Socialområdet

Botilbud, væresteder og aktivitetstilbud for udsatte borgere og handicappede

Besøg på botilbud og i døgninstitutioner

Fra onsdag 24. juni kan beboere på botilbud og på døgninstitutioner igen få besøg som normalt.

Når du besøger et botilbud, er det vigtigt, at du:

 • holder afstand.
 • vasker hænder/bruger håndsprit ofte.
 • undgår håndtryk, kindkys og kram.
 • hoster og nyser i dit ærme.

Hvis du har symptomer på COVID-19, må du ikke komme på besøg.

Vi opfordrer til, at du aftaler besøg med det enkelte botilbud eller døgninstitution. På den måde kan vi passe mest muligt på hinanden.

Ledelsen på et botilbud følger udviklingen i coronasmitte løbende, det gælder også det generelle smittetryk i landet. Hvis den lokale ledelse vurderer, at det er nødvendigt, kan der igen blive indført lokale besøgsrestriktioner i botilbud og døgninstitutioner for at hindre smitteudbrud.

Hvis ledelsen beslutter at genindføre besøgsrestriktioner er der fortsat mulighed for at få besøg.

Her gælder:

 • Besøg hos beboere som er over 18 år og har et helt særligt behov – f.eks. kritisk sygdom.
 • Besøg over 18 år af 1-2 faste besøgspersoner, der er nære pårørende.
 • Besøg hos under 18 år – her kan forældre og andre nære pårørende komme på besøg.

Yderligere information om besøg

Status socialforvaltningens tilbud

Driften på kommunens botilbud har været normal gennem corona-nedlukningen (dog med restriktioner på besøg indtil 24. juni 2020).

Kommunens visiterede dagtilbud er gradvist genåbnet, hvor hverdagen tilpasses Sundhedsstyrelsens retningslinjer, og der arbejdes hen imod normal drift. Det samme gælder en række af kommunens uvisiterede tilbud. Imidlertid afventer nogle tilbud en lempelse af forsamlingsforbuddet for at kunne genoptage en række af aktiviteterne.  Socialområdets myndighedsfunktioner genåbner også delvist for fysiske møder. Samtidig er det også fortsat muligt med telefoniske eller videomøder.

Herunder beskrives den aktuelle status på de specifikke tilbud nærmere.

Autismecenter Randers

Telefon: 4070 9575

Cafe: Åben tirsdag og onsdag 13.00-15.30

Samvær: Åbent med tilpasset aktivitet jf. retningslinjer og anbefalinger som følge af COVID-19.

CSV

Telefon: 8915 7575

Daglig skolegang er tilpasset Sundhedsstyrelsens retningslinjer.

Familiekonsulenter og terapeuter

Telefon: 8915 9737

Der er normal drift, men med afsæt i sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Fremskudt rådgivning

Socialområdet har delvist genåbnet fremskudte rådgivninger for fysiske aftaler for borgere. Det er også fortsat en mulighed med telefonisk eller videomøde. Fysisk fremmøde er kun muligt, hvis du har bestilt tid. Du bestiller tid ved at ringe eller maile til den fremskudte rådgivning, som du vil i kontakt med. De kan kontaktes i den sædvanlige telefon og åbningstid. Kontaktoplysninger findes her.

Du vil fortsat have mulighed for at have en bisidder med fysisk – dog kun én af hensyn til sikring af afstandskriterier. Ved ønske om flere er de velkomne til at deltage via video. Det aftales ved tidsbestilling.

Der er sikret afstand i både venteområdet og lokalet, og der er hånddesinfektion til rådighed.

Holbergkollegiet

Telefon: 2943 4810

Kollegiet er fortsat tilpasset i forhold til nogle aktiviteter.

Holbergstien

Telefon: 8915 7404

Normal drift

Lucernevejens Børnehave

Telefon: 8915 9737

Normal drift

Markedsgade

Boliger er tilpasset aktivitet jf. retningslinjer og anbefalinger som følge af COVID-19.

Specialindsats for Børn & Unge – Mellerup

Telefon: 8915 6400

Normal drift.

Konkrete aftaler omkring besøg laves med en af tilbuddets ledere.

