Kultur- og fritidstilbud

Idræt, foreninger, aftenskoler, kulturinstitutioner, parker og fritidsliv

(Opdateret 13.11.2020)

Randers Kommune opfordrer foreninger til at finde aktuelle regler herunder eller på siderne nævnt her.

Materiale fra forskellige idræts- og kulturorganisationer

Retningslinjer

Idrætsforbundene DIF, DGI og Firmaidrættens "Retningslinjer for al idræt"

Det Danske Spejderkorps' retningslinjer

DUF anbefalinger og vejledning (Hovedorganisation for spejdere m.fl.)

Kulturministeriets oversigt over retningslinjer for indendørs idræts- og kulturaktiviteter

Kulturministeriets oversigt over retningslinjer for udendørs idræts- og kulturaktiviteter

Hyppigt stillede spørgsmål

Håndboldforbundets svar på hyppigt stillede spørgsmål

Dansk boldspils Unions svar på hyppigt stillede spørgsmål

Kulturministeriets hyppigt stillede spørgsmål

Myndighedernes svar på hyppigt stille spørgsmål på idræts- og fritidsområdet

Myndighedernes generelle COVID-19 retningslinjer på alle områder

Infografikker og plakater

Download infografikker og plakater med gode råd og opfordringer fra myndighederne her.

Afstandskrav og antal personer

Forsamlingsforbuddet er sat ned fra 50 til 10 personer til og med 22. november. Undtaget er siddende forsamlinger hvor deltagerne alle sidder med ansigt rettet mod eks. en scene. Det nye forsamlingsforbud gælder dog ikke for idræts- og foreningsaktiviteter uden overnatning for børn og unge til og med 21 år inklusive eventuelt ansvarlige personer over 21 år, som er nødvendige for afholdelse af aktiviteten.

Der må i den forbindelse være tilknyttet voksne til f.eks. babysvømning og voksen-barn-gymnastik, så længe det samlede antal personer ikke overstiger 50 personer ad gangen. Er der blandede børne- og voksenhold, hvor de voksne ikke er nødvendige for afholdelse af aktiviteten, så må der kun være 10 personer til stede. Antallet er altid inklusive trænere, instruktører og andre.

Der gælder undtagelser for forsamlingsforbuddet vedrørende eliteidræt bl.a. atleter, som repræsenterer Danmark på højeste nationale niveau eller er omfattet af Team Danmarks ordninger.

Der er forbud mod større arrangementer med flere end 500 personer (udøvere og publikum).

2 meter imellem personer i bevægelse, ved fysisk aktivitet eller sang.

Sport med fysisk kontakt kan lade sig gøre på særlige vilkår.

Ved fysisk bevægelse er arealkravet indendørs mindst 4 m2 pr. person.

Ved foredrag, e-sport og tankesport og lignende aktivitet er arealkravet indendørs mindst 2 m2 pr. person. Mindst 1 meters afstand mellem siddende publikum (næse til næse).

Almindelig ophold og træning i en svømmehal eller et fitnesscenter betegnes ikke som ét samlet arrangement. Der må derfor være mere end 10 personer til stede i en svømmehal eller et fitnesscenter, hvis disse ikke er en del af samme arrangement eller hold. Dog maksimalt én udøver pr. 4 m2.

I et bassin beregnes 4 m2 med udgangspunkt i bassinnets overfladeareal. Deltagere i spa, sauna, dampbad samt ved ophold på bassinkanten bør overholde reglen om 1 meters afstand, dog 2 meter ved fysisk anstrengelse.

Mindst 4 m2 pr. person og mindst 1 meters afstand til andre personer.

