Socialområdet

Botilbud, væresteder og aktivitetstilbud for udsatte borgere og handicappede

Status socialforvaltningens tilbud

Hverdagen på nogle af kommunens tilbud er ændret en smule på grund af COVID-19, men borgerne kan få de fleste af de tilbud og aktiviteter, de plejer. Der er dog fortsat begrænsninger på enkelte tilbud for at sikre sikkerhed og overholdelse af retningslinjer.

Der er stor fokus på at overholde Sundhedsstyrelsens retningslinjer om håndvask, afspritning, afstand, rengøring og selvisolation.

Det er nu muligt at få fysiske møder med sin myndighedsrådgiver samt besøg af sin mestringsvejleder. Myndighedsrådgiverne kontakter borgerne for at finde ud af, hvordan den enkelte ønsker at mødes. Det er fortsat muligt med telefoniske og virtuelle møder for de borgere, som ønsker dette.

Gruppeforløb samt  råd- og vejledningsforløb afholdes nu i mindre grupper, således at det er muligt at holde afstand mv.

Fremskudt rådgivning tilbydes nu også flere steder uden forudgående tidsbestilling. Grundet pladsmangel nogle steder, er der fortsat tidsbestilling nogle steder. Herunder kan I læse, hvad der gælder for jeres tilbud.

Foreningsaktiviteter er igen åbnet med krav om coronapas ved indendørs aktiviteter, hvor foreningerne skal udføre stikprøvekontrol af deltagernes coronapas. Selvom aktiviteterne foregår i kommunale lokaler, er det foreningerne, der låner lokalerne, der har ansvaret for at udføre stikprøvekontrollen.

Status under de enkelte tilbud opdateres løbende. Hvis du ønsker nærmere information om forholdene på et konkret tilbud, så skal du tage kontakt til tilbuddet på det oplyste telefonnummer.

Autismecenter Randers

Telefon: 2055 3962

Adresse: Gammel Stationsvej 3, 2. sal, 8940 Randers SV

Det er muligt at møde op i Autismecenteret og få det samvær, hjælp eller råd, man har brug for. Der er krav om mundbind/visir,  når man bevæger sig rundt i centeret.

Lokalerne er indrettet, således at Sundhedsstyrelsens retningslinjer overholdes, og der fremgår en tydelig skiltning i rummene i forhold til maks.-antal mv.

Råd og vejledningscafé slutter 15 minutter tidligere end normalt, således at der er tid til afspritning.

CSV

Telefon: 8915 7575

Daglig skolegang er tilpasset retningslinjer for COVID-19.

Mundbind: Krav om mundbind på visse arealer

Familiekonsulenter og terapeuter

Telefon: 8915 9737

Normal drift, som er tilpasset retningslinjer for COVID-19.

Familiekonsulenterne er i dialog med de berørte borgere omkring individuel støtte ud fra retningslinjerne for COVID-19.

Terapeuterne er i dialog med de berørte borgere omkring træning, vejledning og støtte, og såfremt der ydes støtte i borgers hjem anvendes  værnemidler.

Mundbind: Der er ikke krav om mundbind, hvis støtten ydes i borgers eget hjem. Her vil Sundhedsstyrelsens generelle anbefalinger og retningslinjer følges.

Fremskudt rådgivning

Telefon: 6114 6939

E-mail: fremskudtautisme@randers.dk

Åbent tirsdage fra kl. 13.00-16.00.

Fra uge 9 kan med forudgående aftale møde op til samtale i centeret med højst én bisidder.

Er der brug for flere deltagere, skal samtalen for nogle af deltagerne foregå via Skype eller Teams.

Borgere kan fortsat modtage samtaler via skype/teams eller telefon.

Mestringsvejleder og sagsbehandler sidder med 2 meters afstand på den ene side af plexiskærmene og borger samt eventuel bisidder sidder på den anden side. Det er muligt at holde 2 meters afstand på begge sider.

