Socialområdet

Botilbud, væresteder og aktivitetstilbud for udsatte borgere og handicappede

Udlevering af mundbind

Borgere, som er på kontanthjælp, på integrationsydelse eller socialt udsatte, har nu mulighed for at få gratis mundbind, som de kan bruge i den kollektive trafik.

Mundbind udleveres i Borgerservice, Job og Ydelse, Perron 4, Rusmiddelcentret, Hjørnestenen og Ladegården.

Besøg på botilbud og i døgninstitutioner

Fra onsdag 24. juni kan beboere på botilbud og på døgninstitutioner igen få besøg som normalt.

Når du besøger et botilbud, er det vigtigt, at du:

 • holder afstand.
 • vasker hænder/bruger håndsprit ofte.
 • undgår håndtryk, kindkys og kram.
 • hoster og nyser i dit ærme.

Hvis du har symptomer på COVID-19, må du ikke komme på besøg.

Vi opfordrer til, at du aftaler besøg med det enkelte botilbud eller døgninstitution. På den måde kan vi passe mest muligt på hinanden.

Ledelsen på et botilbud følger udviklingen i coronasmitte løbende, det gælder også det generelle smittetryk i landet. Hvis den lokale ledelse vurderer, at det er nødvendigt, kan der igen blive indført lokale besøgsrestriktioner i botilbud og døgninstitutioner for at hindre smitteudbrud.

Hvis ledelsen beslutter at genindføre besøgsrestriktioner er der fortsat mulighed for at få besøg.

Her gælder:

 • Besøg hos beboere som er over 18 år og har et helt særligt behov – f.eks. kritisk sygdom.
 • Besøg over 18 år af 1-2 faste besøgspersoner, der er nære pårørende.
 • Besøg hos under 18 år – her kan forældre og andre nære pårørende komme på besøg.

Status socialforvaltningens tilbud

Driften på kommunens botilbud har været normal gennem corona-nedlukningen (dog med restriktioner på besøg indtil 24. juni 2020).

Kommunens visiterede dagtilbud er gradvist genåbnet, hvor hverdagen tilpasses Sundhedsstyrelsens retningslinjer, og der arbejdes hen imod normal drift. Det samme gælder en række af kommunens uvisiterede tilbud. Imidlertid afventer nogle tilbud en lempelse af forsamlingsforbuddet for at kunne genoptage en række af aktiviteterne.  Socialområdets myndighedsfunktioner genåbner også delvist for fysiske møder. Samtidig er det også fortsat muligt med telefoniske eller videomøder.

Herunder beskrives den aktuelle status på de specifikke tilbud nærmere.

Autismecenter Randers
Telefon: 4070 9575
Adresse: Gammel Stationsvej 3, 2 sal, 8940 Randers SV
Cafe: Åben tirsdag og onsdag 13.00-15.30
Samvær: Åbent med tilpasset aktivitet, som er tilpasset retningslinjer for COVID-19

CSV
Telefon: 8915 7575
Daglig skolegang er tilpasset retningslinjer for COVID-19

Familiekonsulenter og terapeuter
Telefon: 8915 9737
Normal drift, som er tilpasset retningslinjer for COVID-19

Fremskudt rådgivning
Socialområdet har delvist genåbnet fremskudte rådgivninger for fysiske aftaler for borgere. Det er også fortsat en mulighed med telefonisk eller videomøde. Fysisk fremmøde er kun muligt, hvis du har bestilt tid. Du bestiller tid ved at ringe eller maile til den fremskudte rådgivning, som du vil i kontakt med. De kan kontaktes i den sædvanlige telefon og åbningstid. Kontaktoplysninger findes her.

Du vil fortsat have mulighed for at have en bisidder med fysisk – dog kun én af hensyn til sikring af afstandskriterier. Ved ønske om flere er de velkomne til at deltage via video. Det aftales ved tidsbestilling.

Der er sikret afstand i både venteområdet og lokalet, og der er hånddesinfektion til rådighed.

Holbergkollegiet
Telefon: 2943 4810
Kollegiet er fortsat tilpasset i forhold til nogle aktiviteter.

Holbergstien
Telefon: 8915 7404
Normal drift, som er tilpasset retningslinjer for COVID-19

Lucernevejens Børnehave
Telefon: 8915 9737
Normal drift, som er tilpasset retningslinjer for COVID-19

Markedsgade
Normal drift, som er tilpasset retningslinjer for COVID-19

Specialindsats for Børn & Unge – Mellerup
Telefon: 8915 6400
Normal drift, som er tilpasset retningslinjer for COVID-19 Konkrete aftaler omkring besøg laves med en af tilbuddets ledere.

