Socialområdet

Botilbud, væresteder og aktivitetstilbud for udsatte borgere og handicappede

Status socialforvaltningens tilbud

Hverdagen på nogle af kommunens tilbud er ændret på grund af COVID-19.

De visiterede aktivitets- samværstilbud samt beskyttet beskæftigelse holder åbent. Der er stor fokus på at overholde Sundhedsstyrelsens retningslinjer om håndvask, afspritning, afstand, rengøring og selvisolation. Samtidig kan åbningstiderne i dagtilbuddene blive begrænset af, at der afsættes ekstra tid til rengøring.

Alle administrative medarbejdere og myndighedsrådgivere arbejder hjemmefra, og møder omlægges til telefoniske eller virtuelle møder, hvis det er muligt.

Alle borgere, som modtager mestringsvejledning efter SEL § 85 som et gruppeforløb vil blive kontaktet af en mestringsvejleder for at afklare, hvorvidt gruppeforløbet skal erstattes af individuelt mestringsvejledningsforløb i en periode. Borger og mestringsvejleder vurderer sammen, hvordan støtten skal gives i den kommende periode. Det kan f.eks. være i borgers hjem, på anden matrikel eller udendørs, f.eks. gennem walk and talks. Mestringsvejledning kan også ydes virtuelt i de tilfælde, hvor denne støtteform er egnet.

Råd- og vejledningsforløb afholdes ikke som gruppeforløb for forebygge smittespredning og bryde smittekæder. Medarbejderne går i dialog med de enkelte borgere i forhold til, om de har brug for individuel rådgivning i stedet for. Forløb, som kan omlægges til virtuelle forløb, afvikles virtuelt. Dette gælder også for individuelle råd- og vejledningsforløb.

Status under de enkelte tilbud opdateres løbende. Hvis du ønsker nærmere information om forholdene på et konkret tilbud, så skal du tage kontakt til tilbuddet på det oplyste telefonnummer.

Autismecenter Randers

Telefon: 2055 3962

Adresse: Gammel Stationsvej 3, 2. sal, 8940 Randers SV

Der er telefonisk råd og vejledningscafé tirsdag og onsdag 13-15 fra uge 5. Borgere, som har brug for støtte til konkrete opgaver, der kan løses over telefonen eller en samtale med en mestringsvejleder, kan ringe på 2137 9699 indenfor åbningstiden.

Mundbind: Der er pt. ikke krav om mundbind.

 
CSV

Telefon: 8915 7575

Daglig skolegang er tilpasset retningslinjer for COVID-19.

Mundbind: Krav om mundbind på visse arealer
 

Familiekonsulenter og terapeuter

Telefon: 8915 9737

Normal drift, som er tilpasset retningslinjer for COVID-19. 

Familiekonsulenterne er i dialog med de berørte borgere omkring individuel støtte ud fra retningslinjerne for Covid-19.

Terapeuterne er i dialog med de berørte borgere omkring træning, vejledning og støtte, og såfremt der ydes støtte i borgers hjem anvendes  værnemidler.

Mundbind: Der er ikke krav om mundbind, hvis støtten ydes i borgers eget hjem. Her vil Sundhedsstyrelsens generelle anbefalinger og retningslinjer følges. 
 

Fremskudt rådgivning

Telefon: 6114 6939
E-mail: fremskudtautisme@randers.dk

Åbent tirsdage fra kl. 13.00-16.00

Fra uge 9 kan med forudgående aftale møde op til samtale i centeret med højst én bisidder.

Er der brug for flere deltagere, skal samtalen eller for nogle af deltagerne foregå via Skype eller Teams

Borgere kan fortsat modtage samtaler via skype/teams eller telefon.

Mestringsvejleder og sagsbehandler sidder med 2 m afstand på den ene side af plexiskærmene og borger samt eventuel bisidder sidder på den anden side. Det er muligt at holde 2 m afstand på begge sider.

Kontaktoplysninger findes på Botilbuddet Markedsgades hjemmeside
 

Holbergkollegiet

Telefon: 2943 4810

Der er pt. ikke indført lokale eller generelle restriktioner for besøg på tilbuddet.

Mundbind: Der er pt. ikke krav om mundbind.
 