Kontaktoplysninger findes på Botilbuddet Markedsgades hjemmeside

Holbergkollegiet

Telefon: 2943 4810

Normal drift, der er tilpasset retningslinjer for COVID-19.

Holbergstien

Telefon: 8915 7404

Normal drift, der er tilpasset retningslinjer for COVID-19.

Markedsgade

Tilbud er åbne efter normale åbningstider og afvikles i overensstemmelse med gældende COVID-19 restriktioner og retningslinjer. Aktiviteter afvikles med 1-2 meters afstand mellem borgere og ved madlavning mindst 1 meter mellem borger og mestringsvejleder.

 
Lucernevejens Børnehave

Telefon: 8915 9737

Normal drift, som er tilpasset retningslinjer for Covid-19.

Mundbind: Krav om mundbind på alle arealer undtaget kontor og ved pauser i personaleområder

Specialindsats for Børn & Unge – Mellerup

Telefon: 8915 6400

Normal drift, der er tilpasset retningslinjer for Covid-19

Mundbind: Krav om mundbind på visse arealer

 

Mestringsvejledningen Autisme

Telefon: 4070 9575

Alle borgere, der modtager mestringsvejledning, tilbydes mestringsvejledning med fysisk fremmøde. Borger og mestringsvejleder vurderer sammen, hvordan støtten skal gives i den kommende periode. Det kan f.eks. være i borgers hjem, på mestringsvejledningstilbuddet eller udendørs, f.eks. gennem walk and talks. Mestringsvejledning kan også ydes virtuelt i de tilfælde, hvor denne støtteform er egnet.

Mundbind: Der er ikke krav om mundbind mv., hvis støtten ydes i borgers eget hjem. Her vil Sundhedsstyrelsens generelle anbefalinger og retningslinjer følges.

Myndighedsafdelingen

Telefon: 2348 8115. Har du en sagsbehandler i afdelingen træffes denne på sit vanlige nummer.

Det igen muligt at holde fysiske møder med sin rådgiver. Hvis borgeren er mest tryg ved virtuelle eller telefoniske møder, er dette også fortsat muligt.

Nørresundbyvej

Der er pt. ikke indført lokale eller generelle restriktioner for besøg på tilbuddet.

Mundbind: Der er pt. ikke krav om mundbind.

Specialgruppen Marienborgvej

Telefon: 8915 7499

Mundbind: Krav om mundbind på visse arealer

Aktivitetscenter Randers

Telefon: 8915 7475 eller 2323 0712

Næsten alle tilbud og aktiviteter er åbne. Centeret råder over store lokaler og kan derfor tilrettelægge og gennemføre tilbud i overensstemmelse med gældende COVID-19-restriktioner og retningslinjer.

Åbent vejledningsforløb: Åbent for både visiterede og uvisiterede borgere men kræver fortsat tidsbestilling og kravet om 1-2 meters afstand.

Gruppeforløb: Afvikles i mindre grupper og med krav om 1 meters afstand mellem deltagerne.

Bifrost

Telefon: 2811 6364

Normal drift, som er tilpasset retningslinjer for COVID-19.

Mundbind: Krav om mundbind på visse arealer og restriktioner for besøgende på udstillinger m.v.

Bostedet Høvejen

Telefon: 8915 7350 / 3056 7839

Normal drift, som er tilpasset retningslinjer for COVID-19.

Bostedet Neptunvej

Telefon: 8915 7373 / 2372 5290

Normal drift, som er tilpasset retningslinjer for COVID-19.

Bocenter Harridslev

Telefon: 8915 6901

Normal drift, som er tilpasset retningslinjer for COVID-19.

Bocenter Marienborgvej

Telefon: 8915 7220

Normal drift, som er tilpasset retningslinjer for COVID-19.

CBR

Telefon: 8915 8400 eller 2916 1861

Normal drift, som er tilpasset retningslinjer for COVID-19.

Mundbind: Krav om mundbind på visse arealer

De små bofællesskaber

Telefon: 2916 1859

Normal drift, som er tilpasset retningslinjer for COVID-19.

