Kultur- og fritidstilbud

Idræt, foreninger, aftenskoler, kulturinstitutioner, parker og fritidsliv

(Opdateret 15.01.2021)

Randers Kommune opfordrer foreninger til at finde aktuelle regler herunder eller på siderne nævnt her.

Materiale fra forskellige idræts- og kulturorganisationer

Retningslinjer

Generelle retningslinjer for alle områder fra myndighederne

DUF anbefalinger og vejledning (Hovedorganisation for spejdere m.fl.)

Kulturministeriets oversigt over retningslinjer for udendørs idræts- og kulturaktiviteter

Hyppigt stillede spørgsmål

Dansk boldspils Unions svar på hyppigt stillede spørgsmål

Myndighedernes generelle spørgsmål og svar på alle områder

Kulturministeriets svar på hyppigt stillede spørgsmål

Folkekirkens svar på hyppigt stillede spørgsmål 

Infografikker og plakater

Download infografikker og plakater med gode råd og opfordringer fra myndighederne her.

Tilskud og hjælpepakker

Kulturministeriets puljer og hjælpepakker findes på siden https://slks.dk/covid-19/, hvor du finder både de aktive og udløbne COVID relaterede puljer.

Folkeoplysende foreninger i Randes Kommune informeres direkte om de kommunale muligheder.

Afstandskrav og antal personer

Der er et forsamlingsforbud på 5 personer foreløbig til og med den 7. februar 2021. Frem til og med den 7. februar 2021 gælder forsamlingsforbuddet for alle aldre -  dermed også idræt og fritidsaktiviteter for børn. Antallet er altid inklusive trænere, instruktører og andre.  Det indebærer en reel nedlukning af foreningsidrætten.

Professionelle idrætsudøvere er undtaget for forsamlingsforbuddet og kan fortsat anvende de faciliteter, udøverne benytter før, under og efter afviklingen af idrætsgrenen, under forudsætning af, at lokaleejeren holder lokalet åben. Se listen med definition af professionelle udøvere her.

Kirke- og trossamfund har særregler på deres område. De vil fortsat kunne afholde gudstjenester og religiøse handlinger i lokaler, som de råder over, under iagttagelse af skærpede arealkrav m.v. Øvrige aktiviteter i lokaler, som folkekirken og andre trossamfund råder over, skal overholde forsamlingsforbuddet på maksimalt 5 personer.

Det er foreløbig til og med 7. februar  ikke muligt at afholde eller deltage i arrangementer mv. med op til 500 personer til stede, heller ikke selv om at publikum sidder ned i såkaldt "biografopstilling".

Minimum 2 meter imellem alle personer uanset, om man står stille, er i bevægelse eller synger.

Dog tillades, at man stadig træner og spiller kampe i alle aldersgrupper, hvis man maksimalt er 5 personer til stede og aktiviteten foregår udendørs.

Fitness kan foreløbigt til og med den 7. februar  kun foregå udendørs og kun i overensstemmelse med forsamlingsforbud, afstandskrav mv. 

Bade- og omklædningsrum er lukket for offentlig adgang   - foreløbig til og med den 7. februar 2021

Generalforsamlinger

Generalforsamlinger er omfattet af forsamlingsforbuddet og kan således reelt ikke afholdes udendørs, idet der kun må deltage 5 personer - foreløbig til og med den 7. februar 2021. 

På DIF's side står om generalforsamlinger: "Den fysiske generalforsamling kan ikke ændres til en digital generalforsamling, medmindre denne mulighed allerede fremgår af foreningens vedtægter. Dog vil der i helt særlige tilfælde kunne siges at foreligge nødret, som kan begrunde, at der afholdes digital generalforsamling, f.eks. hvis et flertal af bestyrelsesmedlemmerne er stoppet eller foreningen står foran at skulle træffe store beslutninger, der haster." 

Idrætsfaciliteter

Brug så vidt muligt personlige rekvisitter.

Bolde og øvrige kontaktpunkter som redskaber, mål og kegler skal rengøres ofte og afsprittes før og efter aktivitet samt så hyppigt som muligt under aktiviteten.

I tilfælde hvor redskaber ikke meningsfuldt kan afsprittes løbende under aktiviteten bør hænder (det kropslige kontaktpunkt) afsprittes løbende. Eksempelvis bør hænder afsprittes i springgymnastik før og efter en session.

Svedabsorberende udstyr som yoga- og træningsmåtter, sandsække og boksehandsker mv. bør ikke være tilgængeligt.

