmærksom på arealkrav.
 • Afstandskrav uændret 1 meter, dog 2 meter ved sang og aktiviteter med kraftig udånding.

Materiale og link til myndigheder og forbund 

Afstands- og arealkrav, antal personer mv.

Minimum 1 meter men gerne 2 meter, når det er muligt. Anbefalingerne om afstand gælder også bade- og omklædningsfaciliteter.

Hold 2 meters afstand ved bevægelse, sang og aktiviteter med kraftig udånding.

Idræts- og foreningsaktiviteter samt dans og sport med kropskontakt kan gennemføres. Der opfordres til, at der i disse tilfælde er ekstra stor opmærksomhed på de øvrige anbefalinger, særligt ved hygiejne og forebyggelse af kontaktsmitte.

Der må maksimalt tillades adgang for 1 besøgende, bruger, tilskuere og lignende pr. 4m2 gulvareal, hvortil der er offentlig adgang. Gælder også bade- og omklædningsfaciliteter samt bassinoverflade.

I lokaler, hvor besøgende, brugere, tilskuere og lignende i det væsentlige sidder ned, må der dog tillades adgang for 1 besøgende, brugere, tilskuere og lignende pr. 2 m2 gulvareal. 

Gulvarealet opgøres væg til væg uanset inventar mv. Antallet af personer til stede i forhold til gulvarealet opgøres eksklusiv personale og optrædende.

Servering i cafeteria i klubhuse og idrætshaller følger de generelle regler for restauranter mv. 
Find retningslinjer for serveringssteder her.

Arealkravet vil blive ophævet, når den
generelle anbefaling om 1 meters afstand mellem personer ophæves.

Der er krav om sektionering á 500 personer ved indendørs kulturelle arrangementer, aktiviteter, begivenheder, herunder koncerter, forestillinger, foredrag og lignende, hvor tilskuere i al væsentlighed sidder på faste pladser med retning mod en scene, et biograflærred, en oplægsholder eller lignende. Der er ingen øvre grænse for maks. antal deltagere.

Der er fortsat krav om coronapas, sundhedsplan mv. ved større arrangementer.

Se kulturministeriets retningslinjer "Særligt vedr. ordningen for større arrangementer med siddende publikum".

Se også aftalen om genåbningen, der beskriver yderligere vedrørende større arrangementer herunder også forskellige udendørs events.

Læs aftalen om genåbningen pr. 11. juni her.

Der gælder en undtagelse fra forsamlingsforbuddet i forhold til generalforsamlinger. Til disse arrangementer skal deltagere i det væsentlige sidde ned med mindst 1 meters afstand fremad, bagud og til siderne eller mindst 1 sædes afstand mellem hver siddende deltager. 

Der er et arealkrav til lokalet, så der er mindst 2 m2 pr. deltager.

Der kan sektioneres med op til 500 personer i hver sektion.

Krav om mundbind er gældende.
Aldersgrænsen for krav om coronapas er 15 år og derover når vi taler om generalforsamlinger.

Se aftalen om genåbningen, der beskriver yderligere vedrørende større arrangementer herunder også forskellige udendørs events.

Læs aftalen om genåbningen pr. 11. juni her.

 

Redskaber, mundbind, coronapas og kontrol

Krav om at bære mundbind eller visir er udfaset pr. 14. juni 2021 på alle områder undtagen for stående passager i den kollektive transport mv. Mundbind og visir udfases helt den 1. september 2021

Udfasningen af coronapasset er begyndt den 14. juni 2021 de steder, hvor der er mindst smitterisiko, bl.a. på biblioteker, arkiver, fritids- og foreningsaktiviteter (dog ikke idræt) samt folkeoplysning (herunder aftenskoler).

Det vil sige, at der fortsat gælder krav vedr. coronapas for blandt andet følgende:

 • Indendørs idrætsaktiviteter herunder fitness

 • Indendørs arrangementer med siddende publikum

 • Konferencer og møder

 • Spillesteder, teatre, biografer med færre end 500 tilskuere mv.