Holbergstien

Telefon: 8915 7404

Der er på botilbuddet indført generelle restriktioner efter bekendtgørelsens § 8. Du kan læse mere om restriktionerne samt om mulighederne for besøg, når der er indført besøgsrestriktioner, et andet sted på siden.

Mundbind: Krav om mundbind på visse arealer
 

Lucernevejens Børnehave

Telefon: 8915 9737

Normal drift, som er tilpasset retningslinjer for COVID-19.

Mundbind: Krav om mundbind på alle arealer undtaget kontor og ved pauser i personaleområder.
 

Markedsgade

Der er pt. ikke indført lokale eller generelle restriktioner for besøg på tilbuddet.

Mundbind: Der er pt. ikke krav om mundbind.
 

Specialindsats for Børn & Unge – Mellerup

Telefon: 8915 6400

Der er på botilbuddet indført generelle restriktioner efter bekendtgørelsens § 8. Du kan læse mere om restriktionerne samt om mulighederne for besøg, når der er indført besøgsrestriktioner, et andet sted på siden.

Mundbind: Krav om mundbind på visse arealer
 

Mestringsvejledningen Autisme

Telefon: 4070 9575

Alle borgere, der modtager mestringsvejledning, tilbydes mestringsvejledning med fysisk fremmøde. Borger og mestringsvejleder vurderer sammen, hvordan støtten skal gives i den kommende periode. Det kan f.eks. være i borgers hjem, på mestringsvejledningstilbuddet eller udendørs, f.eks. gennem walk and talks. Mestringsvejledning kan også ydes virtuelt i de tilfælde, hvor denne støtteform er egnet.

Mundbind: Der er ikke krav om mundbind mv., hvis støtten ydes i borgers eget hjem. Her vil Sundhedsstyrelsens generelle anbefalinger og retningslinjer følges.
 

Myndighedsafdelingen

Telefon: 2348 8115. Har du en sagsbehandler i afdelingen træffes denne på sit vanlige nummer.

Myndighedsafdelingerne på socialområdet arbejder som udgangspunkt hjemmefra. Møder afholdes telefonisk eller via Skype. Under særlige omstændigheder kan der afholdes fysiske møder med afstand.

Mundbind: Der er pt. ikke krav om mundbind, hvis du skal deltage i et møde på Laksetorvet. Sundhedsstyrelsens generelle anbefalinger og retningslinjer følges ved møder på både Laksetorvet og i borgerens eget hjem. Ved møder på botilbud vil sagsbehandleren følge anvisninger fra det konkrete botilbud.
 

Nørresundbyvej

Der er pt. ikke indført lokale eller generelle restriktioner for besøg på tilbuddet.

Mundbind: Der er pt. ikke krav om mundbind.
 

Specialgruppen Marienborgvej

Telefon: 8915 7499

Mundbind: Krav om mundbind på visse arealer

Aktivitetscenter Randers

Telefon: 8915 7475 eller 2323 0712

Normal drift, som er tilpasset retningslinjer for COVID-19.

Mundbind: Krav om mundbind på visse arealer

Bifrost

Telefon: 2811 6364

Normal drift, som er tilpasset retningslinjer for COVID-19.

Mundbind: Krav om mundbind på visse arealer og restriktioner for besøgende på udstillinger m.v.

Bostedet Høvejen

Telefon: 8915 7350 / 3056 7839

Der er på botilbuddet indført generelle restriktioner efter bekendtgørelsens § 8. Du kan læse mere om restriktionerne samt om mulighederne for besøg, når der er indført besøgsrestriktioner, et andet sted på siden.

Mundbind: Krav om mundbind på visse arealer

Bostedet Neptunvej

Telefon: 8915 7373 / 2372 5290

Der er på botilbuddet indført generelle restriktioner efter bekendtgørelsens § 8. Du kan læse mere om restriktionerne samt om mulighederne for besøg, når der er indført besøgsrestriktioner, et andet sted på siden.

Mundbind: Krav om mundbind på visse arealer

Bocenter Harridslev

Telefon: 8915 6901

Der er på botilbuddet indført generelle restriktioner efter bekendtgørelsens § 8. Du kan læse mere om restriktionerne samt om mulighederne for besøg, når der er indført besøgsrestriktioner, et andet sted på siden.