Mestringsvejledningen Autisme

Telefon: 4070 9575

Alle borgere, der modtager mestringsvejledning, tilbydes mestringsvejledning med fysisk fremmøde. Borger og mestringsvejleder vurderer sammen, hvordan støtten skal gives i den kommende periode. Det kan f.eks. være i borgers hjem, på mestringsvejledningstilbuddet eller udendørs, f.eks. gennem walk and talks. Mestringsvejledning kan også ydes virtuelt i de tilfælde, hvor denne støtteform er egnet.

Myndighedsafdelingen

Telefon: 2011 9930

Myndighedsafdelingerne på socialområdet er delvist genåbnet for fysiske møder. Det er også fortsat en mulighed med telefonisk eller videomøde. Fysisk fremmøde er kun muligt, hvis du har bestilt tid. Der aftales tid og form ved, at du kontakter din rådgiver. Grundet lokaler og sikring af afstandskriterier er det ikke muligt for alle medarbejdere at være fysisk tilstede samtidig. Rådgiverne møder ind på forskellige tidspunkter, hvorfor du skal aftale nærmere med din rådgiver telefonisk.
Hvis du skal mødes med din rådgiver på Laksetorvet, vil du blive hentet udenfor hovedindgangen.

Du vil fortsat have mulighed for at have en bisidder med fysisk – dog kun én af hensyn til sikring af afstandskriterier. Ved ønske om flere er de velkomne til at deltage via video. Det aftales ved tidsbestilling.

Der er sikret afstand i både venteområdet og lokalet, og der er hånddesinfektion til rådighed.

Nørresundbyvej

Tilpasset aktivitet jf. retningslinjer og anbefalinger som følge af COVID-19.

Specialgruppen Marienborgvej

Telefon: 8915 7499

Åben siden 26. maj 2020

Ferielukket uge 29, 30 og 31

Aktivitetscenter Randers

Telefon: 8915 7475 eller 2323 0712

Der åbnes gradvist fra tirsdag den 26. maj 2020. Medarbejdere tager telefonisk kontakt til alle hjemmeboende borgere og/eller deres pårørende og giver uddybende information om genåbningsdagen. Borgere i botilbud får et dagtilbud, som fysisk er udlagt i botilbuddet.

Der er i genåbningen reduceret åbningstid fra kl. 09.00-15.00 mandag-torsdag og kl. 09.00-14.30 fredag.

På Dagtilbuddet Aktivitetscenter Randers inddeles huset i mindre grupper, og borgerne vil tilhøre en fast gruppe hver dag. Det tilstræbes at aktiviteter udenfor, så vidt det er muligt. Der er fokus på at overholde sundhedsmyndighedernes retningslinjer.

Forenings- og frivilligaktiviteter på Aktivitetscenter Randers er endnu ikke genåbnet. Aktivitets- og fritidskoordinatoren tager kontakt til alle, når vi må påbegynde genåbningen for denne niche.

Bifrost

Telefon: 2811 6364

Åben for alle borgere

Bostedet Høvejen

Telefon: 8915 7350 / 3056 7839

På botilbuddet arbejdes der på, at borgerens vanlige struktur genopbygges efterhånden, som aktivitetstilbud genåbner, og besøgsforbuddet nedlægges.

Hverdagen skal fortsat bære tydelig præg af omhu omkring Sundhedsstyrelsens retningslinjer for hygiejne og adfærd, der bidrager til at undgå smitte.

Bostedet Neptunvej

Telefon: 8915 7373 / 2372 5290

På botilbuddet arbejdes der på, at borgerens vanlige struktur genopbygges efterhånden, som aktivitetstilbud genåbner, og besøgsforbuddet nedlægges.

Hverdagen skal fortsat bære tydelig præg af omhu omkring Sundhedsstyrelsens retningslinjer for hygiejne og adfærd, der bidrager til at undgå smitte.

Bocenter Harridslev

Telefon: 8915 6901

På botilbuddet arbejdes der på, at borgerens vanlige struktur genopbygges efterhånden, som aktivitetstilbud genåbner, og besøgsforbuddet nedlægges.

Hverdagen skal fortsat bære tydelig præg af omhu omkring Sundhedsstyrelsens retningslinjer for hygiejne og adfærd, der bidrager til at undgå smitte.

Bocenter Marienborgvej

Telefon: 8915 7220

På botilbuddet arbejdes der på, at borgerens vanlige struktur genopbygges efterhånden, som aktivitetstilbud genåbner, og besøgsforbuddet nedlægges.