Mestringsvejledningen Autisme
Telefon: 4070 9575
Alle borgere, der modtager mestringsvejledning, tilbydes mestringsvejledning med fysisk fremmøde. Borger og mestringsvejleder vurderer sammen, hvordan støtten skal gives i den kommende periode. Det kan f.eks. være i borgers hjem, på mestringsvejledningstilbuddet eller udendørs, f.eks. gennem walk and talks. Mestringsvejledning kan også ydes virtuelt i de tilfælde, hvor denne støtteform er egnet.

Myndighedsafdelingen
Telefon: 2011 9930
Myndighedsafdelingerne på socialområdet er delvist genåbnet for fysiske møder. Det er også fortsat en mulighed med telefonisk eller videomøde. Fysisk fremmøde er kun muligt, hvis du har bestilt tid. Der aftales tid og form ved, at du kontakter din rådgiver. Grundet lokaler og sikring af afstandskriterier er det ikke muligt for alle medarbejdere at være fysisk tilstede samtidig. Rådgiverne møder ind på forskellige tidspunkter, hvorfor du skal aftale nærmere med din rådgiver telefonisk.
Hvis du skal mødes med din rådgiver på Laksetorvet, vil du blive hentet udenfor hovedindgangen.

Du vil fortsat have mulighed for at have en bisidder med fysisk – dog kun én af hensyn til sikring af afstandskriterier. Ved ønske om flere er de velkomne til at deltage via video. Det aftales ved tidsbestilling.

Der er sikret afstand i både venteområdet og lokalet, og der er hånddesinfektion til rådighed.

Nørresundbyvej
Normal drift, som er tilpasset retningslinjer for COVID-19

Specialgruppen Marienborgvej
Telefon: 8915 7499
Normal drift, som er tilpasset retningslinjer for COVID-19

Aktivitetscenter Randers

Telefon: 8915 7475 eller 2323 0712
Normal drift, som er tilpasset retningslinjer for COVID-19

Bifrost

Telefon: 2811 6364
Normal drift, som er tilpasset retningslinjer for COVID-19

Bostedet Høvejen

Telefon: 8915 7350 / 3056 7839
Normal drift, som er tilpasset retningslinjer for COVID-19

Bostedet Neptunvej

Telefon: 8915 7373 / 2372 5290
Normal drift, som er tilpasset retningslinjer for COVID-19

Bocenter Harridslev

Telefon: 8915 6901
Normal drift, som er tilpasset retningslinjer for COVID-19

Bocenter Marienborgvej

Telefon: 8915 7220
Normal drift, som er tilpasset retningslinjer for COVID-19

CBR

Telefon: 8915 8400 eller 2916 1861
Normal drift, som er tilpasset retningslinjer for COVID-19

De små bofællesskaber

Telefon: 2916 1859
Normal drift, som er tilpasset retningslinjer for COVID-19

Fremskudt rådgivning

Socialområdet har delvist genåbnet fremskudte rådgivninger for fysiske aftaler for borgere. Det er også fortsat en mulighed med telefonisk eller videomøde. Fysisk fremmøde er kun muligt, hvis du har bestilt tid. Du bestiller tid ved at ringe eller maile til den fremskudte rådgivning, som du vil i kontakt med. De kan kontaktes i den sædvanlige telefon og åbningstid.
Kontaktoplysninger findes på Hjernecenter Randers' hjemmeside og Aktivitetscenter Randers' hjemmeside.

Du vil fortsat have mulighed for at have en bisidder med fysisk – dog kun én af hensyn til sikring af afstandskriterier. Ved ønske om flere er de velkomne til at deltage via video. Det aftales ved tidsbestilling.

Der er sikret afstand i både venteområdet og lokalet, og der er hånddesinfektion til rådighed.

GAIA

Telefon: 8915 8338
Normal drift, som er tilpasset retningslinjer for COVID-19

Hjernecenter Randers

Normal drift, som er tilpasset retningslinjer for COVID-19

Kastanjebo

Telefon: 8915 7356 / 6114 9949
Normal drift, som er tilpasset retningslinjer for COVID-19

Klub 85

Telefon: 2124 8214
Klub 85 er på nuværende tidspunkt åben fra kl. 16.00-21.00 tirsdag og torsdag.
Stort set normal drift, som er tilpasset retningslinjer for COVID-19. Salg af mad forventes at blive genoptaget fra den 1. september. Play Back grupper påbegyndes først, når retningslinjerne lempes.

Ledsagerordningen

Telefon: 2916 1861
Normal drift, som er tilpasset retningslinjer for COVID-19

Lene Bredahls Gade

Telefon: 8915 6700 /2974 5040
Botilbud: Normal drift, som er tilpasset retningslinjer for COVID-19
Dagtilbud: For interne borgere er der normal drift. Eksterne borgere møder fra den 12. juni på Hjernecenter Randers.