Udendørs idrætsfaciliteter og andre arealer som benyttes til fx fodbold og spejdere, kan inddeles i mindre felter med afsæt i anbefalingerne om afstand.

Udendørs aktiviteter kan foregå i flere grupper, så længe hver gruppe udgør sit helt eget arrangement og holdes under det gældende forsamlingsforbud, inkl. trænere, undervisere og lignende og grupper holdes indbyrdes effektivt adskilt før, under og efter aktiviteten.

Det betyder, at en træner mv. således ikke kan lede flere af grupperne, hvis disse opholder sig på samme sted samtidig (selv med afstand), da aktiviteten i så fald vil blive betragtet som ét samlet arrangement – og dermed er underlagt forbuddet mod at være flere end 5 personer (uanset alder) til stede på samme sted samtidig.

Sociale aktiviteter

Foreløbig frem til og med den 28. februar 2021 bør alle sociale aktiviteter i forbindelse med idrætsaktiviteter aflyses. Anbefalingen omfatter både sociale aktiviteter før og efter idrætsaktiviteter, ligesom det også gælder for selvstændige arrangementer.

Besøg museer, teater og musikhus m.v.

Museer, teatre og musikhuse er lukkede  - foreløbig til og med den 7. februar 2021.

Randers Bibliotek

Randers Bibliotek er lukket - foreløbig til og med den 7. februar 2021. Det er dog muligt at låne materiale via 'klik og hent' . Herunder kan du læse mere om ordningen og få mere information om nedlukningen af Randers Bibliotek. 

 

Lånerne kan fra fredag den 15. januar finde de titler, de vil låne, via hjemmesiden eller bibliotekets app og reservere dem. Det er også muligt at få hjælp fra bibliotekets personale til at lave reservationer eller at finde den rigtige titel på telefon 8710 6800 all hverdage mellem klokken 8.00-15.00.

Når reserverationen er klar til afhentning, kan borgerne hente materialerne mandag, tirsdag, onsdag og torsdag i tidsrummet kl. 14.00-17.00 på hovedbiblioteket i Stemannsgade 2. Det er også muligt at aflevere bøger på hovedbiblioteket i dette tidsrum. 

Randers Bibliotek er meget opmærksomme på, at det skal være sikkert at hente reserveringer og aflevere bøger under coronapandemien.

Derfor indføres der en ensrettet vej gennem hovedbiblioteket. Der laves afstandsmarkeringer og kø-systemer, og personalet er hele tiden i rummet for at sikre, at afstandskravet på to meter overholdes. Både lånere og personale skal bære mundbind eller visir. 
 
Det er kun reserverede materialer, der er tilgængelige. Det bliver ikke muligt at tage ophold på biblioteket eller selv lede efter nye bøger. Det vil heller ikke være muligt at få personlig betjening af biblioteks personale. 

Fri for gebyrer

Filialerne Randers Bibliotek Syd, Randers Bibliotek Øst og Langå Bibliotek er lukket ned til og med 7. januar 2021. Derfor er alle bibliotekets lånere stadig fritaget for gebyrer på for sent afleverede materialer. Dette gælder indtil 14 dage efter en fuld åbning af biblioteket. På bibliotekets hjemmeside kan man altid følge med i de gældende regler og retningslinjer.

 

Randers Skøjtebane

I lyset af det stigende smittetryk har Randers Kommune valgt at udskyde åbningen - foreløbig til efter den 7. februar 2021. 

Færdsel i parker og naturen

Parkouranlægget og øvrige motionsredskaber i Tronholmparken benyttes, så længe anbefalinger om forsamlingsforbud, afstand og hygiejne overholdes. Medbring egen håndsprit til aftørring af udstyr og redskaber. 

Gåhold under Bevæg dig for Livet Randers 

Med den yderligere nedlukning af samfundet som følge af corona-pandemien er alle gåhold aflyst  - i   første omgang til og med den 7. februar 2021. 

Hvis man selv begiver sig ud på gåtur, så husk  forsamlingsforbuddet som er på fem personer - og hold to meters afstand til andre .  

Randers Naturcenter

Naturcenteret er lukket  - foreløbig til og med den 7. februar 2021.

Har du spørgsmål?

Finder du ikke svar på ovenstående eller via link nævnt øverst på siden, så ring til den fælles myndigheds-hotline: 7020 0233

Er du stadig i tvivl, så træf beslutningen ud fra et forsigtighedsprincip.