Mundbind: Krav om mundbind på visse arealer

Bocenter Marienborgvej

Telefon: 8915 7220

Der er på botilbuddet indført generelle restriktioner efter bekendtgørelsens § 8. Du kan læse mere om restriktionerne samt om mulighederne for besøg, når der er indført besøgsrestriktioner, et andet sted på siden.

Mundbind: Krav om mundbind på visse arealer

CBR

Telefon: 8915 8400 eller 2916 1861

Normal drift, som er tilpasset retningslinjer for COVID-19.

Mundbind: Krav om mundbind på visse arealer

De små bofællesskaber

Telefon: 2916 1859

Normal drift, som er tilpasset retningslinjer for COVID-19.

Nordstjernen: Der er pt. ikke indført lokale eller generelle restriktioner for besøg på tilbuddet. Der er pt. ikke krav om mundbind.

Præstevænget: Der er på botilbuddet indført generelle restriktioner efter bekendtgørelsens § 8. Du kan læse mere om restriktionerne samt om mulighederne for besøg, når der er indført besøgsrestriktioner, et andet sted på siden. Der er krav om mundbind på visse arealer.

Rebslagervej 12 og 18: Der er på botilbuddet indført generelle restriktioner efter bekendtgørelsens § 8. Du kan læse mere om restriktionerne samt om mulighederne for besøg, når der er indført besøgsrestriktioner, et andet sted på siden. Der er krav om mundbind på visse arealer.

Skelvangsvej: Der er pt. ikke indført lokale eller generelle restriktioner for besøg på tilbuddet. Der er pt. ikke krav om mundbind.

Vedøvej 1: Der er på botilbuddet indført generelle restriktioner efter bekendtgørelsens § 8. Du kan læse mere om restriktionerne samt om mulighederne for besøg, når der er indført besøgsrestriktioner, et andet sted på siden. Der er krav om mundbind på visse arealer.

Vedøvej 3: Der er pt. ikke indført lokale eller generelle restriktioner for besøg på tilbuddet. 

Grenåvej: Der er på botilbuddet indført generelle restriktioner efter bekendtgørelsens § 8. Du kan læse mere om restriktionerne samt om mulighederne for besøg, når der er indført besøgsrestriktioner, et andet sted på siden. Der er krav om mundbind på visse arealer.

Bofællesskabet Niels Brocks Gade: Der er på botilbuddet indført generelle restriktioner efter bekendtgørelsens § 8. Du kan læse mere om restriktionerne samt om mulighederne for besøg, når der er indført besøgsrestriktioner, et andet sted på siden. Der er krav om mundbind på visse arealer.

Fremskudt rådgivning

De møder, der allerede er planlagt, afholdes som planlagt i lokaler, hvor der kan holdes afstand. Nye aftaler afholdes telefonisk eller via Skype. Til mødet deltager en myndighedsrådgiver, og hvis der er behov for det, kan øvrige inviteres med f.eks. en mestringsvejleder. Hvis det ikke er muligt at holde møderne virtuelt, kan der under specifikke omstændigheder afholdes fysiske møder med afstand og brug af værnemidler.

Kontaktoplysninger findes på Hjernecenter Randers' hjemmeside og Aktivitetscenter Randers' hjemmeside.

Mundbind: Krav om mundbind på visse arealer, da fremskudt rådgivning foregår i samme fysiske rammer som Specialundervisning på Hjernecenter Randers.

GAIA

Telefon: 8915 8338

Normal drift, som er tilpasset retningslinjer for COVID-19.

Mundbind: Krav om mundbind på visse arealer

Hjernecenter Randers

De visiterede tilbud er i normal drift, der er tilpasset retningslinjer for Covid-19.

Frivillige- og uvisiterede tilbud er lukket ud fra et forsigtighedsprincip, det vil fremgå af siden her, når de åbnes igen.  

Borgere der kommer i Cafétilbuddene kan træffe medarbejdere i tidsrummet for café.