Hverdagen skal fortsat bære tydelig præg af omhu omkring Sundhedsstyrelsens retningslinjer for hygiejne og adfærd, der bidrager til at undgå smitte.

CBR

Telefon: 8915 8400 eller 2916 1861

Normal drift

De små bofællesskaber

Telefon: 2916 1859

Normal drift. Indsatsen er tilrettelagt, så den følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Fremskudt rådgivning

Socialområdet har delvist genåbnet fremskudte rådgivninger for fysiske aftaler for borgere. Det er også fortsat en mulighed med telefonisk eller videomøde. Fysisk fremmøde er kun muligt, hvis du har bestilt tid. Du bestiller tid ved at ringe eller maile til den fremskudte rådgivning, som du vil i kontakt med. De kan kontaktes i den sædvanlige telefon og åbningstid.
Kontaktoplysninger findes på Hjernecenter Randers' hjemmeside og Aktivitetscenter Randers' hjemmeside.

Du vil fortsat have mulighed for at have en bisidder med fysisk – dog kun én af hensyn til sikring af afstandskriterier. Ved ønske om flere er de velkomne til at deltage via video. Det aftales ved tidsbestilling.

Der er sikret afstand i både venteområdet og lokalet, og der er hånddesinfektion til rådighed.

GAIA

Telefon: 8915 8338

GAIA Museum og GAIA Akademi er åbne.

GAIA VIA åbner den 10. august.

Museum, særudstilling, butik og café er åbne for gæster.

Hjernecenter Randers

Hjernecenter Randers er påbegyndt en gradvis genåbning. Der er åbnet for specialundervisning, neuroundervisning og logopædi for de borgere, hvor undervisningen ikke kan gives på anden vis f.eks. via onlineundervisning. Siden den 12. juni 2020 møder eksterne borgere til fra Lene Bredahlsgade på hjernecenteret.

Fra uge 32 er hjernecenteret tilbage til normal drift, og alle hjernecenterets tilbud er åbne som vanligt.

Kastanjebo

Telefon: 8915 7356 / 6114 9949

Opretholder drift.

Klub 85

Telefon: 2124 8214

Klub 85 er åben for alle medlemmer og tager gerne imod nye borgere, som har lyst til at indgå i et stærkt sundt voksen-fællesskab.

Klub 85 er på nuværende tidspunkt åben fra kl. 16.00-21.00 tirsdag og torsdag.

Aktiviteter udføres med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens anbefalinger om blandt andet afstand.

Det er forsat ikke muligt at tilkøbe mad og drikkevarer. Tag gerne en madpakke med og evt. drikkevarer. Klubben er vært ved kaffe, te, saft og vand.

Det er ikke muligt at opstarte den musikalske del endnu, men dette forventes at ske umiddelbart efter sommerferien.

Klub 85 er sommerferielukket i uge 27-30.

Ledsagerordningen

Telefon: 2916 1861

Normal drift i ledsagerkorpset

Lene Bredahls Gade

Telefon: 8915 6700 /2974 5040

Botilbud: Opretholder drift

Dagtilbud: For interne borgere er der normal drift. Eksterne borgere møder fra den 12. juni på Hjernecenter Randers.

Mestringsvejledningen voksenhandicap

Telefon: 2916 1859

Alle borgere, der modtager mestringsvejledning, tilbydes mestringsvejledning med fysisk fremmøde. Borger og mestringsvejleder vurderer sammen, hvordan støtten skal gives i den kommende periode. Det kan f.eks. være i borgers hjem, Mestringsvejlederhuset på Stenaltvej eller udendørs, f.eks. gennem walk and talks. Mestringsvejledning kan også ydes virtuelt i de tilfælde, hvor denne støtteform er egnet.

Myndighedsafdelingen

Telefon: 2942 4314

Myndighedsafdelingerne på socialområdet er delvist genåbnet for fysiske møder. Det er også fortsat en mulighed med telefonisk eller videomøde. Fysisk fremmøde er kun muligt, hvis du har bestilt tid. Der aftales tid og form ved, at du kontakter din rådgiver. Grundet lokaler og sikring af afstandskriterier er det ikke muligt for alle medarbejdere at være fysisk tilstede samtidig. Rådgiverne møder ind på forskellige tidspunkter, hvorfor du skal aftale nærmere med din rådgiver telefonisk. Hvis du skal mødes med din rådgiver på Laksetorvet, vil du blive hentet udenfor hovedindgangen.