Opdeling af indendørs idrætslokale i felter til f.eks. bevægelseshold i aftenskoleregi eller adskilte træningsforløb på idrætsområdet kan lade sig gøre, så længe:

  • hver gruppe holdes under det gældende forsamlingsforbud, inkl. trænere, undervisere, besøgende mv.
  • grupperne holdes indbyrdes effektivt adskilt igennem før, under og efter aktiviteten fx med snore, kegler, optegning mv.
  • der er tilstrækkelig afstand mellem grupperne.
  • ingen fælles remedier.
  • afstandskrav og arealkrav skal overholdes.
  • det er muligt at afholde en aktivitet sektionsopdelt i flere grupper á maksimalt det aktuelle forsamlingsforbud (10 personer fra 22 år og ældre, og 50 personer under 22 år) i hver gruppe inklusiv holdleder, træner eller instruktør. Det forudsætter dog, at hver gruppe udgør et selvstændigt arrangement, og at det sikres, at grupperne holdes effektivt adskilt fra hinanden.
    Det betyder, at en træner mv. således ikke kan lede flere af grupperne, hvis disse opholder sig på samme sted samtidig, da aktiviteten i så fald vil blive betragtet som ét samlet arrangement – og dermed er underlagt forbuddet mod at være end hhv. 10 og 50 personer til stede på samme sted samtidig.
  • et arrangement kan opdeles geografisk eller tidsmæssigt. I modsætning til træning er det ikke muligt at opdele ét arrangement i sektioner, da det vil blive betragtet som værende ét samlet arrangement på samme sted.

Generalforsamlinger

Hvis deltagerne i al væsentlighed sidder ned på faste pladser med retning mod f.eks. en scene eller et podium, kan der være op til 500 personer til stede samtidig. Dog skal krav om afstand, areal, mundbind eller visir, afspritning, håndsprit mv. overholdes.

Gældende foreløbigt fra den 26. oktober 2020 til og med 22. november 2020.

Mundbind eller visir

Personer på 12 år og derover skal bære mundbind eller visir ved besøg på indendørs kulturinstitutioner og idrætsfaciliteter, herunder klubhuse og lignende ved al færden til og fra samt rundt i lokalet. Dette gælder også biblioteker og museer.

Skoler følger idrætsfaciliteternes praksis. 

Man skal ikke have mundbind på, når man sidder stille ned, eller når man udøver sin idræt, optræden, omklædning eller badning.

Gældende fra 29. oktober frem til og med 2. januar 2021.

Skiltning

Serveringssteder skal ved indgangen til lokalerne opsætte informationsmateriale om, hvor mange personer der maksimalt må tillades adgang for samt kravet om at bruge mundbind eller visir.

Ved indgang til idrætshaller og andre faciliteter skiltes med krav om mundbind, og ved omklædningsrum skiltes med antal af tilladte personer i lokalet.

Idrætsfaciliteter

Brug af omklædningsrum og ophold i klubhuse og café er tilladt. Krav vedr. forsamlingsforbud gælder her ligesom krav om afstand, mundbind eller visir, afspritning, håndsprit mv. skal overholdes. I omklædningsrum/baderum beregnes 4 m2 pr. person og 1 meter til andre personer. 

I caféer beregnes mindst 4 m2 tilgængeligt gulvareal pr. kunde. I lokaler, hvor kunden i det væsentlige sidder ned, må der dog tillades adgang for 1 kunde pr. 2 m2 gulvareal. Cafeer og restauranter skal lukke senest kl. 22. 

Se også afsnit om rengøring.

Brug så vidt muligt personlige rekvisitter.

Bolde og øvrige kontaktpunkter som redskaber, mål og kegler skal rengøres ofte og afsprittes før og efter aktivitet samt så hyppigt som muligt under aktiviteten.

I tilfælde hvor redskaber ikke meningsfuldt kan afsprittes løbende under aktiviteten bør hænder (det kropslige kontaktpunkt) afsprittes løbende. Eksempelvis bør hænder afsprittes i springgymnastik før og efter en session.

Svedabsorberende udstyr som yoga- og træningsmåtter, sandsække og boksehandsker mv. bør ikke være tilgængeligt.

Udendørs idrætsfaciliteter og andre arealer som benyttes til fx fodbold og spejdere, kan inddeles i mindre felter med afsæt i anbefalingerne om afstand.

Udendørs aktiviteter kan foregå i flere grupper, så længe hver gruppe udgør sit eget arrangement og holdes under det gældende forsamlingsforbud, inkl. trænere, undervisere og lignende og grupper holdes indbyrdes effektivt adskilt før, under og efter aktiviteten.