 • Museer mv.

 • Indendørs idrætsaktiviteter

 • Konferencer og møder

 • Udendørs idrætsarrangementer (herunder fodboldkampe)

 • Udendørs motionsevents

 • Udendørs arrangementer med siddende publikum med under 2.000 tilskuere. 

 • Udendørs, stående arrangementer (festivaler mv.)

 • Sommerlejre, spejderlejre, stævner mv.

  Der er indført krav om coronapas i forbindelse med sommeraktiviteter, der foregår indendørs med flere deltagere end det til enhver tid gældende forsamlingsforbud. Baggrunden for at indføre krav om coronapas skal ses i lyset af, at børn og unge i ferieperioden ikke testes.

Generelt om coronapas:
• Voksne udøvere fra 18 år og derover skal have gyldigt coronapas, når de deltager i indendørs idræt. 
• Der er ikke krav om coronapas for trænere og andre nødvendige voksne.
• Idrætsforeningen eller facilitetsejeren skal mindst én gang i døgnet foretage stikprøvekontrol af coronapas.

I lokaler, hvor der udøves idrætsaktiviteter organiseret af foreninger, skal kontrol af coronapas ske via stikprøvekontrol mindst 1 gang i døgnet.

Ved stikprøvekontrol forstås kontrol af alle de tilstedeværende besøgende mv. i lokalet på det tidspunkt, hvor kontrollen foretages.

Brug så vidt muligt personlige rekvisitter.

Bolde og øvrige kontaktpunkter som redskaber, mål og kegler skal rengøres ofte og afsprittes før og efter aktivitet samt så hyppigt som muligt under aktiviteten.

I tilfælde hvor redskaber ikke meningsfuldt kan afsprittes løbende under aktiviteten bør hænder (det kropslige kontaktpunkt) afsprittes løbende. Eksempelvis bør hænder afsprittes i springgymnastik før og efter en session.

Svedabsorberende udstyr som yoga- og træningsmåtter, sandsække og boksehandsker mv. bør ikke være tilgængeligt.

Der skal ved lokalerne opsættes informationsmateriale om kravet om coronapas og muligheden for bortvisning ved manglende efterkommelse af kravet.

Foreninger og faciliteter anbefales endvidere at fastlægge, hvor mange personer der maksimalt må være til stede i det konkrete indendørsareal. Der kan ved indgangen til lokalerne opsættes informationsmateriale om dette.

Tilskud og hjælpepakker

Kulturministeriets puljer og hjælpepakker findes på siden Slot- og Kulturstyrelsens hjemmeside, hvor du finder både de aktive og udløbne COVID-relaterede puljer.

Folkeoplysende foreninger i Randes Kommune informeres direkte om de kommunale muligheder.

Besøg museer, teater og musikhus m.v.

Museer har åbent med krav om coronapas.

Teatre, musikhuse og spillesteder har åbent med krav om coronapas.

Randers Bibliotek

Randers Bibliotek har åben igen.
Der er ikke længere krav om mundbind og coronapas på biblioteket. 

Randers Fritidscenter

Fritidscentret genåbner den 25. maj med krav om coronapas.  

Færdsel i parker og naturen

Parkouranlægget og øvrige motionsredskaber i Tronholmparken benyttes, så længe anbefalinger om forsamlingsforbud, afstand og hygiejne overholdes. Medbring egen håndsprit til aftørring af udstyr og redskaber.

Randers Naturcenter

Naturcenteret er igen åben   for publikum 

Randers Regnskov

Er igen åben  - med brug af coronapas

Har du spørgsmål?

Finder du ikke svar på ovenstående eller via link nævnt øverst på siden, så ring til den fælles myndigheds-hotline: 7020 0233

Er du stadig i tvivl, så træf beslutningen ud fra et forsigtighedsprincip.