Du vil fortsat have mulighed for at have en bisidder med fysisk – dog kun én af hensyn til sikring af afstandskriterier. Ved ønske om flere er de velkomne til at deltage via video. Det aftales ved tidsbestilling.

Der er sikret afstand i både venteområdet og lokalet, og der er hånddesinfektion til rådighed.

Fremskudt rådgivning

Socialområdet har delvist genåbnet fremskudte rådgivninger for fysiske aftaler for borgere. Det er også fortsat en mulighed med telefonisk eller videomøde. Fysisk fremmøde er kun muligt, hvis du har bestilt tid. Du bestiller tid ved at ringe eller maile til den fremskudte rådgivning, som du vil i kontakt med. De kan kontaktes i den sædvanlige telefon og åbningstid. Kontaktoplysninger for fremskudt rådgivning for Center for Psykiatri findes her.

Du vil fortsat have mulighed for at have en bisidder med fysisk – dog kun én af hensyn til sikring af afstandskriterier. Ved ønske om flere er de velkomne til at deltage via video. Det aftales ved tidsbestilling.

Der er sikret afstand i både venteområdet og lokalet, og der er hånddesinfektion til rådighed.

Infanterivej

Telefon: 8915 7138

Normal drift.

Mestringsvejledning psykiatri

Telefon: 2325 0691

Alle borgere, der modtager mestringsvejledning, tilbydes mestringsvejledning med fysisk fremmøde. Borger og mestringsvejleder vurderer sammen, hvordan støtten skal gives i den kommende periode. Det kan f.eks. være i borgers hjem eller udendørs, f.eks. gennem walk and talks. Mestringsvejledning kan også ydes virtuelt i de tilfælde, hvor denne støtteform er egnet.

Myndighedsafdelingen

Myndighedsafdelingerne på socialområdet er delvist genåbnet for fysiske møder. Det er også fortsat en mulighed med telefonisk eller videomøde. Fysisk fremmøde er kun muligt, hvis du har bestilt tid. Der aftales tid og form ved, at du kontakter din rådgiver.

Du vil fortsat have mulighed for at have en bisidder med fysisk – dog kun én af hensyn til sikring af afstandskriterier. Ved ønske om flere er de velkomne til at deltage via video. Det aftales ved tidsbestilling.

Der er sikret afstand i både venteområdet og lokalet, og der er hånddesinfektion til rådighed.

Nørrebrogade

Telefon: 8915 7127

Normal drift.

Paderuphus

Telefon: 8915 7380

Normal drift med undtagelse af enkle gruppeaktiviteter, som ikke er genoptaget på nuværende tidspunkt.

Psykiatriens hus

Telefon: 8915 7100 eller 4027 5882

Aktiviteter i Psykiatriens Hus er igangsat i begrænset omfang for at overholde Sundhedsstyrelsens retningslinjer, herunder Recoveryskolen, kreative- og malerværksteder, Nada akupunktur, samværstilbud, Ungestedets tilbud samt muligheden for gåture flere gange om ugen.

Køkkenet og caféen er fortsat lukket, og der er ikke opstartet fællesspisning endnu.

Åbningstider opdateres løbende på hjemmesiden og facebooksiden.

Sjællandsgade

Telefon: 8915 7126

Normal drift.

Solsorten

Telefon: 8915 2625

Normal drift.

Vester Tværvej

Telefon: 8915 7106

Normal drift med undtagelse af enkle gruppeaktiviteter, som ikke er genoptaget på nuværende tidspunkt.

Blommevej

Telefon: 8915 7189

Normal drift

Cafe Rusfri

Café Rusfri er igen åben. Sundhedsstyrelsens retningslinjer vedr. afstand mv. følges, hvorfor der er begrænsninger på antallet af borgere, der kan være i caféen.

Fremskudt rådgivning

Socialområdet har delvist genåbnet fremskudte rådgivninger for fysiske aftaler for borgere. Det er også fortsat en mulighed med telefonisk eller videomøde. Fysisk fremmøde er kun muligt, hvis du har bestilt tid. Du bestiller tid ved at ringe eller maile til den fremskudte rådgivning, som du vil i kontakt med. De kan kontaktes i den sædvanlige telefon og åbningstid. Kontaktoplysninger for fremskudt rådgivning for Center for Socialt Udsatte findes her.