På denne side kan mere info om cafetilbud ses

Kastanjebo

Telefon: 8915 7356 / 6114 9949

Der er på botilbuddet indført generelle restriktioner efter bekendtgørelsens § 8. Du kan læse mere om restriktionerne samt om mulighederne for besøg, når der er indført besøgsrestriktioner, et andet sted på siden.

Mundbind: Der er krav om mundbind på visse arealer.

Klub 85

Åbningstiden tirsdage – torsdage 16-20.30

Klub 85 åbnes for udeboende borgere samt borgere, som bor i Randers Kommunes Bofællesskaber. Det betyder, at vi forsat har lukket, ud fra et forsigtighedsprincip, for de borgere bosiddende i kommunens døgntilbud. Borgere, der pt. ikke kan fremmøde i klubben, er velkommen til at ringe i åbningstiden.

Klubben vil være opdelt i 4 mindre grupper med et fast personale tilknyttet. Der er ingen salg af mad, hvorfor vi opfordrer til, at man har madpakke med. Der vil være mulighed for, at købe drikkevarer og vi er vært ved en kop kaffe/te.

Musikundervisningen er forsat lukket. Det vil fremgå her på siden når det igen er muligt at gennemføre.

Hvilken gruppe, man tilhører, vil blive meddelt borgeren pr. tlf. eller ved fremmøde. 

Ved sygdom blandt personalet vil det kunne være nødvendigt, at nedlukke en gruppe – der vil i så fald bliver ringet til borgeren.

Afhængig af smittetallene vil vi i den kommende tid kunne være nødsaget til at justere i antal muligt fremmøde samt justering af grupperne.

Vibbe står gerne til rådighed for yderligere info på tlf. 21248214

Ledsagerordningen

Telefon: 2916 1861

Normal drift, som er tilpasset retningslinjer for COVID-19.

Mundbind: Sundhedsstyrelsens generelle anbefalinger og retningslinjer følges. Vær opmærksom på kravene om mundbind ved ledsagelse i kollektiv transport, på restauranter, detailhandel mv.

Lene Bredahls Gade

Telefon: 8915 6700 /2974 5040

Botilbud: Der er på botilbuddet indført generelle restriktioner efter bekendtgørelsens § 8. Du kan læse mere om restriktionerne samt om mulighederne for besøg, når der er indført besøgsrestriktioner, et andet sted på siden.

Dagtilbud: For interne borgere er der normal drift. Eksterne borgere møder fra den 12. juni på Hjernecenter Randers.

Mundbind: Der er krav om mundbind på visse arealer.

Mestringsvejledningen voksenhandicap

Telefon: 2916 1859

Alle borgere, der modtager mestringsvejledning, tilbydes mestringsvejledning med fysisk fremmøde. Borger og mestringsvejleder vurderer sammen, hvordan støtten skal gives i den kommende periode. Det kan f.eks. være i borgers hjem, Mestringsvejlederhuset på Stenaltvej eller udendørs, f.eks. gennem walk and talks. Mestringsvejledning kan også ydes virtuelt i de tilfælde, hvor denne støtteform er egnet.

Mundbind: Der er ikke krav om mundbind mv., hvis støtten ydes i borgers eget hjem. Sundhedsstyrelsens generelle anbefalinger og retningslinjer følges.

Myndighedsafdelingen

Telefon: 2942 4314

Myndighedsafdelingerne på socialområdet arbejder som udgangspunkt hjemmefra. Møder afholdes telefonisk eller via Skype. Under særlige omstændigheder kan der afholdes fysiske møder med afstand.

Mundbind: Der er pt. ikke krav om mundbind, hvis du skal deltage i et møde på Laksetorvet. Sundhedsstyrelsens generelle anbefalinger og retningslinjer følges ved møder på både Laksetorvet og i borgerens eget hjem. Ved møder på botilbud vil sagsbehandleren følge anvisninger fra det konkrete botilbud.

Fremskudt rådgivning

Fremskudt rådgivning er fortsat åben for telefonisk og virtuel kontakt – eksempelvis Skype. Der er fra uge 2 som udgangspunkt ikke åben for fysisk fremmøde.