Det betyder, at en træner mv. således ikke kan lede flere af grupperne, hvis disse opholder sig på samme sted samtidig, da aktiviteten i så fald vil blive betragtet som ét samlet arrangement – og dermed er underlagt forbuddet mod at være flere end 10 personer (fra 22 år og ældre) og 50 personer (under 22 år) til stede på samme sted samtidig.

Rengøring af faciliteten

Den enkelte forening, idræts- og fritidsfacilitet skal sikre  grundig rengøring af fælles kontaktpunkter herunder med særligt fokus på håndtag, gelændere, lyskontakter, bordoverflader, vandhaner, computere og tablets, redskaber, stiger, startskamler og bassinkant, som hyppigt berøres af mange. Hyppighed efter en konkret vurdering.

Se også punkt "Fælles redskaber" ovenfor.

Rengøring efter endt træning

Det er op til den enkelte gruppe af brugere (foreninger, skoleklasser) at lufte ud og gøre rent efter endt træning. Kontaktpunkter, der indgår i udøvelsen af idrætsaktiviteten, skal derfor rengøres efter brug og der skal så vidt muligt være vand og flydende sæbe eller håndsprit (70-85 % alkohol) tilgængeligt.

Bade- og omklædningsfaciliteter samt toiletter rengøres grundigt og mindst en gang dagligt og oftere ved mange gæster (hyppighed efter en konkret vurdering). Alle overflader afvaskes og kontaktpunkter desinficeres. Der skal være let adgang for alle til håndvask med vand og flydende sæbe, samt engangshåndklæder. Der bør ikke anvendes fælles håndklæder eller fælles sæbestykker.

Sociale aktiviteter

Frem til foreløbigt den 2. januar 2021 bør alle sociale aktiviteter i forbindelse med idrætsaktiviteter aflyses. Dette gælder for eksempel fester, fællesspisning, klubaftener mv., og anbefalingen omfatter både sociale aktiviteter før og efter idrætsaktiviteter, ligesom det også gælder for selvstændige arrangementer.

Besøg museer, teater og musikhus m.v.

Museer, teatre og musikhuse er åbne. Afstands- og hygiejnekrav skal følges ligesom det nu også er påbudt at bære mundbind både ved ankomst og når man bevæger sig rundt i lokalerne.

Randers Bibliotek

Randers Bibliotek er fuldt åbent. Både hovedbibliotek, filialer og bogbus kører efter normale åbningstider. Regler om afstand, håndsprit mv. skal overholdes.

Færdsel i parker og naturen

Parkouranlægget og øvrige motionsredskaber i Tronholmparken benyttes, så længe anbefalinger om forsamlingsforbud, afstand og hygiejne overholdes. Medbring egen håndsprit til aftørring af udstyr og redskaber. 

Tronholmparkens 9.000 kvadratmeter store sandkasse med baner til beachvolley- og beachhåndbold er også åbne. Banerne må bruges efter sundhedsmyndighedernes, idrætsorganisationernes og -forbundenes retningslinjer.

Randers Naturcenter

Naturcenteret er delvist åbent, men på grund af ændring af forsamlingsforbuddet har de aflyst de offentlige ture og foredrag året ud. Alle tilmeldte har fået direkte besked via mail.

Det er muligt at komme i kontakt med Randers Naturcenter, hvis man har brug det. Du kan kontakte Helle Marie Taastrøm på mail naturcenter@randers.dk eller telefon 2544 1698.

Udbyhøj Lystbådehavn

Havnekontoret er genåbnet. Grejbasen er også genåbnet. Her kan du låne udstyr til krabbesafari eller andre spændende eventyr i naturen. Du skal dog huske afstand, håndsprit og rengøring af udstyret, når du låner udstyr i Grejbasen.

Havnefoged Christian Heibel Godsk kan kontaktes på hverdage mellem kl. 08.00-17.00 på tlf. 2047 3682 og e-mail chg@randers.dk.

Har du spørgsmål?

Finder du ikke svar på ovenstående eller via link nævnt øverst på siden, så ring til den fælles myndigheds-hotline: 7020 0233

Er du stadig i tvivl, så træf beslutningen ud fra et forsigtighedsprincip.