Sundhedstilbud

Sundhedscenter, tandpleje, rehabiliteringstilbud, sundhedspleje, syn og hørelse

Sundhedsområdet i Randers Kommune åbner nu for yderligere aktiviteter i det omfang, det kan lade sig gøre. De gældende retningslinjer kan medføre ventetid og færre aktiviteter.

Generelt for alle områder gælder, at antallet af borgere, der kan ses, er væsentlig lavere på grund af gældende retningslinjer omkring afstand, antal, hygiejne og værnemidler. F.eks. er det ikke muligt for Rehabiliteringsenheden at have lige så store hold som vanligt.

På andre områder har der været mulighed for aktiviteter via telefon og skype og i særlige tilfælde fysiske møder. Det gælder eksempelvis sundhedsfremme, forebyggelse og høre-/synsområdet.

Sundhedscenter

Besøgende i Randers Sundhedscenter vil opleve afstandsmarkeringer, plexiglas og personale iklædt værnemidler.

På de steder i Randers Sundhedscenter, hvor man som borger primært henvender sig, er der opsat plexiglasbeskyttelse mellem personalet og borgerne. Der er mobile plexiglasløsninger til konsultationer.

På gulvet er der etableret afstandsmarkering.

I Synssamarbejde Midt og Hørecenter Midt er der opsat plasticskærme ved skranker, afprøvningslokale og kontorer.

Der henstilles fortsat til, at man kontakter den, som man har en aftale med på sundhedscentret, inden man møder op.

Sundhedscenterets hotline

Er du i tvivl om, hvilke sundhedstilbud som udbydes og i hvilken form? Så kan du kontakte Sundhedscenterets hotline.

Hotlinen er åben:

Mandag, onsdag og fredag: 09.00-12.30 Telefon 2311 1586
Tirsdag og torsdag: 12.30-16.00 Telefon 2490 5832

Du kan også skrive en mail til sundhedshotline@randers.dk med dit telefonnummer, så vil du blive ringet op hurtigst muligt.

Tandplejen

Der er telefontid på hverdage mellem kl. 08.00 og 12.00 med mulighed for nødbehandling.

Al behandling foretages på Tandklinikken Thors Bakke, hvor værnemidlerne er tilgængelige, klinikkerne er store og rengøringen koordineret. De små decentrale klinikker er lukket frem til august.

På grund af smittefaren skal der være telefonisk henvendelse inden fremmøde.

Ved akut tandbehandling:

Ved akut tandbehandling
Tlf.: 8915 8700

Tandregulering
Tlf.: 8915 8720

Voksentandpleje
Tlf.: 8915 8784

Alle aflyste behandlinger er gennemgået og vurderet efter Sundhedsstyrelsens retningslinjer.

Tandplejen indkalder i prioriteret rækkefølge via e-Boks med information om at melde afbud, hvis man har symptomer på sygdom.

Behandlingerne bliver planlagt og prioriteret efter et individuelt behov.

Almindelige undersøgelser starter først til august.

Tandplejen indkalder nu de 18-årige, som har fået udskudt deres sidste undersøgelse og eventuelle behandling siden primo marts, til undersøgelse og behandling inden udskrivning til privat praktiserende tandlæge.

På Tandreguleringsområdet bliver rækkefølgen af behandlinger ligeledes prioriteret ud fra et fagligt perspektiv og Sundhedsstyrelsens retningslinjer.

Der bliver foretaget kontrol af igangværende behandlinger og kirurgiske indgreb, der forebygger skader på nabotænder.

På Voksentandplejeområdet (omsorgs- og specialtandpleje) bliver rækkefølgen af behandlinger ligeledes prioriteret ud fra et fagligt perspektiv og Sundhedsstyrelsens retningslinjer.

Der bliver foretaget kontrol af igangværende behandlinger og kirurgiske indgreb, der forebygger skader på nabotænder.

Retningslinjer for rengøring, antal borgere i venteværelse, værnemidler mv. følges nøje og vil medføre øget ventetid.

Personalet i Tandplejen er iført værnemidler under behandlingerne for at skabe mest mulig sikkerhed og tryghed for både patienter og personale.

Narkosebehandlinger har tidligere været udskudt, fordi narkoseteamet har været optaget i sygehusvæsenet til vigtigere opgaver.

Det er nu muligt at genoptage narkosebehandlinger, og her er der ligeledes fokus på værnemidler og god tid mellem patienter.

Tandplejens langtidsstrategi indebærer, at personalet arbejder i sommerferien i 2020.

Vær opmærksom på, at vores bookingsystem for borgere er sat på pause.

Rehabilitering

Afdelingen er delvis åben, men kun for visiterede aftaler.

Herudover er der åbent for telefonisk vejledning på hverdage fra kl. 08.00-15.00 på telefon 8915 1217.

