Sundhedstilbud

Tandpleje, sundhedscenter, rehabiliteringstilbud, sundhedspleje, syn og hørelse

På sundhedsområdet vil alle ikke-nødvendige aktiviteter lukkes ned for at undgå smittespredning og sikre, at sundhedspersonalet kan træde til på omsorgsområdet, hvor der kan blive brug for ekstra hænder.

Herunder får du et overblik over, hvilket omfang kommunens sundhedstilbud er åbne i.

Sundhedscenter

Man kan ringe til Randers Sundhedscenter i tidsrummet 08.00-12.00 på tlf. 8915 1215. Der appelleres til kun at komme fysisk i sundhedscenteret, hvis du står i en akut situation og kun med forudgående telefonisk aftale.

 • Audiologisk klinik
 • Blodprøvetagning – lukket til 20/4
 • Condomeriet
 • Det sundhedsfaglige børneteam
 • Hørecenter Midt – se mere information længere nede på siden.
 • Kontinensklinikken
 • Psykolog Louise Malling
 • Randers scanningsklinik
 • Sahva
 • Sundteam
 • Synssamarbejde Midt – se mere information længere nede på siden.

Huset egne lokaler

 • Alle mødelokaler
 • Gymnastiksal
 • Kantinen
 • Multisalen
 • Tagterrassen
 • Træningssal
 • Apoteket
 • Donortapning
 • Familiefremme Peter Laugesen
 • Fodterapeut Mette Fischer
 • Jordemodercenteret
 • Læge John Grønkjær
 • Mammografien
 • Psykolog Karina Hauberg
 • Rehabiliteringen – se mere information længere nede på siden.
 • Sundhedsplejen – se mere information længere nede på siden.
 • Tandplejen – se mere information længere nede på siden.
 • Vaccinationsgruppen
 • Øjenlæge Ane Stresin

Du bør ringe til den, du har en aftale med, inden du møder op på Sundhedscentret.

Vær opmærksom på, at åbningstiderne hos de enkelte kan ændre sig, da der kommer færre kunder på grund af corona-krisen.

Samtlige af nedenstående aktiviteter, som kræver fysisk fremmøde, udsættes. Borgere, som allerede har en aftale, bliver kontaktet pr. telefon, sms eller mail. Ingen aftaler aflyses – men udsættes til et senere tidspunkt.

Følgende er udsat:

 • Rygestopkurser & samtaler
 • Lær at Tackle – samtlige hold
 • Psykolog Louise Malling
 • Afklarende samtaler for kronikere
 • Aktiviteter i Sundhedshøjskolen
 • Ressourceforløb – samtlige hold
 • Social Pejling
 • Livsstilsforløb

Tandplejen

De kommunale tandklinikker er lukket. Der er mulighed for akut nødbehandling mellem kl. 08.00-12.00 på Tandklinikken Thors Bakke i Randers.

På grund af smittefaren skal der være telefonisk henvendelse inden fremmøde.

Tandplejen har lukket i forbindelse med påsken fra mandag den 6. april og til om med mandag den 13. april 2020. Får du akut brug for tandlægehjælp i denne periode, kan du kontakte Tandlægevagten i Region Midt.

Fra tirsdag den 14. april er der igen mulighed for akut nødbehandling mellem kl. 08.00-12.00 på Tandklinikken Thors Bakke i Randers.

Ved akut tandbehandling
Tlf.: 8915 8700

Tandregulering
Tlf.: 8915 8720

Voksentandpleje
Tlf.: 8915 8784

Rehabilitering

Alle tilbud med fysisk fremmøde er lukket. Der etableres nødbehandling i akutte genoptræningsforløb

 • Holdtræning
 • Genoptræning
 • Selvtræning
 • Samtaler
 • Møder/undervisning
 • Fra  d. 2. april til d. 13. april, er der kun åbent for nødbehandling efter aftale. Alle borgere som er tilknyttet et genoptræningsforløb i Rehabiliteringsenheden kan ved akutte spørgsmål henvende sig på mail til rehab@randers.dk, hvorefter du vil blive kontaktet snarest muligt. Du kan også ringe på telefonnr. 89152920 ml. kl. 9 til 10.30 i alle hverdage.
 • Alle ny henviste borgere med en genoptræningsplan kontaktes telefonisk af terapeut for vejledning og instruktion.

Tlf.: 8915 2920 alle hverdage ml. kl. 9.00 til kl. 10.30
E-mail: Rehab@randers.dk

Sundhedsplejen

Babycafeen i Nordbyen

Babycafe i Randers sundhedscenter

Alle familieiværksætterhold er aflyst i marts.

Nu rykker vi-hold og motion er aflyste.

Familiesamtale: Ingen fysisk fremmøde, men telefonisk konsultation i det aftalte tidsrum, medmindre I har hørt andet fra sundhedsplejersken.

Overvægtsklinik: Ingen fysisk fremmøde, men telefonisk konsultation i det aftalte tidsrum, medmindre I har hørt andet fra sundhedsplejersken.

Vandladningsklinikken er lukket, men der er mulighed for telefonisk kontakt til sundhedsplejerskerne Inger Margrethe Dahl på tlf. 2443 8940 og Connie Kristensen på tlf. 2443 8991.

PREP-kurser er aflyst i marts.

Der tilbydes barselsbesøg 4-5 dage efter fødslen.

Der tilbydes etableringsbesøg 10-14 dage efter fødslen.

Der tilbydes behovsbesøg til børn og familier med særlige behov.

Småbørnsklinikken er åben for spørgsmål på hverdage 10.00-12.00 på telefon 2381 5733.

Egen sundhedsplejerske kan stadig kontaktes på telefon.

Skolesundhedsplejersker kan kontaktes på telefon og mail i forhold til spørgsmål i normal arbejdstid (de tjekker telefon og mail morgen, middag og eftermiddag). Find oplysninger på AULA eller Sundhedsplejens hjemmeside.

For fødsler, hvor hverken den gravide eller partner viser mistanke om eller har påvist COVID-19 smitte, er det Sundhedsstyrelsens anbefaling at svangre- og fødselsforløb forløber som vanligt. Gravide skal dog anbefales at følge Sundhedsstyrelsen generelle anbefalinger vedrørende hygiejne og opmærksomhed på symptomer. Ligeledes skal den gravide informeres om, at der kun kan deltage én pårørende ved fødslen.

Læs mere på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Synssamarbejde Midt og Hørecenter Midt

Alle træffetider, hjemmebesøg mv. er aflyst.

Henvendelser på mail kan ske til:

Horecenter.Midt@randers.dk

Syn.Invisitering.m.v@randers.dk

Akutte henvendelse vedr. blinde eller svagsynede borgere kan ske til telefon: 2112 6313 (mandag til torsdag kl. 09.00-12.00).