Socialområdet

Botilbud, væresteder og aktivitetstilbud for udsatte borgere og handicappede

Besøgsforbud

Der er et midlertidigt forbud mod besøg på botilbud og døgninstitutioner. Som udgangspunkt skal pårørende og andre ikke komme på besøg på botilbud og døgninstitutioner eller lignende, medmindre det er strengt nødvendigt.

Hvis pårørende selv har symptomer på sygdom, må de under alle omstændigheder ikke komme på besøg.

Der kan være tungtvejende grunde til, at det er nødvendigt med et besøg, eksempelvis hvis personen er alvorligt syg, terminal eller lignende. Her har et botilbud og en døgninstitution ansvar for, at det muliggøres ved brug af særlige foranstaltninger.

Botilbuddet og døgninstitutionen skal sikre, at et nødvendigt besøg kan foregå forsvarligt, så andre personer eller personale ikke udsættes for smittefare. Det gøres ved at have fokus på tiltag, som mindsker smitterisikoen. F.eks. kan der opfordres til, at besøg holdes kort og med få mennesker, og at besøgende ikke opholder sig i fællesarealer samt undlader at have fysisk kontakt eller anvender fælles faciliteter.

Ja. Styrelsen for Patientsikkerhed har den 18. marts 2020 givet alle landets kommunalbestyrelser påbud om omgående at udstede midlertidigt forbud mod besøgendes adgang til plejehjem, kommunale og private bosteder m.v.

Jo. Forbud eller restriktioner kan gælde såvel fællesarealer som den del af boligen, som borgeren selv råder over.

Nej. Styrelsen for Patientsikkerhed har den 18. marts 2020 givet alle landets kommunalbestyrelser påbud om omgående at udstede midlertidigt forbud mod besøgendes adgang til plejehjem, kommunale og private bosteder m.v.

Det fremgår af retningslinjerne fra Styrelsen for patientsikkerhed, at besøg skal være strengt nødvendige. Som udgangspunkt skal pårørende ikke komme på besøg på hospitaler, plejecentre eller lignende med mindre, det er strengt nødvendigt. Hvis pårørende selv har symptomer på sygdom, må de under alle omstændig-heder ikke kommer på besøg.

Institutionen skal sikre, at et nødvendigt besøg kan foregå forsvarligt, så andre per-soner eller personale på institutionen ikke udsættes for smittefare. Det gøres ved at iværksætte en række initiativer, der alle har til formål at mindske smitterisikoen. Fx kan institutionen opfordre til, at besøg holdes kort og med få mennesker, og at besøgende ikke opholder sig i fællearealer samt undlader at have fysisk kontakt eller anvender fælles faciliteter.

Status på bo-, aktivitets- og pasningstilbud

Bemandingen i botilbud fortsætter, og den normale bemanding holdes fast over de næste 14 dage. Da vores medarbejdere kan komme i karantæne, kan der i den kommende tid opstå forstyrrelser i dagligdagens drift. Vi vil gøre vores bedste og håber på jeres forståelse.

En række aktivitetstilbud og lignende lukkes ned. For nogle enkelte tilbud er der lavet et nødberedskab. Du kan læse mere om de specifikke tilbud nedenfor.

Pasningstilbud lukkes ned, og børnene kommer hjem til deres bosteder/familier. Der etableres nødberedskab i forhold til pasning i særlige tilfælde. Familier kontaktes i forhold til aflastning.

Alle borgere, som modtager hjælp, vil i de kommende dage modtage specifik orientering om, hvordan de kan modtage deres tilbud. De bliver kontaktet via brev, mails og telefonopkald.

Herunder kan du læse mere om den aktuelle status og kontaktoplysninger på botilbud og aktivitetstilbud med mere.

CSV

Telefon: 8915 7575
Jobafdelingen: Lukkes
Aktivitetsafdelingen: Nødberedskab for enkelte borgere.

Familiekonsulenter og terapeuter

Telefon: 8915 9737
Der ydes online bistand.

Holbergkollegiet

Telefon: 89157400
Nødberedskab og personalet indgår fra den 15.03.2020 i Holbergstiens vagtplan.

Holbergstien

Telefon: 8915 7400
Opretholder normal drift.

Lucernevejens Børnehave

Telefon: 8915 9737
Nødberedskab for børn, som ikke kan passes hjemme.

Markedsgade

Telefon: 4070 9575
Boliger: Nødberedskab og mindre kontakt
Cafe og samvær: Lukkes

Mellerup

Telefon: 8915 6400
Botilbud: Opretholder drift
Aflastning: Nødberedskab for børn og unge, som ikke kan passes hjemme.
Interne skole: Nødberedskab

Mestringsvejledningen Autisme

Telefon: 4070 9575
Nødberedskab hvor kontakten som udgangspunkt foregår online eller telefonisk. For enkelte borgere vil driften være normal.
Flyverstøtten lukkes.
Gruppeforløb lukkes.

Myndighedsafdelingen

Telefon: 2011 9930
Borgerkontakt, rådgivning og vejledning foretages som udgangspunkt online eller telefonisk.

Nørresundbyvej

Telefon: 4070 9575
Nødberedskab og mindre kontakt

Aktivitetscenter Randers

Telefon: 8915 7470 / 2323 0712
Nødberedskab for enkelte borgere

Bifrost

Telefon: 2811 6364
Lukkes

Bostedet Høvejen

Telefon: 8915 7350 / 3056 7839
Opretholder drift, men der kan forekomme mindre reduktioner i bemandingen.