  • Holdtræning
  • Selvtræning i træningssal
  • Samtaler
  • Møder/undervisning
  • Genoptræning. Der er fortsat begrænset adgang i Rehabiliteringsenheden. Der vil blive foretaget en individuel vurdering af, om borger tilbydes en konsultation i form af et hjemmebesøg, et udebesøg i f.eks. en have, et fysisk møde i sundhedscentret eller en telefon- eller videokonsultation.
  • Alle de borgere, som er tilknyttet Rehabiliteringsenheden, har mulighed for at kontakte deres terapeut/kontaktperson på mail eller telefon for vejledning og instruktion.

Tlf.: 8915 1217
E-mail: Rehab@randers.dk

Faglig leder Ellis Pilegaard: 2910 5718

Leder Jannie Fogh: 5148 8246

Medarbejdere i Rehabiliteringsenheden findes her.

Sundhedsplejen

For Sundhedsplejen er der kommet nye retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen, som tillader fuld genåbning på området. Dog kan der være begrænsninger i aktiviteten som følge af smittereducerende tiltag.

Hvis der er kapacitetsudfordringer, foretages der en konkret og individuel faglig vurdering af barnets/familiens behov for en sundhedsplejefaglig indsats. Børn/familier med størst behov prioriteres først.

På grund af forsamlingsforbuddet er det fortsat ikke muligt at afvikle familieiværksætterhold og babycafé.

Der vil ligeledes først blive planlagt nye PREP-kurser på den anden side af sommerferien.

Sundhedsplejerskerne kommer ud til alle hjemmebesøg fra uge 22. Der vil være skærpet opmærksomhed på smitterisiko.

Kliniktelefonen er åben for spørgsmål på hverdage 10.00-12.00 på telefon 2381 5733.

Egen sundhedsplejerske kan kontaktes på telefon og mail.

Sundhedsplejen tilbyder virtuelle mødregrupper.

Skolesundhedsplejersker starter op igen i uge 22.

Børn med særligt behov og deres familier vil blive tilbudt samtaler/konsultation først.

Efterfølgende prioriteres ind- og udskolingssamtaler i 0. og 8. klasse.

Børn tilknyttet overvægts- og vandladningsklinikken tilbydes enten et online- eller klinikkonsultation.

Alle samtaler og alt undervisning, som er fast tilbud fra sundhedsplejen, vil desværre ikke kunne nås inden sommerferien.

Sundhedsplejersken kan kontaktes på telefon og mail ved behov. Find skolens sundhedsplejerske på Sundhedsplejens hjemmeside.

For fødsler, hvor hverken den gravide eller partner viser mistanke om eller har påvist COVID-19 smitte, er det Sundhedsstyrelsens anbefaling at svangre- og fødselsforløb forløber som vanligt. Gravide skal dog anbefales at følge Sundhedsstyrelsen generelle anbefalinger vedrørende hygiejne og opmærksomhed på symptomer. Ligeledes skal den gravide informeres om, at der kun kan deltage én pårørende ved fødslen.

Læs mere på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Synssamarbejde Midt og Hørecenter Midt

Alle træffetider, hjemmebesøg mv. er aflyst. Dog begynder både Synssamarbejde Midt og Hørecenter Midt at åbne for borgere i kritiske situationer (f.eks. borgere med risiko for tab af arbejdsevne eller lignende).

Ellers kører Synssamarbejde Midt og Hørecenter Midt videre med den nuværende model i forhold til akuttelefon, henvendelser pr. mail mv.

Henvendelser til Synssamarbejde Midt og Hørecenter Midt kan ske på telefon: 8915 8680 (mandag til torsdag kl. 09.00-12.00).

Henvendelser på mail kan ske til:

Vi åbner for borgere i kritiske situationer (f.eks. borgere med risiko for tab af arbejdsevne eller lignende). Disse borgere tilbydes nu tid til høreapparatjustering, høretekniske hjælpemidler eller aftryk til øreprop.

De åbne træffetider for borgere til f.eks. justering af høreapparat forventes afløst af en model med tidsbestilling, så der ikke kommer for mange borgere i ventearealerne.

Der er etableret en ordning, så nogle borgere kan aflevere defekte høreapparater via postbakken/receptionen i Sundhedscentret. Så reparerer vi, hvad vi kan, og ellers sender vi høreapparaterne til det relevante firma.

Borgere vil nu få tilbudt tinnitus-samtaler mv. over Skype (indtil nu har vi tilbudt telefoniske samtaler).

Vi åbner for borgere i kritiske situationer (f.eks. borgere med risiko for tab af arbejdsevne eller lignende).

Vi tilbyder borgerne at sende individuelt tilpassede ”begynderpakker” med hjælpemidler. Det vil være mindre hjælpemidler (f.eks. lupper), som, vi vurderer, er relevante på baggrund af borgernes øjenoplysninger mv., og som borgerne selv kan tage i brug.

Der åbnes for IT-afprøvninger m.m. i Synssamarbejde Midts egne lokaler.

Der er indkøbt en team viewer-licens. Med denne licens vil synskonsulenten f.eks. kunne hjælpe borgerne med tilpasning af diverse IT-programmer til forstørrelse af tekst mv. uden at skulle være fysisk til stede.