Du bestiller tid ved at ringe eller maile til den fremskudte rådgivning. De kan kontaktes på 89157103 og fremskudtpsykiatri@randers.dk tirsdage og torsdage mellem kl. 10.00-11.30.

Du vil fortsat have mulighed for at have en bisidder med – denne inviteres ligeledes til mødet virtuelt. Det aftales ved tidsbestilling.

Mestringsvejledning psykiatri

Telefon: 2325 0691

Alle borgere, der modtager mestringsvejledning, tilbydes mestringsvejledning med fysisk fremmøde. Borger og mestringsvejleder vurderer sammen, hvordan støtten skal gives i den kommende periode. Det kan f.eks. være i borgers hjem eller udendørs, f.eks. gennem walk and talks. Mestringsvejledning kan også ydes virtuelt i de tilfælde, hvor denne støtteform er egnet.

Mundbind: Der er ikke krav om mundbind mv., hvis støtten ydes i borgers eget hjem. Sundhedsstyrelsens generelle anbefalinger og retningslinjer følges.

Myndighedsafdelingen

Myndighedsafdelingerne på socialområdet arbejder som udgangspunkt hjemmefra. Møder afholdes telefonisk eller via Skype. Under særlige omstændigheder kan der afholdes fysiske møder med afstand.

Mundbind: Der er pt. ikke krav om mundbind, hvis du skal deltage i et møde på Gl. Hadsundvej. Sundhedsstyrelsens generelle anbefalinger og retningslinjer følges ved møder på både Gl. Hadsundvej og i borgerens eget hjem. Ved møder på botilbud vil sagsbehandleren følge anvisninger fra det konkrete botilbud.

Nørrebrogade

Telefon: 8915 7127

Der er på botilbuddet indført generelle restriktioner efter bekendtgørelsens § 8. Du kan læse mere om restriktionerne samt om mulighederne for besøg, når der er indført besøgsrestriktioner, et andet sted på siden.

Mundbind: Der er krav om mundbind på visse arealer.

Paderuphus

Telefon: 8915 7380

Der er på botilbuddet indført generelle restriktioner efter bekendtgørelsens § 8. Du kan læse mere om restriktionerne samt om mulighederne for besøg, når der er indført besøgsrestriktioner, et andet sted på siden.

Mundbind: Der er krav om mundbind på visse arealer.

Psykiatriens hus

Telefon: 8915 7100 eller 4027 5882

På baggrund af COVID-19 situationen ændres aktivitetsniveauet i Psykiatriens Hus fra den 11. december 2020 til og med den 8. januar 2021.

Samværstilbuddet er åbent:

 • Mandag 13.00-20.00
 • Tirsdag 13.00-16.00
 • Onsdag 13.00-16.00
 • Torsdag 13.00-20.00
 • Fredag 10.00-12.00

Unge Stedet er åbent:

 • Mandag 14.00-17.00
 • Tirsdag 12.00-16.00
 • Onsdag 15.00-19.00
 • Fredag 11.00-14.00

Butikken er åben:

 • Mandag 09.00-15.00
 • Tirsdag 09.00-15.00
 • Onsdag 10.00-15.00
 • Torsdag 10.00-15.00
 • Fredag 09.00-13.00

De kreative aktiviteter samles i "butikken".

Cafeen: Cafeen sælger mad over disken. Fra den 14. december er der åbent dagligt fra kl. 09.00-13.30, hvor der kan hentes mad.

Nada: Tidsbestilling på tlf. 2148 6210.

Gåture: Aftales med Henrik Sørensen på tlf. 4040 8672.

Individuelle kostvejledninger: Aftales med Marlene Rohde på tlf. 2174 0279. Walk and talks omkring vejledningen.

Mundbind: Krav om mundbind på gangarealer, hvor der færdes borgere, i samværstilbuddene samt NADA

Sjællandsgade

Telefon: 8915 7126

Der er på botilbuddet indført generelle restriktioner efter bekendtgørelsens § 8. Du kan læse mere om restriktionerne samt om mulighederne for besøg, når der er indført besøgsrestriktioner, et andet sted på siden.

Mundbind: Der er krav om mundbind på visse arealer.