Fremskudt rådgivning

Som udgangspunkt afholdes fysiske møder med fokus på at følge Sundhedsstyrelsens retningslinjer. På aktivitetscenter Randers skal der bestilles tid forud for møder, og på Hjernecenteret er det muligt at møde op uden tidsbestilling.

Kontaktoplysninger findes på Hjernecenter Randers' hjemmeside og Aktivitetscenter Randers' hjemmeside.

Mundbind: Krav om mundbind på visse arealer.

GAIA

Telefon: 8915 8338

Normal drift, som er tilpasset retningslinjer for COVID-19.

Mundbind: Krav om mundbind på visse arealer.

Hjernecenter Randers

Alle tilbud og aktiviteter er åbne og bliver tilrettelagt og gennemført i overensstemmelse med gældende Covid-19 restriktioner og retningslinjer.

Gruppeforløb: Afvikles medmindre borgerne ikke ønsker fremmøde. Aktiviteterne afvikles i mindre grupper og med 2 meters afstand mellem borgere, der sidder ansigt til ansigt, og med 1 meters afstand mellem borgere, der sidder ved siden af hinanden. Desuden skal borgere bære mundbind, når de ikke sidder ned.

Tirsdagscafé: Afvikles i gymnastiksalen og med 2 meters afstand mellem borgere, der sidder ansigt til ansigt, og med 1 meters afstand mellem borgere, der sidder ved siden af hinanden. Desuden skal borgere bære mundbind, når de ikke sidder ned. Der opfordres til at møde op maks. 15 minutter før.

Torsdagscafé: Afvikles i gymnastiksalen og med 2 meters afstand mellem borgere, som sidder ansigt til ansigt, og med 1 meters afstand mellem borgere, som sidder ved siden af hinanden. Desuden skal borgere bære mundbind, når de ikke sidder ned. Der opfordres til at møde op maks. 15 minutter før.

Pårørendeundervisning: Afvikles i lokale med plads til 2 meters afstand mellem borgere, der sidder ansigt til ansigt, og med 1 meters afstand mellem borgere, der sidder ved siden af hinanden. Desuden skal borgere bære mundbind, når de ikke sidder ned.

Kastanjebo

Telefon: 8915 7356 / 6114 9949

Der er på botilbuddet indført generelle restriktioner efter bekendtgørelsens § 8. Du kan læse mere om restriktionerne samt om mulighederne for besøg, når der er indført besøgsrestriktioner, et andet sted på siden.

Mundbind: Der er krav om mundbind på visse arealer.

Klub 85

Åbningstiden tirsdage-torsdage kl. 15.00-21.00

 • Normal drift under hensyntagen til gældende Covid_19 retningslinjer
 • Sommerferielukket i uge 27 – 33 & 34

Vibbe står gerne til rådighed for yderligere info på tlf. 2124 8214.

Ledsagerordningen

Telefon: 2916 1861

Normal drift, som er tilpasset retningslinjer for COVID-19.

Mundbind: Sundhedsstyrelsens generelle anbefalinger og retningslinjer følges. Vær opmærksom på kravene om mundbind ved ledsagelse i kollektiv transport, på restauranter, detailhandel m.v.

Lene Bredahls Gade

Telefon: 8915 6700 /2974 5040

Normal drift, som er tilpasset retningslinjer for COVID-19.

Mundbind: Der er krav om mundbind på visse arealer.

Mestringsvejledningen voksenhandicap

Telefon: 2916 1859

Alle borgere, der modtager mestringsvejledning, tilbydes mestringsvejledning med fysisk fremmøde. Der er fortsat mulighed for at få mestringsvejledning virtuelt eller gennem walk and talks i de tilfælde, hvor denne støtteform er egnet, og hvor borgeren ønsker dette.

Myndighedsafdelingen

Telefon: 2942 4314

Det er igen muligt at holde fysiske møder med sin rådgiver. Hvis borgeren er mest tryg ved virtuelle eller telefoniske møder, er dette også fortsat muligt.

