Mere om besøg på botilbud og i døgninstitutioner

Uddybende information om besøg på botilbud og i døgninstitutioner samt eksempler på besøg

1-2 faste besøgspersoner – nærtstående

I dialog med beboeren skal der udpeges 1-2 faste besøgspersoner blandt beboerens nærtstående. Det betyder, at det er muligt for alle beboere på sociale tilbud at få besøg af nogle af de nærmeste.

Der er også adgang til besøg for borgere i kritiske situationer.

 Hvem er nærtstående

 • En person borgeren er nært knyttet til (fx en kæreste, en ven)
 • En ægtefælle eller en samlever
 • Slægtninge i lige linje
 • Søskende, stedbørn og plejebørn
 • Borgerens opfattelse af hvem der er nærtstående skal tillægges betydning

Den lokale ledelse beslutter

Hvem der skal udpeges som faste besøgspersoner. Det skal ske med inddragelse af beboeren. Beslutningen kan bl.a. basere sig på:

 • Tilbuddets kendskab til beboeren
 • Tilbuddets hidtidige erfaringer med besøg hos den pågældende beboer
 • Beboerens evt. egne ønsker
 • Tilkendegivelser fra personer, der ønsker at være besøgspersoner

Afvikling af besøg skal ske på tilbuddets udearealer

Ledelsen på de enkelte tilbud skal vurdere, hvordan besøgene kan afvikles.

Generelt skal besøg finde sted ud fra fastlagte rammer og efter sundhedsmyndighedernes generelle retningslinjer. Det gælder bl.a. afstand, afspritning, håndvask, god hygiejne, varighed af besøg.

Besøg i boliger direkte fra udeareal

Tilbuddets ledelse kan beslutte, at en beboer kan få besøg af sine besøgspersoner indendørs i den del af tilbuddet, som beboeren selv råder over. Ledelsen skal ved beslutningen tage hensyn til:

 • Om borgeren har egen indgang fra udearealer.
 • Om Sundhedsmyndighedernes generelle retningslinjer kan overholdes.
 • Om de besøgende alene har adgang til beboerens egen bolig.
 • Om borgeren har en grundlæggende forståelse for smitterisiko, hygiejne og rengøring.

Der skal tages stilling til

 • Hvor længe og hvor ofte der må være besøg
 • Hvornår der er åbent for besøg
 • Maksimale antal besøgende på stedet
 • Behov for adskillelse af arealer til besøg – fx ved opsætning af telte, pavilloner, plexiglas og skillevægge
 • Afvikling af besøg i form af "gåtur i haven eller en snak hen over hækken".

Eksempler på besøg

Beboere er forskellige og adgangsforholdene er forskellige på de enkelte institutioner. Det handler derfor om at finde muligheder for, at der kan ske besøg – og stadig overholde de generelle retningslinjer, sådan at smitte undgås.

I langt de fleste tilfælde er de besøgende beboerens nærmeste pårørende, men nedenfor kan du også se andre eksempler på, hvordan beboere har valgt at få besøg. Det, der varierer, er adgang til beboerens egen bolig – går den for eksempel gennem fællesarealer, eller er der en egen indgang.

Søren får besøg af sin kæreste i 2 timer ad gangen og med jævne mellemrum. Derudover kan hans far besøge ham efter aftale.

Louise har valgt jævnligt at få besøg af sin kæreste i sin lejlighed, og hun har valgt ikke at få besøg af andre.

Mona har haft besøg af sin kæreste udendørs. De holder af at drikke kaffe i haven.

Peter på 24 år bor på døgninstitution og har en kæreste, der bor i egen lejlighed i byen. Kæresten kan besøge Peter en gang om ugen i Peters lejlighed, fordi han har egen terrassedør. De mødes også ofte i kærestens lejlighed. Peters mor besøger også Peter i hans lejlighed. Hun ringer til medarbejderne og orienterer om, at hun er på besøg, så der kan sprittes af før og efter besøg. Peter er også hjemme på besøg i weekender, og så bliver han hentet på parkeringspladsen af sin mor.

Lise har fødselsdag og hun oplever, at hendes frisør er nærtstående. Hun har ingen kontakt til familie. Frisøren kom til fødselsdagskaffe på Lises terrasse.

Preben har en fast besøgsven, der kommer hver tirsdag og mødes med Preben på Prebens terrasse.

Carsten får besøg i sin lejlighed af sin bror og svigerinde.

Karen har en kæreste, der bor i egen bolig. Han besøger Karen hver 2. weekend, og hver 2. weekend besøger Karen sin kæreste, som er en nærtstående for Karen.

Marie har ingen pårørende, men hun har en besøgsven. De mødes sådan, at Marie sidder inde i sin lejlighed med døren åben, og gæsterne sidder på altanen. Det gør de hver uge.

Dennis får besøg af sine forældre – de går ind gennem altandøren. Dennis er også hjemme hos sine forældre på besøg – så henter de ham på parkeringspladsen.