Solsorten

Telefon: 8915 2625

Der er på botilbuddet indført generelle restriktioner efter bekendtgørelsens § 8. Du kan læse mere om restriktionerne samt om mulighederne for besøg, når der er indført besøgsrestriktioner, et andet sted på siden.

Mundbind: Der er krav om mundbind på visse arealer.

Vester Tværvej

Telefon: 8915 7106

Der er på botilbuddet indført generelle restriktioner efter bekendtgørelsens § 8. Du kan læse mere om restriktionerne samt om mulighederne for besøg, når der er indført besøgsrestriktioner, et andet sted på siden.

Mundbind: Der er krav om mundbind på visse arealer.

Blommevej

Telefon: 8915 7189

Der er på botilbuddet indført generelle restriktioner efter bekendtgørelsens § 8. Du kan læse mere om restriktionerne samt om mulighederne for besøg, når der er indført besøgsrestriktioner, et andet sted på siden.

Mundbind: Der er krav om mundbind på visse arealer.

 

Cafe Rusfri

Café Rusfri er igen åben. Sundhedsstyrelsens retningslinjer vedr. afstand mv. følges, hvorfor der er begrænsninger på antallet af borgere, der kan være i caféen.

Mundbind: Krav om mundbind på visse arealer.

 

Fremskudt rådgivning

Telefon 51562542

De møder, der allerede er planlagt, afholdes som planlagt i lokaler, hvor der kan holdes afstand. Nye aftaler afholdes telefonisk eller via Skype. Til mødet deltager en myndighedsrådgiver, og hvis der er behov for det, kan øvrige inviteres med f.eks. en mestringsvejleder. Hvis det ikke er muligt at holde møderne virtuelt, kan der under specifikke omstændigheder afholdes fysiske møder med afstand og brug af værnemidler. Kontaktoplysninger for fremskudt rådgivning for Center for Socialt Udsatte findes under området for socialt udsatte her på Randers Kommunes hjemmeside.

Du vil fortsat have mulighed for at have en bisidder med fysisk – dog kun én af hensyn til sikring af afstandskriterier. Ved ønske om flere, er de velkomne til at deltage via video. Det aftales ved tidsbestilling.

Der er sikret afstand i både venteområdet og lokalet, og der er hånddesinfektion til rådighed.

Mundbind: Der er krav om mundbind på alle gang arealer og i venterummet på Gl. Hadsundvej 1.

 

Hjørnestenen

Telefon: 8915 7310

Der er på botilbuddet indført generelle restriktioner efter bekendtgørelsens § 8. Du kan læse mere om restriktionerne samt om mulighederne for besøg, når der er indført besøgsrestriktioner, et andet sted på siden.

Mundbind: Der er krav om mundbind på visse arealer.

 

Ladegården

Telefon: 8915 7330

Der er på botilbuddet indført generelle restriktioner efter bekendtgørelsens § 8. Du kan læse mere om restriktionerne samt om mulighederne for besøg, når der er indført besøgsrestriktioner, et andet sted på siden.

Mundbind: Der er krav om mundbind på visse arealer.

 

Mestringsvejledning socialt udsatte

Telefon: 8915 7070

Alle borgere, der modtager mestringsvejledning, tilbydes mestringsvejledning med fysisk fremmøde. Borger og mestringsvejleder vurderer sammen, hvordan støtten skal gives i den kommende periode. Det kan f.eks. være i borgers hjem, på mestringsvejledningstilbuddet eller udendørs, f.eks. gennem walk and talks. Mestringsvejledning kan også ydes virtuelt i de tilfælde, hvor denne støtteform er egnet.

Mundbind: Mundbind: Mestringsvejlederne bruger mundbind, når de færdes i borgerens hjem.

 

Myndighedsafdelingen

Telefon: 51562542

Myndighedsafdelingerne på socialområdet arbejder som udgangspunkt hjemmefra. Møder afholdes telefonisk eller via Skype. Under særlige omstændigheder kan der afholdes fysiske møder med afstand.

Mundbind: Der er krav om mundbind på alle gang arealer og i venterummet på Gl. Hadsundvej 1.

 

Perron 4

Telefon: 8915 7000

Drift er tilpasset retningslinjer for COVID-19. For at overholde Sundhedsstyrelsens retningslinjer omkring afstand er der kun plads til 14 indenfor, men samtidig er der plads til mange udenfor.

