Smittetal i Randers Kommune

Følg med i dagens smittetal.

Smittetal d. 01. december 2021:

Der er ifølge SSI's dashboard registreret 297 smittetilfælde i Randers Kommune de seneste 7 dage. Opgørelserne her på siden indeholder kun testresultater fra PCR-test, dvs. hurtigtests (antigentests) indgår ikke i opgørelserne.

Incidens for Randers Kommune

Af nedenstående oversigt fremgår smitteudviklingen for hele Randers Kommune.

I en kommune anses smitten som værende høj, når:  

  • incidensen for Randers Kommune er over 400 (opgøres som testkorrigeret incidens – læs nedenstående note for nærmere definition).
  • mindst 20 smittetilfælde de seneste syv dage (er kommunens incidens over 400, vil der per definition altid være over 20 smittede i kommunen de seneste 7 dage).

Incidenstal for Randers Kommue:

01/12-2021: 280

30/11-2021: 253

29/11-2021: 244

28/11-2021: 236

27/11-2021: 253

26/11-2021: 231

25/11-2021: 224

 

Sogneincidenser

I nedenstående oversigt over smittefordelingen på sogneniveau bruges den "gamle" incidensopgørelse; dvs. antallet af smittede de seneste 7 dage pr. 100.000 indbyggere (og ikke testkorrigeret incidens).

Oversigten indeholder tre parametre:

  • Nye smittede de seneste 7 dage.
  • Incidens for sognet.
  • Positivprocent for test i sognet.

I et sogn anses smitten for at være høj, når der er:

  • 800 smittede eller flere pr. 100.000 indbyggere
  • mindst 20 smittetilfælde de seneste syv dage
  • en positivprocent på mindst 3

Oversigten over sogne er senest opdateret d. 01-12-2021.

Testkorrigeret incidens er SSI's nye måde at opgøre incidenstallet for en hel kommune. Testkorrigeret incidens er ikke det samme som "antallet af smittede de seneste 7 dage pr. 100.000 indbyggere", som det tidligere har været (og som det stadig er på SSI's Dashboard). Testkorrigeret incidens er derimod en ny opgørelsesmetode, der består af to faktorer, der tilsammen giver testkorrigeret incidens.

Den ene faktor er antallet af smittede de seneste 7 dage pr. 100.000 indbyggere, som vi kender det. Den anden faktor er, at antallet af smittede de seneste 7 dage holdes relativt til antallet af test, der er foretaget. Således tager testkorrigeret incidens højde for, at jo flere man tester, des flere positive finder man. Man bliver således ikke "straffet" for at teste meget.