Sundhedstilbud

Sundhedscenter, tandpleje, rehabiliteringstilbud, sundhedspleje, syn og hørelse

Sundhedsområdet i Randers Kommune åbner nu for yderligere aktiviteter i det omfang, det kan lade sig gøre. De gældende retningslinjer kan medføre ventetid og færre aktiviteter.

Generelt for alle områder gælder, at antallet af borgere, der kan ses, er væsentlig lavere på grund af gældende retningslinjer omkring afstand, antal, hygiejne og værnemidler. F.eks. er det ikke muligt for Rehabiliteringsenheden at have lige så store hold som vanligt.

Sundhedscenter

Besøgende i Randers Sundhedscenter vil opleve afstandsmarkeringer, plexiglas og personale iklædt værnemidler.

På de steder i Randers Sundhedscenter, hvor man som borger primært henvender sig, er der opsat plexiglasbeskyttelse mellem personalet og borgerne. Der er mobile plexiglasløsninger til konsultationer.

På gulvet er der etableret afstandsmarkering.

I Synssamarbejde Midt og Hørecenter Midt er der opsat plasticskærme ved skranker, afprøvningslokale og kontorer.

Der henstilles fortsat til, at man kontakter den, som man har en aftale med på sundhedscentret, inden man møder op.

Tandplejen

Alle tandklinikker i kommunen er nu åbne.

Al tandbehandling foregår ud fra Sundhedsstyrelsens retningslinjer.

På grund af smittefaren skal der være telefonisk henvendelse inden fremmøde. Du må ikke møde op på nogen af tandklinikkerne uden en aftale.

Du skal kontakte os på telefon eller via en mail – se Tandplejens kontaktoplysninger her.

Når du ankommer på klinikken beder vi dig:

  • bruge håndsprit, som står tilgængeligt i venteværelset
  • kun have én pårørende med til undersøgelse eller behandling
  • være indstillet på at der kan forekomme ventetid
  • i øvrigt følge tandplejepersonalets anvisninger

Vores normale indkaldeintervaller er i øjeblikket sat ud af drift, og der må forventes ventetid, før almindelige tandundersøgelser gennemføres.

Vær opmærksom på, at vores bookingsystem for borgere er sat på pause indtil videre.

Alle aflyste behandlinger er gennemgået og vurderet efter Sundhedsstyrelsens retningslinjer.

Tandplejen indkalder i prioriteret rækkefølge via e-Boks med information om at melde afbud, hvis man har symptomer på sygdom.

Behandlingerne bliver planlagt og prioriteret efter et individuelt behov.

Retningslinjer for rengøring, antal borgere i venteværelse, værnemidler mv. følges nøje og vil medføre øget ventetid.

Personalet i Tandplejen er iført værnemidler under behandlingerne for at skabe mest mulig sikkerhed og tryghed for både patienter og personale.

Rehabilitering

Afdelingen er delvis åben, men kun for visiterede aftaler.

Herudover er der åbent for telefonisk vejledning på hverdage fra kl. 08.00-15.00 på telefon 8915 1217.

  • Selvtræning i træningssal
  • Møder/undervisning
  • Genoptræning. Der er fortsat begrænset adgang i Rehabiliteringsenheden. Der vil blive foretaget en individuel vurdering af, om en borger tilbydes en konsultation i form af et hjemmebesøg, et udebesøg i f.eks. en have, et fysisk møde i sundhedscentret eller en telefon- eller videokonsultation.
  • Holdtræning foregår ude og i begrænset omfang inde i gymnastiksalen.
  • Samtaler foregår via video eller telefon og i begrænset omfang med fysisk fremmøde i Rehabiliteringsenheden.
  • Alle de borgere, som er tilknyttet Rehabiliteringsenheden, har mulighed for at kontakte deres terapeut/kontaktperson på mail eller telefon for vejledning og instruktion.

Tlf.: 8915 1217
E-mail: Rehab@randers.dk

Faglig leder Ellis Pilegaard: 2910 5718

Leder Jannie Fogh: 5148 8246

Medarbejdere i Rehabiliteringsenheden findes her.

Sundhedsplejen

For Sundhedsplejen er der kommet nye retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen, som tillader fuld genåbning på området. Dog kan der være begrænsninger i aktiviteten som følge af smittereducerende tiltag.

Hvis der er kapacitetsudfordringer, foretages der en konkret og individuel faglig vurdering af barnets/familiens behov for en sundhedsplejefaglig indsats. Børn/familier med størst behov prioriteres først.

Babycafeen er lukket året ud, men der er mulighed for at deltage i oplæg om overgangskost (se mere længere nede på siden).

Sundhedsplejerskerne kommer ud til alle hjemmebesøg. Der er skærpet opmærksomhed på smitterisiko.

Kliniktelefonen er åben for spørgsmål på hverdage 10.00-12.00 på telefon 2381 5733.

Egen sundhedsplejerske kan kontaktes på telefon og mail. Find din kontaktsundhedsplejerske.

Alle samtaler og alt undervisning udføres med skærpet opmærksomhed på smitterisiko.

Egen sundhedsplejerske kan kontaktes på telefon og mail. Find din kontaktsundhedsplejerske.

For fødsler, hvor hverken den gravide eller partner viser mistanke om eller har påvist COVID-19 smitte, er det Sundhedsstyrelsens anbefaling at svangre- og fødselsforløb forløber som vanligt. Gravide skal dog anbefales at følge Sundhedsstyrelsen generelle anbefalinger vedrørende hygiejne og opmærksomhed på symptomer. Ligeledes skal den gravide informeres om, at der kun kan deltage én pårørende ved fødslen.

Læs mere på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Oplæg om overgangskost

Der er mulighed for at deltage i oplæg om overgangskost. Dette finder sted Randers Sundhedscenter, Multisalen, tirsdage i lige uger klokken 12.00-13.00.

Tilmelding foregår via din sundhedsplejerske eller på kliniktelefonen på 2381 5733.