Mundbind: Krav om mundbind på visse arealer.

 

Rusmiddelcenter Randers

Telefon: 8915 7070

Normal drift, som er tilpasset retningslinjer for COVID-19. Fysisk fremmøde foregår kun efter aftale.

Mundbind: Krav om mundbind på visse arealer.

 

Slotsgården

Telefon: 8915 7301

Åbningstid: 08.00-13.45.

 • 08.00-10.00: Morgenmad (indenfor og udenfor eller to-go)
 • 12.00-13.30: Middagsmad (indenfor og udenfor eller to-go)
 • 13.45: Varmestuen lukker

Mundbind: Der er krav om mundbind på visse arealer.

 

Ungeherberget UP

Telefon: 8915 7310

De unge tilbydes mestringsvejledning ved fysisk fremmøde enten i borgerens bolig eller uden for. Vejledningen kan også foregå virtuelt på Skype eller telefon, hvis det vurderes, at denne støtteform er egnet. I det tilfælde at mestringsvejledningen finder sted i borgers eget hjem, er der særlig opmærksomhed på håndhygiejne, og at der holdes afstand, ekstra rengøring mv.

Mundbind: Der er ikke krav om mundbind mv., hvis støtten ydes i borgers eget hjem. Her vil Sundhedsstyrelsens generelle anbefalinger og retningslinjer følges.

Vaccination af beboere på socialområdets botilbud

Borgere, som bor i kommunens botilbud, er i vaccinationsgruppe 5, og er derfor blevet tilbudt vaccination. Den 8. april 2021 fik beboerne 2. stik. Sideløbende bliver personalet også vaccineret, hvilket sikrer højst mulig sikkerhed på tilbuddene.
Følgende tilbud er vaccineret:

 • Bocenter Marienborgvej
 • Tilbuddet Markedsgade
 • Den alternative boform Ladegården
 • Små bofællesskaber (der vaccineres på CBR)
 • Vester Tværvej
 • Bocenter Harridslev
 • Lene Bredahls Gade
 • Blommevej
 • Holbergkollegiet
 • Holbergstien
 • Bostedet Kastanjebo
 • Bostedet Høvejen
 • Støttecentre psykiatri (vi samler vaccinationerne på Nørrebrogade)
 • Bostedet Neptunvej
 • Boligerne Perron 4

 

Sundhedsstyrelsens notat om vaccination på socialområdet

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet et notat, der udfolder Sundhedsstyrelsens udmeldinger om prioritering af målgrupper særligt inden for socialområdet. Se Sundhedsstyrelsens notat om vaccineprioritering.

Notatet er tænkt som vejledning til borgere og organisationer i forhold til mere præcist at angive, i hvilken vaccinationsgruppe man kan forvente at indgå i, herunder også hvad der kan blive lagt til grund for rækkefølgen af vaccinationer indenfor målgrupperne.

Desuden vil notatet indgå i den videre dialog mellem myndigheder i forhold til, hvornår og hvordan de forskellige målgrupper på socialområdet vaccineres indenfor de forskellige vaccinationsgrupper.

 

Besøg på socialområdets tilbud

Ophør af besøgsrestriktioner

Der har til og med 15. april 2021 været besøgsrestriktioner på socialområdets botilbud, hvor der bor en eller flere beboere, som er i øget risiko for Covid-19. Fra den 16. april 2021 er det Styrelsen for Patientsikkerhed, der udsteder besøgsrestriktioner. På grund af den nuværende incidens har Styrelsen for Patientsikkerhed besluttet, at der ikke længere er besøgsrestriktioner på de sociale tilbud i Randers. Hvis incidensen stiger kan Styrelsen for Patientsikkerhed genindføre besøgsrestriktioner på botilbud, hvor 80 % ikke er vaccineret, og hvor der bor en eller flere med øget risiko for Covid-19.
Dette kan ske for følgende tilbud:

 • Specialindsats for Børn og Unge Mellerup
 • Specialindsats for Børn og Unge Lucernevej
 • Hjørnestenen


De sociale botilbud er færdigvaccineret den 22. april 2021, og hvis incidensen stiger inden, kan der midlertidigt indføres besøgsrestriktioner disse steder.