Blommevej

Telefon: 8915 7189

Normal drift, som er tilpasset retningslinjer for COVID-19.

Mundbind: Der er krav om mundbind på visse arealer.

Cafe Rusfri

Café Rusfri er igen åben. Sundhedsstyrelsens retningslinjer vedr. afstand mv. følges, hvorfor der er begrænsninger på antallet af borgere, der kan være i caféen. Der er derfor tilmelding til fælles spisning med tilmelding under hensyn til gældende afstandskrav.

Fremskudt rådgivning

Der er åbent for fysiske møder. Der er fortsat tidspunkter med tidsbestilling, men der åbnes nu for fremskudt  rådgivning uden tidsbestilling. Hvis man ønsker virtuelle møder, er dette fortsat også en mulighed.

Du bestiller tid ved at ringe eller maile til den fremskudte rådgivning. De kan kontaktes på 8915 7103 og fremskudtpsykiatri@randers.dk tirsdage og torsdage mellem kl. 10.00-11.30.

Hjørnestenen

Telefon: 8915 7310

Der er på botilbuddet indført generelle restriktioner efter bekendtgørelsens § 8. Du kan læse mere om restriktionerne samt om mulighederne for besøg, når der er indført besøgsrestriktioner, et andet sted på siden.

Mundbind: Der er krav om mundbind på visse arealer.

Ladegården

Normal drift, som er tilpasset retningslinjer for COVID-19.

Mundbind: Der er krav om mundbind på visse arealer.

Mestringsvejledning

Telefon: 2325 0691

Alle borgere, der modtager mestringsvejledning, tilbydes mestringsvejledning med fysisk fremmøde. Der er fortsat mulighed for at få mestringsvejledning virtuelt eller gennem walk and talks i de tilfælde, hvor denne støtteform er egnet, og hvor borgeren ønsker dette.

Myndighedsafdelingen

Det igen muligt at holde fysiske møder med sin rådgiver. Hvis borgeren er mest tryg ved virtuelle eller telefoniske møder, er dette også fortsat muligt.

Nørrebrogade

Telefon: 8915 7127

Normal drift, som er tilpasset retningslinjer for COVID-19.

Mundbind: Der er krav om mundbind på visse arealer.

Paderuphus

Telefon: 8915 7380

Normal drift, som er tilpasset retningslinjer for COVID-19.

Mundbind: Der er krav om mundbind på visse arealer.

Perron 4

Telefon: 8915 7000

Drift er tilpasset retningslinjer for COVID-19. For at overholde Sundhedsstyrelsens retningslinjer omkring afstand er der kun plads til 8 sideplader indenfor, men samtidig er der plads til mange udenfor. Alle indsatser i beboernes boliger er genoptaget. Nada tilbydes fortsat ikke.

Mundbind: Krav om mundbind på visse arealer.

Psykiatriens hus

Telefon: 8915 7100 eller 4027 5882

Stortest alle aktiviteter er genåbnet og tilpasser retningslinjer for Covid-19.

Aktiviteter i gymnastiksalen og fitness er imidlertid ikke åbnet endnu.

Ligeledes er det endnu ikke muligt at låne lokaler i Psykiatriens Hus til eksterne møder.

Der skal fremvises coronapas ved Nadaydelsen, eftersom NADA ikke er en anerkendt sundhedsfaglig ydelse, sidestilles den med frisør/skønhedsbehandlinger m.v. som også kræver coronapas.

Mundbind: Krav om mundbind på gangarealer, hvor der færdes borgere, i samværstilbuddene samt NADA.

Rusmiddelcenter Randers

Telefon: 8915 7070

Normal drift, som er tilpasset retningslinjer for COVID-19.

Åben rådgivning: Første samtale foregår telefonisk.

Behandlingsforløbet aftales med borgeren. Der er mulighed for fysisk samtale (også walk and talk), online samtaler eller en kombination af fysisk fremmøde og online samtaler.