Mestringsvejledningen voksenhandicap

Telefon: 2916 1859
Alle borgere, der modtager mestringsvejledning, tilbydes mestringsvejledning med fysisk fremmøde. Borger og mestringsvejleder vurderer sammen, hvordan støtten skal gives i den kommende periode. Det kan f.eks. være i borgers hjem, Mestringsvejlederhuset på Stenaltvej eller udendørs, f.eks. gennem walk and talks. Mestringsvejledning kan også ydes virtuelt i de tilfælde, hvor denne støtteform er egnet.

Myndighedsafdelingen

Telefon: 2942 4314
Myndighedsafdelingerne på socialområdet er delvist genåbnet for fysiske møder. Det er også fortsat en mulighed med telefonisk eller videomøde. Fysisk fremmøde er kun muligt, hvis du har bestilt tid. Der aftales tid og form ved, at du kontakter din rådgiver. Grundet lokaler og sikring af afstandskriterier er det ikke muligt for alle medarbejdere at være fysisk tilstede samtidig. Rådgiverne møder ind på forskellige tidspunkter, hvorfor du skal aftale nærmere med din rådgiver telefonisk. Hvis du skal mødes med din rådgiver på Laksetorvet, vil du blive hentet udenfor hovedindgangen.

Du vil fortsat have mulighed for at have en bisidder med fysisk – dog kun én af hensyn til sikring af afstandskriterier. Ved ønske om flere er de velkomne til at deltage via video. Det aftales ved tidsbestilling.

Der er sikret afstand i både venteområdet og lokalet, og der er hånddesinfektion til rådighed.

Fremskudt rådgivning

Frem til uge 42 er der tidsbestilling ved fremskudt rådgivning.

I fremskudt rådgivning psykiatri er der fra uge 42 igen åbent fremmøde. Dvs. at der ikke længere er tidsbestilling og bookning af tid.

Kontaktoplysninger for fremskudt rådgivning for Center for Psykiatri findes her.

Der vil fremgå oplysninger om antal, der må vente i venteområdet. Hvis du kan se, at der er flere end det oplyste antal, kan du henvende dig igen på et senere tidspunkt.

Du vil fortsat have mulighed for at have en bisidder med fysisk - dog kun én af hensyn til sikring af afstandskriterier. Der er sikret afstand i både venteområde og i lokalet samt hånddesinfektion til rådighed.

Infanterivej

Telefon: 8915 7138
Normal drift, som er tilpasset retningslinjer for COVID-19

Mestringsvejledning psykiatri

Telefon: 2325 0691
Alle borgere, der modtager mestringsvejledning, tilbydes mestringsvejledning med fysisk fremmøde. Borger og mestringsvejleder vurderer sammen, hvordan støtten skal gives i den kommende periode. Det kan f.eks. være i borgers hjem eller udendørs, f.eks. gennem walk and talks. Mestringsvejledning kan også ydes virtuelt i de tilfælde, hvor denne støtteform er egnet.

Myndighedsafdelingen

Myndighedsafdelingerne på socialområdet er delvist genåbnet for fysiske møder. Det er også fortsat en mulighed med telefonisk eller videomøde. Fysisk fremmøde er kun muligt, hvis du har bestilt tid. Der aftales tid og form ved, at du kontakter din rådgiver.

Du vil fortsat have mulighed for at have en bisidder med fysisk – dog kun én af hensyn til sikring af afstandskriterier. Ved ønske om flere er de velkomne til at deltage via video. Det aftales ved tidsbestilling.

Der er sikret afstand i både venteområdet og lokalet, og der er hånddesinfektion til rådighed.

Nørrebrogade

Telefon: 8915 7127
Normal drift, som er tilpasset retningslinjer for COVID-19

Paderuphus

Telefon: 8915 7380
Normal drift, som er tilpasset retningslinjer for COVID-19

Psykiatriens hus

Telefon: 8915 7100 eller 4027 5882
Aktiviteter i Psykiatriens Hus er igangsat i begrænset omfang for at overholde Sundhedsstyrelsens retningslinjer, herunder Recoveryskolen, kreative- og malerværksteder, Nada akupunktur, samværstilbud, Ungestedets tilbud samt muligheden for gåture flere gange om ugen.

Køkkenet og caféen er fortsat lukket, og der er ikke opstartet fællesspisning endnu.

Åbningstider opdateres løbende på hjemmesiden og facebooksiden.

Sjællandsgade

Telefon: 8915 7126
Normal drift, som er tilpasset retningslinjer for COVID-19

Solsorten

Telefon: 8915 2625
Normal drift, som er tilpasset retningslinjer for COVID-19

Vester Tværvej

Telefon: 8915 7106
Normal drift med undtagelse af enkle gruppeaktiviteter, som ikke er genoptaget på nuværende tidspunkt.

