Ansættelse og COVID-19

Ting der kan påvirke vores arbejde eller ansættelse i en corona-hverdag.