Gruppebehandling afholdes i grupper, der er tilpasset lokalestørrelse og afstandskrav.

Substitutionsbehandling fuldt åben fortsat med afskærmning i medicinudleveringen.

Sjællandsgade

Telefon: 8915 7126

Normal drift, som er tilpasset retningslinjer for COVID-19.

Mundbind: Der er krav om mundbind på visse arealer.

Slotsgården

Telefon: 8915 7301

Åbningstid: 08.00-13.45.

08.00-10.00: Morgenmad (indenfor og udenfor eller to-go)
12.00-13.30: Middagsmad (indenfor og udenfor eller to-go)
13.45: Varmestuen lukker

Der er 25 indendørs siddepladser (fordelt på 2 etager) og 10-15 pladser ude. Det er færre siddepladser end før corona. Der er fortsat et krav om mundbind, når man står eller går indendørs.

På Slotsgården er det muligt at få udleveret mundbind.

Solsorten

Telefon: 8915 2625

Normal drift, som er tilpasset retningslinjer for COVID-19.

Mundbind: Der er krav om mundbind på visse arealer.

Vester Tværvej

Telefon: 8915 7106

Normal drift, som er tilpasset retningslinjer for COVID-19.

Mundbind: Der er krav om mundbind på visse arealer.

Ungeherberget

Telefon: 8915 7310

De unge tilbydes mestringsvejledning ved fysisk fremmøde enten i borgerens bolig eller uden for. Vejledningen kan også foregå virtuelt på Skype eller telefon, hvis borgeren er mest tryg ved dette.

Mundbind: Der er ikke krav om mundbind mv., hvis støtten ydes i borgers eget hjem. Her vil Sundhedsstyrelsens generelle anbefalinger og retningslinjer følges.

Vaccination af beboere på socialområdets botilbud

Borgere, som bor i kommunens botilbud, er i vaccinationsgruppe 5, og er derfor blevet tilbudt vaccination. Den 8. april 2021 fik beboerne 2. stik. Sideløbende bliver personalet også vaccineret, hvilket sikrer højst mulig sikkerhed på tilbuddene.

Følgende tilbud er vaccineret:

 • Bocenter Marienborgvej
 • Tilbuddet Markedsgade
 • Den alternative boform Ladegården
 • Små bofællesskaber (der vaccineres på CBR)
 • Vester Tværvej
 • Bocenter Harridslev
 • Lene Bredahls Gade
 • Blommevej
 • Holbergkollegiet
 • Holbergstien
 • Bostedet Kastanjebo
 • Bostedet Høvejen
 • Støttecentre psykiatri (vi samler vaccinationerne på Nørrebrogade)
 • Bostedet Neptunvej
 • Boligerne Perron 4

Sundhedsstyrelsens notat om vaccination på socialområdet

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet et notat, der udfolder Sundhedsstyrelsens udmeldinger om prioritering af målgrupper særligt inden for socialområdet. Se Sundhedsstyrelsens notat om vaccineprioritering.

Notatet er tænkt som vejledning til borgere og organisationer i forhold til mere præcist at angive, i hvilken vaccinationsgruppe man kan forvente at indgå i, herunder også hvad der kan blive lagt til grund for rækkefølgen af vaccinationer indenfor målgrupperne.

Desuden vil notatet indgå i den videre dialog mellem myndigheder i forhold til, hvornår og hvordan de forskellige målgrupper på socialområdet vaccineres indenfor de forskellige vaccinationsgrupper.

Besøg på socialområdets tilbud

Der er ikke længere besøgsrestriktioner på socialområdets tilbud. For de tilbud, hvor der er besøgsrestriktioner, er det nu muligt for borgere og deres pårørende at klage over påbuddet om besøgsrestriktioner og kommunens implementering heraf til Ankenævnet for Besøgsrestriktioner. På Styrelsen for Patientklagers hjemmeside er der en vejledning til, hvordan man klager.