Du vil fortsat have mulighed for at have en bisidder med fysisk – dog kun én af hensyn til sikring af afstandskriterier. Ved ønske om flere, er de velkomne til at deltage via video. Det aftales ved tidsbestilling.

Der er sikret afstand i både venteområdet og lokalet, og der er hånddesinfektion til rådighed.

Hjørnestenen

Telefon: 8915 7310

Normal drift. Besøg er begrænset til én person pr. beboer.

Ladegården

Telefon: 8915 7330

Normal drift

Mestringsvejledning socialt udsatte

Telefon: 8915 7070

Alle borgere, der modtager mestringsvejledning, tilbydes mestringsvejledning med fysisk fremmøde. Borger og mestringsvejleder vurderer sammen, hvordan støtten skal gives i den kommende periode. Det kan f.eks. være i borgers hjem, på mestringsvejledningstilbuddet eller udendørs, f.eks. gennem walk and talks. Mestringsvejledning kan også ydes virtuelt i de tilfælde, hvor denne støtteform er egnet.

Myndighedsafdelingen

Telefon: 8915 7070

Myndighedsafdelingerne på socialområdet er delvist genåbnet for fysiske møder. Det er også fortsat en mulighed med telefonisk eller videomøde. Fysisk fremmøde er kun muligt, hvis du har bestilt tid. Der aftales tid og form ved, at du kontakter din rådgiver. Grundet lokaler og sikring af afstandskriterier er det ikke muligt for alle medarbejdere at være fysisk til stede samtidig. Rådgiverne møder ind på forskellige tidspunkter, hvorfor du skal aftale nærmere med din rådgiver telefonisk.

Du vil fortsat have mulighed for at have en bisidder med fysisk – dog kun én af hensyn til sikring af afstandskriterier. Ved ønske om flere er de velkomne til at deltage via video. Det aftales ved tidsbestilling.

Der er sikret afstand i både venteområdet og lokalet, og der er hånddesinfektion til rådighed.

Perron 4

Telefon: 8915 7000

Der er åbent i hverdagene fra kl. 8.00-16.00 og i weekenderne fra kl. 9.00-14.00, hvor der mulighed for at få en snak, hjælp og støtte, samvær og få noget at spise.

For at overholde Sundhedsstyrelsens retningslinjer omkring afstand er der kun plads til 14 indenfor, men samtidig er der plads til mange udenfor.

Rusmiddelcenter Randers

Telefon: 8915 7070

Rusmiddelcenteret har igen fuldt åben. Fysisk fremmøde foregår kun efter aftale. Behandlingsforløbet planlægges i samarbejde mellem borger og behandler, og for nogle vil telefon- og skype samtaler fortsat være en del af behandlingsforløbet ligesom walk and talk møder også prioriteres, så vidt muligt. Ved fysisk fremmøde vil der være fokus på at overholde de sundhedsfaglige retningslinjer, herunder håndhygiejne, at der holdes afstand, ekstra rengøring mv.

Slotsgården

Telefon: 8915 7301

Åbningstid: 08.30-13.45. Lukket i uge 30.

Der er begrænsede siddepladser inde og ude og mulighed for samvær, hjælp/støtte og en snak med personalet. Der er også forskellige muligheder for aktiviteter (petanque, skak etc.).

Ungetilbuddet

Telefon: 8915 7310

De unge tilbydes mestringsvejledning ved fysisk fremmøde enten i borgerens bolig eller uden for. Vejledningen kan også foregå virtuelt på Skype eller telefon, hvis det vurderes, at denne støtteform er egnet. I det tilfælde at mestringsvejledningen finder sted i borgers eget hjem, er der særlig opmærksomhed på håndhygiejne, og at der holdes afstand, ekstra rengøring mv.

Mad

Madservice Kronjylland har normal drift med en række forholdsregler. Chaufførerne, som leverer maden, er påpasselige på samme måde som kommunens medarbejdere, ved at:

 • spritte hænder før og efter hvert besøg holde afstand til borgerne (og påtale det, hvis nødvendigt).
 • pakke maden ud af kasserne (så vidt muligt), sætte det på køkkenbordet,og bede de borgere, der selv kan, om at sætte maden i køleskabet.
 • ikke tage efterladte papkasser retur.
 • løbende spritte kontaktflader på bilerne af.

Der er normal madproduktion på bostederne.