Det skal man være opmærksom på ved besøg

For besøgende på tilbuddenes fællesarealer er der arealkrav, der betyder, at der max må være én besøgende pr. 7,5 kvm. gulvareal. Dette arealkrav gælder ikke, når de besøgende er i borgernes boliger. Endvidere er beboere/brugere og medarbejdere ikke indbefattet i arealkravet på 7,5 m.

Når du besøger et botilbud er det vigtigt, at du:

 • Holder afstand.
 • Vasker hænder/bruger håndsprit ofte.
 • Undgår håndtryk, kindkys og kram.
 • Hoster og nyser i dit ærme.
 • Følger det konkrete tilbuds retningslinjer for, i hvilke lokaler du som besøgende skal bære mundbind eller visir, medmindre du er undtaget fra at skulle bære mundbind m.v
 • Hvis du har symptomer på COVID-19 må du ikke komme på besøg.

Vi opfordrer til, at du aftaler besøg med det enkelte botilbud eller døgninstitution. På den måde kan vi passe mest muligt på hinanden.

 

Krav om mundbind m.v. på sociale tilbud for besøgende og ansatte

Sundheds- og Ældreministeriet har udstedt en bekendtgørelse om krav om mundbind m.v., hvilket betyder at ansatte og besøgende skal bære mundbind eller visir på sociale tilbud, hvis der er brugere eller beboere i risikogruppen. Ledelsen på de sociale tilbud skal løbende vurdere, om der er beboere eller brugere, som er i risikogruppen, og som derfor kan være i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb med COVID-19. Er dette tilfældet, skal der være krav om mundbind eller visir på tilbuddet.

Kravet gælder på sociale tilbud som fx herberger, væresteder og botilbud. Kravet gælder ikke beboere og brugere.

Kravet om mundbind eller visir gælder indendørs i alle lokaler med adgang for offentligheden, men ikke på beboerens eget værelse eller bolig. Det er tilbuddets ledelse, der træffer beslutning om, hvilke indendørs fællesareal f.eks. lokaler, gangarealer m.v., hvor de ansatte og besøgende skal bære mundbind eller visir på det lokale tilbud. Hvis et tilbud er omfattet af krav om mundbind eller visir, er der en række undtagelser. Fx gælder kravet ikke for personer under 12 år og mennesker, som på grund af fysisk eller psykisk svækkelse ikke er i stand til at bære mundbind, under samtale, hvor det er nødvendigt at mundaflæse eller hvis mundbind er en hindring for at yde omsorg til borgere med fysisk/psykisk funktionsnedsættelse.

Vær opmærksom på, at der på de sociale tilbud kan ske bortvisning af besøgende, der uberettiget undlader at bære mundbind eller visir, jf. bekendtgørelsens § 2, stk.2.

Du finder Sundheds- og Ældreministeriets bekendtgørelse her: Bekendtgørelse om krav om mundbind m.v. i sundheds- og ældresektoren samt på visse dele af socialområdet

I den aktuelle status på de specifikke tilbud under overskriften "Status socialforvaltningens tilbud" kan du se, om der på et konkret tilbud vil være krav om mundbind m.v. Det er op til det enkelte tilbud at beslutte, hvilke indendørs arealer/lokaler på stedet der er omfattet af krav om mundbind. Hvis du har spørgsmål eller ønsker nærmere information om kravene til mundbind på et tilbud, så kan du kontakte det konkrete tilbud på det oplyste tlf. nummer.

Mad

Madservice Kronjylland har normal drift med en række forholdsregler. Chaufførerne, som leverer maden, er påpasselige på samme måde som kommunens medarbejdere, ved at:

 • spritte hænder før og efter hvert besøg holde afstand til borgerne (og påtale det, hvis nødvendigt).
 • pakke maden ud af kasserne (så vidt muligt), sætte det på køkkenbordet,og bede de borgere, der selv kan, om at sætte maden i køleskabet.
 • ikke tage efterladte papkasser retur.
 • løbende spritte kontaktflader på bilerne af.

Der er normal madproduktion på bostederne.