Bostedet Neptunvej

Telefon: 8915 7373 / 2372 5290
Opretholder drift, men der kan forekomme mindre reduktioner i bemandingen.

Bocenter Harridslev

Telefon: 8777 0800 / 6114 9949
Opretholder drift

Bocenter Marienborgvej

Telefon: 8915 7090 / 2399 7776
Opretholder drift

CBR

Telefon: 8915 8400 / 2916 1859
Nødberedskab for enkelte borgere.

De små bofællesskaber

Telefon: 2916 1849
Opretholder drift med normal bemanding, men der kan forekomme ændringer i medarbejdernes træffetidspunkter. 

Gaia

Telefon: 8915 8338 / 2047 8832 Nødberedskab for enkelte borgere.

Hjernecenter Randers

Telefon: 8915 7579 / 2477 5437
Lukkes

Kastanjebo

Telefon: 8915 7356 / 6114 9949
Opretholder drift, men der kan forekomme mindre reduktioner i bemandingen.

Klub 85

Telefon: 2916 1859
Lukkes

Lene Bredahls Gade

Telefon: 8915 6700 /2974 5040
Botilbud: Opretholder drift
Dagtilbud: Nødberedskab for enkelte borgere.

Mestringsvejledningen senhjerneskade

Telefon: 2477 5437 Nødberedskab hvor kontakten som udgangspunkt foregår online eller telefonisk. For enkelte borgere vil driften være normal.

Mestringsvejledningen udviklingshæmmede

Telefon: 2916 1859
Nødberedskab hvor kontakten som udgangspunkt foregår online eller telefonisk. For enkelte borgere vil driften være normal.

Myndighedsafdelingen

Telefon: 2942 4314
Borgerkontakt, rådgivning og vejledning foretages som udgangspunkt online eller telefonisk.
BPA: Myndighedsrådgivere står til rådighed på telefon 29424314.

Ledsagerordningen

Telefon: 29161861
Lukkes

Infanterivej

Telefon: 8915 7138
Opretholder drift med normal normering

Mestringsvejledning psykiatri

Telefon: 2383 8778
Nødberedskab hvor kontakten som udgangspunkt foregår online eller telefonisk. For enkelte borgere vil driften være normal.

Myndighedsafdelingen

Telefon: 2383 8778
Borgerkontakt, rådgivning og vejledning foretages som udgangspunkt online eller telefonisk.

Nørrebrogade

Telefon: 8915 7127
Opretholder drift med normal normering

Paderuphus

Telefon: 8915 7380
Opretholder drift med normal normering

Psykiatriens hus

Telefon: 8915 7100 / 2383 8778
Lukkes ned 12.03.2020

Sjællandsgade

Telefon: 8915 7126
Opretholder drift med normal normering

Solsorten

Telefon: 8915 2625
Opretholder drift med normal normering

Vester Tværvej

Telefon: 8915 7106
Opretholder drift med normal normering

Blommevej

Telefon: 8915 7189
Opretholder drift

Cafe Rusfri

Lukkes

Hjørnestenen

Telefon: 8915 7310
Opretholder drift med minimumsbemanding

Ladegården

Telefon: 8915 7330
Opretholder drift

Mestringsvejledning socialt udsatte

Telefon: 8915 7070
Nødberedskab hvor kontakten som udgangspunkt foregår online eller telefonisk. For enkelte borgere vil driften være normal.

Myndighedsafdelingen

Telefon: 8915 7070
Borgerkontakt, rådgivning og vejledning foretages som udgangspunkt online eller telefonisk.

Perron 4

Telefon: 89157 000
Boliger: Driften opretholdes
Værested: Lukkes.
Der udleveres mad og medicin dagligt.

Rusmiddelcenter Randers

Telefon: 8915 7070
Nødberedskab hvor der udleveres medicin og laves online og telefonisk behandling.

Slotsgården

Telefon: 8915 7301
Nødberedskab: Lukkes og der leveres mad ud af vinduet.

Ungetilbuddet

Telefon: 8915 7310
Nødberedskab hvor kontakten som udgangspunkt foregår online eller telefonisk. For enkelte borgere vil driften være normal.

Mad

Madservice leverer som vanligt til hjemmeboende borgere.

Vi opretholder den vanlig madproduktion på bostederne. Der kan ske ændringer.

Der er sat et særligt beredskab i gang, hvor der bliver kørt mad ud til Perron 4 og Slotsgården.

Perron 4 er et værested for socialt udsatte mennesker. I forbindelse med Coronavirus er værestedet lukket. I de kommende 14 dage vil der blive udleveret mad mod betaling.

Dagligt mellem 11.30 og 12.30 kan de sædvanlige brugere af værestedet komme og få udleveret en portion mad. Op til weekenden kan der tages en portion med hjem til weekenden.

Slotsgården er et værested for socialt udsatte mennesker. I forbindelse med Coronavirus er værestedet lukket.

Mandag, onsdag og fredag i uge 12 kan værestedets sædvanlige brugere komme mellem kl 12 og 13, her kan de mod betaling købe op til 3 frostretter med hjem eller en madpakke.

Der kan løbende komme tilretninger.