Blommevej

Telefon: 8915 7189
Normal drift, som er tilpasset retningslinjer for COVID-19

Cafe Rusfri

Café Rusfri er igen åben. Sundhedsstyrelsens retningslinjer vedr. afstand mv. følges, hvorfor der er begrænsninger på antallet af borgere, der kan være i caféen.

Fremskudt rådgivning

Socialområdet har delvist genåbnet fremskudte rådgivninger for fysiske aftaler for borgere. Det er også fortsat en mulighed med telefonisk eller videomøde. Fysisk fremmøde er kun muligt, hvis du har bestilt tid. Du bestiller tid ved at ringe eller maile til den fremskudte rådgivning, som du vil i kontakt med. De kan kontaktes i den sædvanlige telefon og åbningstid. Kontaktoplysninger for fremskudt rådgivning for Center for Socialt Udsatte findes her.

Du vil fortsat have mulighed for at have en bisidder med fysisk – dog kun én af hensyn til sikring af afstandskriterier. Ved ønske om flere, er de velkomne til at deltage via video. Det aftales ved tidsbestilling.

Der er sikret afstand i både venteområdet og lokalet, og der er hånddesinfektion til rådighed.

Hjørnestenen

Telefon: 8915 7310
Grundet den nuværende situation er besøg midlertidigt ikke muligt

Ladegården

Telefon: 8915 7330
Normal drift, som er tilpasset retningslinjer for COVID-19

Mestringsvejledning socialt udsatte

Telefon: 8915 7070
Alle borgere, der modtager mestringsvejledning, tilbydes mestringsvejledning med fysisk fremmøde. Borger og mestringsvejleder vurderer sammen, hvordan støtten skal gives i den kommende periode. Det kan f.eks. være i borgers hjem, på mestringsvejledningstilbuddet eller udendørs, f.eks. gennem walk and talks. Mestringsvejledning kan også ydes virtuelt i de tilfælde, hvor denne støtteform er egnet.

Myndighedsafdelingen

Telefon: 8915 7070
Myndighedsafdelingerne på socialområdet er delvist genåbnet for fysiske møder. Det er også fortsat en mulighed med telefonisk eller videomøde. Fysisk fremmøde er kun muligt, hvis du har bestilt tid. Der aftales tid og form ved, at du kontakter din rådgiver. Grundet lokaler og sikring af afstandskriterier er det ikke muligt for alle medarbejdere at være fysisk til stede samtidig. Rådgiverne møder ind på forskellige tidspunkter, hvorfor du skal aftale nærmere med din rådgiver telefonisk.

Du vil fortsat have mulighed for at have en bisidder med fysisk – dog kun én af hensyn til sikring af afstandskriterier. Ved ønske om flere er de velkomne til at deltage via video. Det aftales ved tidsbestilling.

Der er sikret afstand i både venteområdet og lokalet, og der er hånddesinfektion til rådighed.

Perron 4

Telefon: 8915 7000
Drift er tilpasset retningslinjer for COVID-19. For at overholde Sundhedsstyrelsens retningslinjer omkring afstand er der kun plads til 14 indenfor, men samtidig er der plads til mange udenfor.

Rusmiddelcenter Randers

Telefon: 8915 7070
Normal drift, som er tilpasset retningslinjer for COVID-19. Fysisk fremmøde foregår kun efter aftale.

Slotsgården

Telefon: 8915 7301
Åbningstid: 08.00-13.45.
8-10: Morgenmad (indenfor og udenfor eller to-go)
12-13.30: Middagsmad (indenfor og udenfor eller to-go)
13.45: Varmestuen lukker

Ungetilbuddet

Telefon: 8915 7310
De unge tilbydes mestringsvejledning ved fysisk fremmøde enten i borgerens bolig eller uden for. Vejledningen kan også foregå virtuelt på Skype eller telefon, hvis det vurderes, at denne støtteform er egnet. I det tilfælde at mestringsvejledningen finder sted i borgers eget hjem, er der særlig opmærksomhed på håndhygiejne, og at der holdes afstand, ekstra rengøring mv.

Mad

Madservice Kronjylland har normal drift med en række forholdsregler. Chaufførerne, som leverer maden, er påpasselige på samme måde som kommunens medarbejdere, ved at:

 • spritte hænder før og efter hvert besøg holde afstand til borgerne (og påtale det, hvis nødvendigt).
 • pakke maden ud af kasserne (så vidt muligt), sætte det på køkkenbordet,og bede de borgere, der selv kan, om at sætte maden i køleskabet.
 • ikke tage efterladte papkasser retur.
 • løbende spritte kontaktflader på bilerne af.

Der er normal madproduktion på bostederne.