For besøgende på tilbuddenes fællesarealer er der arealkrav, der betyder, at der maks. må være én besøgende pr. 4 kvm gulvareal. Dette arealkrav gælder ikke, når de besøgende er i borgernes boliger. Endvidere er beboere/brugere og medarbejdere ikke indbefattet i arealkravet på 4 m. I lokaler, hvor besøgende hovedsageligt sidder ned er dette krav pr. 2kvm gulvareal pr. besøgende.

Når du besøger et botilbud er det vigtigt, at du:

 • Holder afstand.
 • Vasker hænder/bruger håndsprit ofte.
 • Undgår håndtryk, kindkys og kram.
 • Hoster og nyser i dit ærme.
 • Følger det konkrete tilbuds retningslinjer for, i hvilke lokaler du som besøgende skal bære mundbind eller visir, medmindre du er undtaget fra at skulle bære mundbind m.v.
 • Hvis du har symptomer på COVID-19 må du ikke komme på besøg.

Vi opfordrer til, at du aftaler besøg med det enkelte botilbud eller døgninstitution. På den måde kan vi passe mest muligt på hinanden.

Krav om mundbind m.v. på sociale tilbud

Sundheds- og Ældreministeriet har udstedt en bekendtgørelse om krav om mundbind m.v., hvilket betyder at ansatte og besøgende skal bære mundbind eller visir på sociale tilbud, hvis der er brugere eller beboere i risikogruppen. Ledelsen på de sociale tilbud skal løbende vurdere, om der er beboere eller brugere, som er i risikogruppen, og som derfor kan være i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb med COVID-19. Er dette tilfældet, skal der være krav om mundbind eller visir på tilbuddet.

Kravet gælder på sociale tilbud som fx herberger, væresteder og botilbud. Kravet gælder ikke beboere og brugere.

Kravet om mundbind eller visir gælder indendørs i alle lokaler med adgang for offentligheden, men ikke på beboerens eget værelse eller bolig. Det er tilbuddets ledelse, der træffer beslutning om, hvilke indendørs fællesareal f.eks. lokaler, gangarealer m.v., hvor de ansatte og besøgende skal bære mundbind eller visir på det lokale tilbud. Hvis et tilbud er omfattet af krav om mundbind eller visir, er der en række undtagelser. F.eks. gælder kravet ikke for personer under 12 år og mennesker, som på grund af fysisk eller psykisk svækkelse ikke er i stand til at bære mundbind, under samtale, hvor det er nødvendigt at mundaflæse eller hvis mundbind er en hindring for at yde omsorg til borgere med fysisk/psykisk funktionsnedsættelse.

Vær opmærksom på, at der på de sociale tilbud kan ske bortvisning af besøgende, der uberettiget undlader at bære mundbind eller visir, jf. bekendtgørelsens § 2, stk.2.

Du finder Sundheds- og Ældreministeriets bekendtgørelse om krav om mundbind m.v. i sundheds- og ældresektoren samt på visse dele af socialområdet på retsinformation.dk.

I den aktuelle status på de specifikke tilbud under overskriften "Status socialforvaltningens tilbud" kan du se, om der på et konkret tilbud vil være krav om mundbind m.v. Det er op til det enkelte tilbud at beslutte, hvilke indendørs arealer/lokaler på stedet der er omfattet af krav om mundbind. Hvis du har spørgsmål eller ønsker nærmere information om kravene til mundbind på et tilbud, så kan du kontakte det konkrete tilbud på det oplyste telefonnummer.

Mad

Madservice Kronjylland har normal drift med en række forholdsregler. Chaufførerne, som leverer maden, er påpasselige på samme måde som kommunens medarbejdere, ved at:

 • spritte hænder før og efter hvert besøg holde afstand til borgerne (og påtale det, hvis nødvendigt).
 • pakke maden ud af kasserne (så vidt muligt), sætte det på køkkenbordet,og bede de borgere, der selv kan, om at sætte maden i køleskabet.
 • ikke tage efterladte papkasser retur.
 • løbende spritte kontaktflader på bilerne af.

Der er normal madproduktion på bostederne.